Pojištění, které ochrání vás i přírodu

Soubor moderních pojistných produktů pro pojištění ekologické újmy.

Skupina Chubb European Group Limited neustále přizpůsobuje své produkty měnícím se požadavkům trhu. S naším portfoliem pojistných produktů pro oblast ochrany životního prostředí a ekologie splníte i ty nejpřísnější legislativní podmínky.

V prostředí současných firem a společností roste tlak na společenskou odpovědnost v oblasti životního prostředí a ekologie. Na tento trend reagujeme i my v Chubb European Group Limited a nabízíme svým klientům spektrum pojistných řešení, které jdou v mnoha ohledech nad rámec tradičního pojištění odpovědnosti.

Naším cílem je úzce spolupracovat s klienty, identifikovat rizika a navrhnout takové řešení, které bude minimalizovat finanční dopad ekologické újmy na provozní chod našeho klienta.

V našem portfoliu máme i pojištění pro případ ekologické újmy způsobené v průběhu realizace stavebně-montážních projektů. Toto pojištění se vztahuje jak na hlavního dodavatele, tak i na subdodavatele, případně investora projektu.
I tento pojistný produkt může být ušit na míru dle konkrétního zadání.