Vítejte v klidných pojistných vodách!
Jistíme vás i vaše podnikání při jakékoli přepravě zboží

Naše celosvětová síť Chubb European Group Limited v 35 zemích světa je schopna efektivně pokrýt vaše podnikání na globální i regionální úrovni. Nabízíme vám standardní pojistné programy nebo sofistikované pojistné produkty, které přizpůsobíme jakýmkoli specifickým potřebám.

Z právního hlediska zabezpečíme vaše pojistné smlouvy v místním jazyce konkrétní země a v angličtině, pokud to bude nezbytné. Elektronické pojistné certifikáty jsou samozřejmostí.

Ve většině případů poskytujeme pojistné krytí proti všem rizikům včetně:

  • krádeže a únosu
  • chyb při přepravě, jako např. nesprávné zacházení při manipulaci se zbožím
  • nehody lodi, letadla nebo jiného dopravního prostředku

zpoždění v zahájení velkých projektů jako následek poškozené nebo zničené části projektu (např. poškození nebo ztráta stroje) během přepravy.

Dokumenty