Úspěšné řízení rizik předpokládá velmi sofistikovaný přístup, každodenní konfrontaci s náročnými a neustále se měnícími technologiemi, platnou legislativou a hospodářskými změnami.

Risk engineering naší společnosti pokrývá všechny hlavní oblasti pojištění. Při řízení rizik je pro každého našeho klienta k dispozici rizikový inženýr, který mu poskytuje průběžné poradenství a poskytuje informace o všech aspektech řízení rizik. Tato spolupráce pomáhá rizikovým manažerům našich klientů lépe se orientovat a mít neustálou kontrolu v řízení pojistných rizik.

Naši rizikoví inženýři také velmi úzce spolupracují s našimi upisovateli - underwritery, aby bylo zajištěno, že naši klienti mají takový pojistný program, který jim poskytne nejlepší pojistnou ochranu.

Při řízení rizik se specializujeme na různé obory pojištění: pojištění technických rizik, pojištění strojních rizik, pojištění námořní přepravy zásilek, pojištění odpovědnosti a stažení výrobků z trhu.

Naši kolegové z Chubb Global Property Risk Engineering group pak poskytují našim klientům poradenství v risk managementu, zejména pokud se jedná o komplexní mezinárodní pojistné programy.