Uzmanı olduğu Finansal Sigortalar alanında kapsamlı ve global teknik bilgi birikimine sahip olan Chubb, iş ortaklarına geniş teminatlar ve rekabetçi şartlar sunuyor. Chubb, finansal hasar anında da beklentileri en hızlı şekilde karşılıyor.

Sunduğumuz ihtiyaca uygun Finansal Sigortalar çözümleri hem olağan hem de alışılmamış sigorta ihtiyaçlarına yönelik.

Ürünlerimiz

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Sigortalının mesleki faaliyetlerini ifa ederken yapabileceği hatalar sebebiyle hizmet verdiği üçüncü şahıslar zarara uğrayıp bunu sigortalıdan tazmin etmek istediklerinde, sigortalının yasal olarak ödemek zorunda kalacağı tazminat tutarlarını ve dava açılması neticesinde oluşan savunma masraflarını teminat altına alan bir sorumluluk sigortası ürünü. 

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Şirket ve bağlı ortaklıklarında görevli yönetim kadrosunun (yönetim kurulu üyeleriyle diğer yönetici ve müdürüler) görevlerini ifa ederken yapabilecekleri hatalar sebebiyle oluşan zararları karşılamaları istendiğinde yasal olarak ödemek zorunda kalacakları tazminat tutarlarını ve dava durumunda oluşan savunma masraflarını teminat altına alan bir sorumluluk sigortası ürünü. 

Halka Arz Sorumluluk Sigortası

Halka Arz Sorumluluk Sigortası; şirketlerin menkul kıymetlerinin halka arzından, roadshow ve sunumlar dahil, izahnameden kaynaklanan risklerini teminat altına alan bir sorumluluk sigortası ürünü.

Kapsamlı Emniyeti Suiistimal Sigortası

Sigortalının bordrolu olarak çalıştırdığı kişi ya da kişilerin kendilerinin sorumluluğuna verilen nakit, kıymetli evrak ve bunlarla ilgili işler üzerindeki yetki ve tasarruflarını kasıt veya kötü niyet ile suiistimal etmeleri sonucu oluşan zararları karşılayan bir ürün. Ayrıca üçüncü şahısların hırsızlık, kalpazanlık, evrak sahteciliği fiilleri sonucu oluşan zararları ve bilgi işlem yoluyla yapılan hırsızlık fiilleri ile bağlantılı olarak sigortalının maruz kaldığı doğrudan mali zararları da teminat altına alınıyor.

Veri Koruma Sigortası

Sigortalının, siber saldırı sonucu uğradığı zararları (veri kaybı ve bununla bağlantılı kar kaybı) veya üçüncü şahıslar tarafından veri sızıntısı veya veri kaybı sebebiyle uğranılan zararların sigortalıdan talep edilmesi sonucu sigortalının yasal olarak ödemek zorunda kaldığı tutarları teminat altına alan bir sigorta ürünü.

Neden Chubb?

  • Finansal Sigortalar alanındaki tecrübeli teknik ekibimiz ile birlikte Türkiye’ye özel butik Finansal Sigortalar ürünlerini müşterilerimize sunuyoruz.

  • Türkiye’de Finansal Sigorta hasarları konusunda iyi performans sergilemiş olan deneyimli ve tecrübeli bir kadroya sahibiz.

  • Son derece farklı olan ABD pazarını da kapsayacak şekilde, küresel sorumluluk uzmanlığına erişim imkanı sunuyoruz.

  • Uluslararası bir programın parçası olarak, dünya genelinde Finansal Sigorta uzmanlığı ve yerel poliçeler sunabiliyoruz.

Hedef Müşteriler

  • Küçük, orta ve büyük ölçekli şirketler

  • Chubb’ın uluslararası sigorta programları tasarlamak için küresel ağını ve dünya genelindeki uzmanlığını kullanabileceği Türkiye merkezli çok uluslu şirketler

  • Üretimden profesyonel hizmetlere, mühendislikten finansal hizmetlere kadar diğer çeşitli endüstriler ve sektörlerde faaliyet gösteren tüm şirketleri değerlendirebiliriz.

  • Sigorta aracılarımız ve müşterileri, dünyanın en büyük ve güçlü sigorta şirketlerinden biri tarafından korunuyor olmanın güvencesini yaşıyor.

Bizimle iletişime geçin