Değişen mevzuat, sağlık ve çevresel etkiye dair artan farkındalık, günümüzde her kuruluş üzerinde sosyal, etik ve çevresel olarak sorumlu bir şekilde davranması konusunda ciddi bir baskı yaratıyor.

Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortası hangi sektörleri ilgilendiriyor?

Birçok farklı sektörden, orta ve büyük ölçekli şirketler Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortası’na ihtiyaç duyuyor.

Çevresel risklerin sadece petrol sızıntılarıyla ilgili olduğu yaygın ama yanlış bir kanı. Müşterileriniz eğer

 • Mülke sahipse, mülk işletiyorsa veya mülk alıp satıyorsa

 • Üçüncü şahıslara ait bina/arazilerde faaliyet gösteriyorsa

 • Bulaşmaya sebep olabilecek potansiyel olarak tehlikeli madde kullanıyor depoluyor, taşıyor veya üretiyorsa

 • Katı, sıvı veya gaz atıklar üretiyorsa

 • Terk edilmiş bir sanayi veya ticaret alanını yeniden imar ediyorsa

 • Bir doğa koruma alanı veya koruma altındaki bir habitat yakınında biyolojik çeşitliliğe sahip bir çevrede faaliyet gösteriyorsa

 • Bir konut alanında veya şehir içinde faaliyet gösteriyorsa

  çevresel risk taşıyorlar demektir.

Chubb Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortası

       • Gayrimenkul sahipleri ve geliştiricileri

       • İmalat sektörü (metal, kağıt, ilaç, gıda)

       • İnşaat sektörü uzmanları

       • Atık endüstrisi şirketleri

gibi çok çeşitli işletmelerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanır.

Teminat kapsamı

Çoğu vakada çevre kirliliği hasarında maliyetin büyük bir kısmı, kirlenmenin meydana geldiği bölgenin temizlenmesine sarf ediliyor.

Yangın ve diğer sorumluluk sigorta poliçelerinde sağlanan teminatlar, bir çevre olayının olası etkilerinin ele alınmasında sınırlı bir teminat sunuyor.

Bu konuda sınırlı ve eksik kalan teminatlar için şirketlere üç geniş teminat sunarak hizmet veriyoruz

1Sigortalının kendi üzerinde kalan sorumluluklar

2. Biyolojik çeşitlilik hasarı

3. Üçüncü şahıslara karşı yasal sorumluluklar

Neden Chubb?

 • Uluslararası tecrübe ve bilgi birikimi

 • Güçlü donanıma sahip, uzman teknik ve hasar yönetim kadrosu

Kriz yönetim desteği ve alanında uzman risk mühendisleri

TESİSLER İÇİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUMLULUK SİGORTASI

Çevre kirliliği hem sağlık hem de toplumsal alanda günümüzün en hızlı artan riskleri arasında yer alıyor. Değişen mevzuat ve düzenlemeler ve sosyal örgütlerin artan baskıları neticesinde işletmelerin bu konudaki sorumlulukları konusundaki farkındalıkları arttı. 

Tesisler İçin Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortası poliçesi hem tedrici hem de ani/beklenmedik çevre kirliliği hasarları sonucunda oluşacak, sigortalının üçüncü şahıslara karşı doğabilecek çevresel sorumluluklar için geniş kapsamlı teminat sağlıyor.

Teminat kapsamı

Teminat sağlanabilen haller aşağıdaki gibidir.

 • Yetkili otoriteler tarafından karar verilmiş olması kaydıyla, sigortalının hem kendi tesislerinde hem de başka tesislerde, toprak, su ve doğal kaynaklarda yapılacak temizleme masrafları
 • Üçüncü şahıslara verilecek bedeni zararlar, mal/eşya zararları ve temizleme masrafları
 • Ürün veya atıkların taşınmasından kaynaklı, üçüncü şahıslarca yapılacak kirlenme kaynaklı talepler
 • Kirlenmeden kaynaklı iş durması
 • Biyolojik çeşitlilik zararlarından doğabilecek sorumluluklar ve iyileştirme masrafları

Tercih edilen sektörler

 • Hizmet ve gıda sektörü
 • İdari hizmetler ve destek hizmetleri
 • Tarım
 • İnşaat
 • Eğitim, finans, sigorta
 • Sağlık ve sosyal hizmetler
 • Bilgi ve iletişim
 • Üretim
 • Gayrimenkul
 • Perakende ve toptan
 • Taşıma ve depolama
 • Enerji

YÜKLENİCİLER İÇİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUMLULUK SİGORTASI

Çevre kirliliği hem sağlık hem de toplumsal alanda günümüzün en hızlı artan riskleri arasında yer alıyor. Değişen mevzuat ve düzenlemeler ile sosyal örgütlerin artan baskıları neticesinde işletmelerin bu konudaki sorumlulukları konusundaki farkındalıkları arttı. 

Bu sorumlulukları karşılayabilmek amacıyla Yükleniciler İçin Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortası, sigortalı ve alt yüklenicileri başka bir iş sahasında faaliyet gösterirken teminat altına alıyor. Teminat, sigortalı tarafından taahhüt edilen işin müşterilere ait proje sahasında gerçekleştirilmesinden kaynaklı hem tedrici hem de ani/beklenmedik çevre kirliliği hasarları sonucunda doğacak sorumlulukları kapsıyor.

Teminat kapsamı

Teminat sağlanabilen haller aşağıdaki gibidir:

 • Üçüncü şahıslara verilecek bedeni zararlar, mal/eşya zararlarından kaynaklı sorumluluklar
 • Üçüncü şahıs zararlarından kaynaklı ya da çevre kanunu gereği yapılacak temizleme masrafları
 • Biyolojik çeşitlilik zararlarından kaynaklanacak sorumluluklar ve iyileştirme masrafları

 Tercih edilen sektörler

 • Hizmet & gıda sektörü
 • İdari hizmetler & destek hizmetleri
 • Tarım
 • İnşaat
 • Eğitim, finans, sigorta
 • Sağlık ve sosyal hizmetler
 • Bilgi ve iletişim
 • Üretim
 • Gayrimenkul
 • Perakende ve toptan
 • Taşıma ve depolama
 • Enerji

Bizimle iletişime geçin