Jsme připraveni vás ochránit i před následky teroristických činů a politických nepokojů

V Chubb si uvědomujeme přítomnost teroristického nebezpečí jako nové hrozby, která může ohrozit vaše podnikání. Proto jako jeden z mála pojistitelů nabízíme pojištění proti následkům způsobných teroristickým činem či politických nepokojů.

Teroristický čin může vážně poškodit schopnost každé společnosti pokračovat ve své podnikatelské činnosti. Naší prioritou je poskytnout takové pojistné krytí, které našeho klienta finančně ochrání v případě poškození majetku a přerušení podnikání v důsledku těchto činů.

Pojištění proti následkům terorismu a politických nepokojů je možné sjednat samostatně nebo jako součást jiného druhu pojištění, zpravidla pojištění majetku.