İş seyahati riskinin yönetimi: temel unsurların ötesi


— Leon Burton, Kurumsal Kaza ve Sağlık ve İlişkiler Başkanı, Birleşik Krallık

“ISO, şirketlerin risk yönetimi çerçevelerinde iş seyahatlerinden doğan riskleri saptamaya ve değerlendirmeye karşı daha adli bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurguluyor.”

Leon Burton, Kurumsal Kaza ve Sağlık ve İlişkiler Başkanı, Birleşik Krallık

 

Birleşik Krallık Kurumsal Kaza ve Sağlık ve İlişkiler Başkanı, Leon Burton, Uluslararası Standartlaştırma Kurumu (ISO) 31030: 2021 iş seyahati risk yönetimi standardının şekillenmesine yardımcı olan Birleşik Krallık risk yönetimi ve sigorta kuruluşu Airmic CEO’su Julia Graham’ın yorumlarıyla şirketlerin etkili bir iş seyahati risk yönetimi çerçevesini nasıl oluşturabileceğini inceledi.

İş seyahati açısından yeni bir seyahat devri başlıyor. Nisan 2022 rakamlarının pandemi öncesi Nisan 2019* rakamlarını da aşmasıyla yıl boyunca uluslararası uçuş rezervasyonları keskin bir artış sergiledi. Zorlu COVID-19 günleri esnasında, video konferans ve uzaktan çalışmanın iş seyahati iştahını azaltabileceği ve hatta tamamen geçersiz bırakabileceği olası görülüyordu. Şimdi ise işletmelerin ve sınırların yeniden açılmasıyla şirketler ve bireyler yüz yüze görüşmenin önemine değer vermeye devam ettiğinden bu korkular azalıyor. Yine de pandeminin akut evresi geride kalmış gibi görünse de iş seyahati yapanların ve nihayetinde onların sağlığından, güvenliğinden ve refahından sorumlu olan işverenlerin karşı karşıya olduğu diğer önemli riskler vardır. Siber suç ve doğal afetlerden sivil itaatsizlik, terörizm ve ruh sağlığına kadar iş seyahatleri öncesinde, sırasında ve sonrasında dikkate alınması gereken birçok değişen risk söz konusudur.

Peki bu gerçek göz önünde bulundurularak şirketler iş seyahati yapan çalışanlara karşı üstlendikleri özen yükümlülüklerini yerine getirmek için doğru risk yönetimi protokollerine sahip olmayı nasıl sağlayabilir ve iş seyahati sigortası nasıl yardımcı olabilir?

 

Takip edilmesi gereken bir standart

2021 yılı sonbaharında Uluslararası Standartlaştırma Kurumu (ISO) tarafından yeni bir iş seyahati risk yönetimi standardı yayınlandı: ISO 31030: 2021. Bu standart, şirketlere etkili bir seyahat riski yönetimi çerçevesini değerlendirmek, oluşturmak ve uygulamak için ve ayrıca risk değerlendirmeleri ve tehdit hafifletme stratejileri gibi alanları derinlemesine araştırmak için bir karşılaştırma kriteri sunar.

ISO 31030: 2021, sağlam ve kapsamlı seyahat riski yönetim protokolleri geliştirmek için uluslararası geçerliliği olan bir standart sağlayarak yüksek riskli konumlarda iş yapmayı ve bu konumlara seyahat etmeyi, çalışan sağlığını ve güvenliğini iyileştirmeyi ve iş sürekliliğine katkıda bulunmayı amaçlar.

Bu standart ayrıca şirketlerin kendilerinin ve ayrıca direktörlerinin ve yetkililerinin finansal ve yasal risk maruziyetlerini azaltmasına yardımcı olmayı amaçlar. Londra merkezli hukuk şirketi Peters & Peters’ın ISO 31030: 2021 hakkındaki tanıtım yazısında bahsettiği gibi**: “ISO ve İngiltere ve Galler yasaları nettir: üst yönetim yurt dışına seyahatle ilgili olarak çalışanların karşı karşıya olduğu riskleri azaltmak için genel politika uygulamasından sorumlu ve yükümlü olmalıdır. Bu sorumlulukları ciddiye almamaları halinde kurumsal ve bireysel yükümlülükler doğabilir...”

