Zaměstnanecké benefity

Zajistěte svým zaměstnancům výhody, které jim ostatní zaměstnavatelé nenabídnou. V řadě evropských i dalších zemích světa je zaměstnanecké cestovní a úrazové pojištění považováno za oceňovaný firemní benefit.

Pojišťovna Chubb se specializuje na poskytování pojistných řešení pro firemní klientelu, národní i nadnárodní společnosti. Každý partner je pro nás jedinečný a stejně jedinečné bude i řešení, které vaší společnosti nabídneme.

Flexibilita našich pojistných produktů, které si můžete nastavit přesně podle svých firemních potřeb, vyjde vstříc každému individuálnímu požadavku. Pojištěná rizika i výši pojistných částek můžete jako zaměstnavatel libovolně kombinovat a kdykoliv měnit.

Skupinové úrazové pojištění

  • Chraňte svá nejcennější aktiva – své zaměstnance

Většina společností si dobře uvědomuje, že je nezbytné, aby pojištěním ochránili svůj majetek – budovy, výrobní prostory, vozidla či vybavení kanceláří, ale často přehlížejí potřebu ochrany svého nejcennějšího aktiva, a to svých zaměstnanců.

Pojišťovna Chubb je silný a stabilní partner pro pojištění úrazových rizik zaměstnanců vaší společnosti. Sjednáním pojistného programu jim zajistíte ochranu před negativními následky úrazů, které se mohou stát nejen při plnění jejich pracovních povinností, ale i v rámci jejich volnočasových aktivit.

V základním nastavení našeho skupinového pojištění je denní odškodné při pobytu v nemocnici, při dočasné pracovní neschopnosti v důsledku úrazu nebo nemoci, v případě trvalých následků úrazu či smrti následkem úrazu. Pojištěná rizika i výši pojistných částek můžete jako zaměstnavatel libovolně kombinovat a měnit.

Firemní cestovní pojištění

  • Pojištění, které bude s vašimi zaměstnanci cestovat po celém světě

Podnikání na globální úrovni často přináší nutnost cestovat a setkávat se s obchodními partnery v různých částech světa. Cestovní pojištění nabízí klientům komplexní řešení ochrany zaměstnanců při jejich pobytu v zahraničí. Naše pojistné programy vychází z dlouhodobých zkušeností, které získáváme v rámci našeho působení v 54 zemích světa a silné finanční stability.

Zároveň si však uvědomujeme, že každá společnost má své vlastní potřeby a každý její zaměstnanec je jiný. Proto naše programy připravujeme jednotlivým klientům na míru, abychom dokázali vyhovět jejich specifickým požadavkům a ujistit je, že získají služby připravené přesně na základě jejich potřeb. Upřednostňujeme sjednání pojištění s minimální administrativou, tj. bez nutnosti přihlašování jednotlivých pracovních cest v průběhu pojistné doby a s následným doúčtováním.