Pojištění odpovědnosti

Máme odpověď na každou způsobenou újmu


Komplexní pojistná ochrana jistí váš majetek, zaměstnance i všechny ostatní
 

Chubb European Group Limited disponuje kapacitou pro zpracování pojistných událostí pro společnosti všech velikostí, které jsou vystaveny různým pojistným rizikům kdekoli na světě.
 

Naše pojištění odpovědnosti nabízí komplexní ochranu pro případ újmy na zdraví nebo majetku, které zaviní pojištěná osoba nebo její zaměstnanci. Naše pojištění odpovědnosti respektuje konkrétní právní normy v každé zemi a je přizpůsobeno místní pojišťovací praxi.
 

V některých případech nemusí důsledky nároků na náhradu újmy pouze přesáhnout sjednaný limit pojistného plnění, ale mohou mít i negativní dopad na pověst společnosti. Těmto dopadům se snažíme předcházet, a proto neustále pracujeme na rozvoji řízení rizik a zlepšení strategie v likvidaci pojistných událostí.