Dahası, güçlü bir çerçevenin uygulanması sayesinde kuruluşun riski kontrol etme becerisi başarılı bir şekilde kanıtlanabilir ve bu da daha düşük sigorta primlerine katkı sağlayabilir, kuruluşun itibarını iyileştirebilir ve iş ortaklarına ve yatırımcılara güvence sağlayabilir.

 

Etkili bir çerçeve oluşturmak: temel unsurların ötesi

Bariz yasal yükümlükler ve küresel risklerin giderek daha karmaşık hale gelmesi temel hususların artık yeterli olmadığı anlamına gelmektedir. Söz konusu ISO standardı da şirketlerin risk yönetimi çerçevelerinde iş seyahatlerinden doğan riskleri saptamaya ve değerlendirmeye karşı daha adli bir yaklaşım benimseme ihtiyacına vurgu yapmaktadır.

Seyahat öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar iş seyahatinin değerinin belirlenmesi, seyahat eden kişinin riskler ve prosedürlerle ilgili farkındalığa sahip olmasının sağlanması (örneğin, seyahat öncesi risk eğitimiyle) ve varış yerindeki riskler ve kısıtlamaların detaylı bir şekilde incelenmesi şeklinde sıralanabilir. Örneğin çalışanın gittiği ülkede zulüm görmesine neden olacak bir dini grubun parçası olması halinde neler yaşanabilir? Çerçeve, seyahat öncesi aşamada bu seviyedeki detayları kapsıyor mu ve çalışanın bu gibi durumlara hazır olması ve bu durumlarda güvende kalması için bir plan sunuyor mu?

Seyahat sürecinde de riski azaltmak için protokoller uygulamaya alınmalıdır: Gidilen ülkedeki risk ortamı ve çalışanların güvenliği gerçek zamanlı olarak izlenmeli ve aynı zamanda beklenmedik olaylar ve acil durumlarla başa çıkılabilmesi için acil durum planlarına sahip olunmalıdır.

Özenli bir çerçeve ayrıca, seyahatin bitmesinin risklerin de mutlaka biteceği anlamına gelmediğinin farkında olunmasını sağlar ve çalışanların fiziksel ve ruhsal refahlarını değerlendirmek için bir seyahat sonrası gözetim veya görüşme süreci içerebilir.

 

Airmic CEO’su Julia Graham, ISO 31030: 2021 standardının şekillendirilmesinden ve oluşturulmasından sorumlu komitedeydi. Kendisi şu açıklamalarda bulundu:

“ISO 31030: 2021 standardının hedefleri arasında iş seyahati riskinin ciddiye alındığı, yeterli kaynağa sahip olduğu, etkili bir şekilde yönetildiği ve kuruluşun ve ilgili paydaşların elde edeceği faydaların bilindiği bir kültürün teşvik edilmesi yer alır.

Seyahat riski yönetimi tek bir ‘standart’ yaklaşıma sahip olamaz. Örneğin aynı kuruluş aynı konuma çalışan gönderiyor olsa da çalışanlar tarafından farklı görevlerin üstlenilmesi farklı risk profilleri teşkil edebilir.

Seyahat esnasında bir şeylerin ters gitmesi halinde seyahat eden kişilerin eğitilmesi için artık çok geçtir. İş seyahati gerçekleşmeden önce etkili bir hazırlığın yapılması önemlidir; bu sayede seyahat eden çalışanlar acil durumda kiminle ve nasıl iletişime geçmeleri gerektiğini bilir. Ayrıca, iş seyahati yapan çalışanların aileleri de iş seyahatinde ortaya çıkabilecek acil durumlara yönelik prosedürler açısından bilgilendirilebilir; böylece yersiz endişelere kapılma ve kafa karışıklığı olasılığından kaçınılır.”

