Risico Management

Uw bedrijf beschermen tijdens sociale onrust

hands raised in protest

In de afgelopen decennia kregen veel steden te maken met sociale onlusten en rellen. Demonstraties wegens politieke, maatschappelijke, economische en milieuproblemen of verzet tegen het gezag vormen vaak de aanleiding. Helaas kunnen vreedzame protesten ontaarden in een gewelddadige en gevaarlijke situatie. Voor bedrijven nemen de risico's tijdens periodes van onlusten en rellen toe. Ze kunnen bedreigend zijn voor werknemers, de bedrijfsactiviteiten verstoren en tot schade aan bedrijfseigendommen leiden. Met de volgende maatregelen kunt u deze risico's beperken:

 

De bescherming van medewerkers staat voorop

Bespreek uw zorgen met uw medewerkers zodra er sprake is van mogelijke onlusten. Leg uit hoe ze kunnen omgaan met de situatie, en vertel ze hoe ze hun eigen veiligheid en die van klanten zo goed mogelijk kunnen waarborgen.
 

 • Dring erop aan dat ze stadscentra en wijken mijden waar demonstraties en rellen plaatsvinden en stel eventueel virtuele bijeenkomsten zodat niemand zich hoeft te verplaatsen.
 • Anticipeer op verstoringen van het openbaar vervoer en houd de websites en sociale media van officiële instanties in de gaten voor informatie over wegafsluitingen.
 • Raad werknemers aan buiten het bedrijf geen kleding met het bedrijfslogo te dragen als uw bedrijf geassocieerd wordt met sectoren die het doelwit van de demonstranten zijn, zoals de financiële sector of e-commerce.
 • Zorg ervoor dat alle medewerkers bekend zijn met de nood- en beveiligingsplannen van het bedrijf.
 • Vraag uw medewerkers om hun contactgegevens aan te leveren of bij te werken zodat u ze gemakkelijk kunt bereiken.

 

Bescherm uw pand

Bij rellen loopt uw bedrijfspand het risico beschadigd, geplunderd of in brand gestoken te worden. Bescherm uw pand aan de hand van de volgende stappen:
 

 • Vraag medewerkers om alert te zijn op ongebruikelijke activiteiten in of in de buurt van bedrijfspanden en geef aan wat ze moeten doen als ze die opmerken.
 • Test inbraak- en brandalarmen en neem de alarmprocedures met uw beveiligingsbedrijf door.
 • Als u beveiligers in dienst hebt, informeer ze dan over de situatie en bespreek wat er van hen verwacht wordt.
 • Bekijk ramen, deuren en andere ingangen en beveilig ze zo nodig extra, bijvoorbeeld met planken.
 • Verwijder alle brandbare materialen rond het gebouw.

 

Beveilig leegstaande gebouwen

Leegstaande gebouwen zijn bijzonder kwetsbaar tijdens sociale onlusten. Als er rellen uitbreken, is de capaciteit van politie en andere hulpverleners vaak niet toereikend om ze te beschermen. Met de volgende stappen kunt u de schade aan leegstaande panden beperken:
 

 • Sluit gas, elektriciteit en water zoveel mogelijk af, maar let erop dat blusinstallaties en alarmsystemen blijven werken. Schakel ook niet-essentiële apparatuur en systemen uit.
 • Verwijder alle brandbare materialen uit en rond het gebouw.
 • Snoei bomen en struiken.
 • Inspecteer leegstaande panden dagelijks, maar alleen als u dat veilig kunt doen. Schakel bij sporen van inbraak de politie in.

 

Bedrijfscontinuïteitsplan

Stel een bedrijfscontinuïteitsplan op of actualiseer het zodat u uw bedrijfsactiviteiten na een verstoring door bijvoorbeeld rellen snel kunt hervatten. Een effectief bedrijfscontinuïteitsplan bevat:
 

 • Voorbereidende stappen om schade te beperken.
 • Noodprocedures die bij dreigende rampen gevolgd moeten worden.
 • Herstelactiviteiten om uw bedrijf weer aan de gang te krijgen.


Werk samen met de lokale politie en overheidsinstellingen om uw bedrijf zo goed mogelijk voor te bereiden op grote incidenten zoals rellen. Zorg er ook voor dat u snel uw bedrijfsactiviteiten aan de situatie kunt aanpassen. Flexibiliteit loont bij de bescherming van uw bedrijf en een snel herstel.

 

Disclaimer: deze informatie is slechts ter illustratie. Het kan zijn dat niet alle producten in elke regio beschikbaar zijn. Voor dekkingsinformatie verwijzen wij u naar uw polisdocumentatie. 

Neem contact op
Neem contact op

Vragen?

Vraag het aan de expert