Odak noktası: İş seyahatleri

ISO 31030 hakkında bilinmesi gerekenler 

SEYAHAT RİSKİ YÖNETİMİ

Pandemiden bu yana, iş seyahati riskleri ve sigorta dahil olmak üzere, yeterli hazırlık ihtiyacı konusunda artan bir farkındalık görüyoruz. İşverenlerin açık yasal yükümlülükleri ve küresel risklerin giderek daha karmaşık hale gelmesi, temel bilgilerin artık yeterli olmadığı anlamına geliyor. Peki ama bu koşullar altında, en büyük varlığınız olan çalışanlarınızı en iyi nasıl koruyabilirsiniz?

RİSK YÖNETİCİLERİNİN UZMAN BAKIŞI - İŞ SEYAHATİ RİSKİ VE ISO 31030
RİSK YÖNETİCİLERİNİN UZMAN BAKIŞI - İŞ SEYAHATİ RİSKİ VE ISO 31030

Kuruluşlara etkili bir seyahat risk yönetimi çerçevesinin değerlendirilmesi, oluşturulması ve uygulanması için bir ölçüt sağlayan ISO 31030’un ortaya çıkması, iş seyahati risk yönetiminde ileriye doğru atılan büyük bir adım olmuştur.

Spotlight on Business Travel serimiz, sektör liderleri ve risk yöneticilerinden pratik ipuçları, iç görü ve tavsiyeler sunmaktadır:

RAPOR 1: ISO 31030 standardının, her büyüklükteki kuruluşun seyahat risk yönetiminin tüm yönlerini kapsayacak gerçekçi ve kapsamlı bir plan oluşturmasına yardımcı olmak için ne denli önemli bir araç olduğunu ayrıntılarıyla açıklar ve planlarını geliştirmek veya iyileştirmek isteyen işletmeler için özet bir kontrol listesi sunar.

RAPOR 2: Risk yöneticileriyle yapılan bir anket ve Honda Europe, Capgemini ve PwC gibi şirketlerle yapılan görüşmelerden, şirketlerin iş seyahati risk eylem planlarını nasıl geliştirdikleri, ISO 31030’u kullanmanın faydaları, zorluklar ve bunların üstesinden gelmenin en iyi yolu ve iş seyahati riskini yönetme konusundaki roller ve sorumluluklar hakkında uzman bir bakış sağlar.

%24
Uluslararası iş seyahatleri için yapılan harcamaların, 2023 sonuna kadar artması bekleniyor
Julia Graham
Julia Graham

"Seyahat riskini yönetmek için bir şablon veya reçete değil, bir çerçeve sağlayan bir kılavuzdur. Uzmanlar tarafından geliştirilmiştir olan bu entelektüel bilgi ve deneyimlerden siz de faydalanabilirsiniz."

 

Julia Graham, CEO, Airmic

SEKİZ TEMEL ÇIKARIM
SEKİZ TEMEL ÇIKARIM

1

ISO 31030, şirketlere etkili bir seyahat risk yönetimi çerçevesini değerlendirmeleri, oluşturmaları, uygulamaları ve gözden geçirmeleri için bir ölçüt sağlar.

2

ISO 31030, özen yükümlülüğünün önemini artırır, daha fazla kurumsal rolün dahil edilmesine olanak tanır, şirketin iş seyahati süreçlerine ilişkin test ve eğitimi sağlar, bununla birlikte çalışanların, şirketin seyahat risk yönetimi prosedürlerine yönelik farkındalığı ve katılımını artırır.

3

Şirketler, seyahat risk yönetimi planlarının geliştirilmesi süreçlerine İK, BT ve bölüm müdürleri dahil olmak üzere, çok sayıda paydaşı dahil etmeli ve bu kişilerin tümü, riskleri ve şirketin özen yükümlülüğü üzerindeki etkilerini anlamalı.

4

Şirketler, risk yönetimi çerçevelerinde iş seyahatlerinin yarattığı riskleri tespit etmek ve hesaba katmak için daha adli bir yaklaşım uygulamalı.

5

Risk yönetim işlevi, seyahat riski yönetim planının üst düzey yönetim tarafından benimsenmesini ve sahiplenilmesini sağlamakta son derece önemli bir role sahip.

6

Seyahat sonrası bilgilendirme, testler ve eğitim, seyahat risk yönetimi planlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi açısından önemli.

7

Çalışanların prosedürleri ve yurt dışındayken kendilerine sunulabilecek yardımları tam olarak anladıklarından ve bunların farkında olduklarından emin olmak için, üst düzey yönetimin, seyahatle ilgili risklerin ciddiye alınmasını sağladığı bir şirket kültürü teşvik edilmeli.

8

ISO 31030, şirketlere etkili bir seyahat risk yönetimi çerçevesini değerlendirmeleri, oluşturmaları, uygulamaları ve gözden geçirmeleri için bir ölçüt sağlar.

Raporlar
Janene Blizzard
Janene Blizzard

"Seyahat risk yönetimi planı için yönetim kurulu düzeyinde katılımın olması ve üst yönetimin, planı diğer çalışanlara iletebilmesi son derece önemli."

 

Chubb EMEA Kaza ve Sağlık Sigortaları Başkan Yardımcısı

BİR UZMANLA KONUŞUN
BİR UZMANLA KONUŞUN

Daha fazla bilgi edinin

Chubb'ın seyahat risk yönetimi uzmanlığı, iş seyahati hizmetlerimiz ve ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, aşağıdaki kutucukları tıklayın veya bizimle iletişime geçin.