Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik"e göre hak sahiplerince aranmayan paralar hakkındaki sorgulamalar bu sayfadan yapılabilecektir.

Zamanaşımına uğramış tutarlar Haziran ayının onbeşinci gününe kadar aranmaması durumunda Haziran ayının sonuna kadar Güvence Hesabına yatırlacaktır.