Pojištění pro firmy

Cestovní a úrazové pojištění

Skupinové pojištění pro zaměstnance

Pojištění ekologické újmy

Pojištění, které ochrání vás i přírodu

Pojištění finančních rizik a profesní odpovědnosti

Specializace, disciplinovaný úpis rizik, hluboká znalost problematiky….

Pojištění odpovědnosti

Máme odpověď na každou způsobenou újmu

Pojištění přepravy

Vítejte v klidných pojistných vodách

Pojištění majetku

Maximální ochrana majetku minimalizuje vase rizika

Pojištění technických rizik

V průmyslu je naše pojištění jako doma

Pojištění terorismu a politických rizik

Jsme připraveni vás ochránit i před terorismem

Business Continuity

Welcome to the Business Continuity information sire for Chubb European Group SE.