Pro optimální využití všech funkcí webových stránek doporučujeme použít jiný prohlížeč.
Používání aplikace Internet Explorer vám může zabránit v přístupu k některým sekcím webové stránky Chubb.com a některé funkce webu nemusí fungovat podle očekávání.

X

Pojištění majetku

Poskytujeme pojistné krytí proti vybraným nebo proti všem rizikům (All risks), které vás ochrání jak před požárem, bleskem, výbuchem či přírodní katastrofou, tak i v případě přerušení podnikatelské činnosti.

Volitelná rozšíření pojištění rizik jsou pak individuálně přizpůsobena specifickým požadavkům našich klientů. Patří sem například pojištění skel, vnitrostátní přepravy, peněž, elektronických rizik, strojní pojištění, pojištění zabránění přístupu či pojištění přerušení dodávek energií a veřejných služeb.

Vytváříme jak lokální pojistné smlouvy, tak i mezinárodní pojistné programy s využitím rozsáhlé globální sítě Chubb. V obou případech vše přizpůsobíme požadavkům a potřebám velkých průmyslových i komerčních společností.