 

Sigortanın uygulanması ve rolü

ISO standartlarıyla uyumlu bir iş seyahati risk yönetimi çerçevesinin oluşturulması önemli fakat işletmeler bu çerçevenin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlayacak araç ve sistemleri nasıl uygulamaya alabilir?

Bu, iyi tasarlanmış bir sigorta poliçesinin değer katabileceği bir alandır: işletmelere, risk yönetimi protokollerini gereğince uygulamak, çalışanlarını korumak ve kendilerini ekstra maliyetlere karşı güvenceye almak için ihtiyaç duydukları sistem ve desteğe erişim olanağı sunmak. Örneğin bu gibi bir iş seyahati sigorta poliçesi şu olanakları sağlayabilir:
 

  • işletmelerin “yeterlilik” (7.4.2) standartlarını karşılamasına yardımcı olmak için çalışanlara yönelik seyahat öncesi risk eğitimi,
  • “yolculuk yönetimi” (7.4.8) ve “seyahat eden kişiyi izleme” (7.4.13) beklentilerini karşılamak için ayrıntılı güzergah ve konum değerlendirmeleri ve gerçek zamanlı risk/seyahat eden kişi takibi,
  • tıbbi tedavi (7.4.9.3) ve tıp ve güvenlik destek hizmeti (7.4.10) gerekliliklerine uyumlu hareket edilmesine yardımcı olmak için 7/24 profesyonel tıp ve güvenlik tavsiyelerine erişim,
  • “bilgi, tavsiye ve güncellemeler” (7.4.3) ile ilgili standartları yerine getirmek için seyahat öncesi ve sırasında konuma özgü bilgiler ve canlı uyarılar.

 

Alternatif olarak tüm bu olanaklar Chubb Travel Smart gibi tek bir uygulamada toplanabilir.

Durum ne olursa olsun, iyi tasarlanmış özel bir iş seyahati sigortası programı adli ve kapsamlı bir risk yönetimi çerçevesi ile birlikte iş seyahati gerçekleştiren kuruluşlar için her zaman önemli olmuştur. ISO 31030: 2021 standartlarının sunulması bu durumu daha da güçlendirmiştir. Risk ve fayda yöneticileri, çalışanları bugünün değişen seyahat riski senaryolarına karşı korumaya ve işvereni ekstra maliyetlere karşı güvence altına almaya yardımcı olan ve ISO standartları uyarınca etkili iş riski yönetimi protokollerinin uygulanmasına yönelik doğru desteği, araçları ve sistemleri sağlayan iş seyahati sigorta poliçeleri oluşturmak için bir aracıyla veya brokerle çalışabilirler.

İş seyahatlerine dönüş, iş seyahati riskinin yönetilmesi veya iş seyahati sigortası poliçeleri hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://www.chubb.com/uk-en/business/by-category-accident-health-business-travel.html

 

Leon Burton, Kurumsal Kaza ve Sağlık ve İlişkiler Başkanı, Birleşik Krallık

 

*“Travel 2022: Trends & Transitions” 2022, Mastercard Economics Institute
** Peters & Peters LLP (London) – White Paper: ISO 31030: Travel Risk Management Standard – Legal Implications and Risks for Organisations (Ekim 2021)

Gizlilik : Gizliliğinizi korumaya büyük önem vermekteyiz. İnternet sitesi aracılığı ile bize göndermiş olduğunuz bilgileri, size Chubb hakkında bigi verebilmek ve ihtiyaçlarınıza daha iyi bir şekilde cevap verebilmek amacıyla kullanmaktayız. Ayrıca bilgileriniz, sizleri yeni ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek amacıyla da kullanılabilir. Kişisel bilgiler, başkalarına satım, ticaret veya kiralama amacıyla kullanılmamaktadır.

Bize Ulaşın
Bize Ulaşın

Sorularınız var mı?

Bir uzmanla konuş