Podróże służbowe w centrum uwagi

Najważniejsze informacje o normie ISO 31030

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z PODRÓŻAMI

Od czasu pandemii wzrosła świadomość zagrożeń związanych z podróżami służbowymi i konieczności odpowiedniego przygotowania do podróży, w tym zakup ubezpieczenia. Oczywiste obowiązki prawne pracodawców i rosnąca złożoność globalnych zagrożeń powodują, że podstawy już nie są wystarczające. Jak najlepiej chronić swoje największe aktywa - pracowników?

PODRÓŻE SŁUŻBOWE W CENTRUM UWAGI
PODRÓŻE SŁUŻBOWE W CENTRUM UWAGI

Ogromnym krokiem naprzód w zarządzaniu ryzykiem związanym z podróżami służbowymi było pojawienie się normy ISO 31030, która zapewnia organizacjom punkt odniesienia do oceny, budowania i wdrażania skutecznych procedur zarządzania ryzykiem związanym z podróżami służbowymi.

Nasza seria „Podróże służbowe w centrum uwagi” zawiera praktyczne wskazówki, spostrzeżenia i porady od liderów branży i menedżerów ds. ryzyka:

RAPORT 1: Szczegółowo opisuje, w jaki sposób norma ISO 31030 może pomóc organizacjom dowolnej wielkości we wprowadzeniu praktycznego i kompleksowego planu obejmującego wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem związanym z podróżami służbowymi, a także przedstawia zbiorczą listę kontrolną dla firm, które chcą opracować lub rozwinąć swoje dotychczasowe procedury.

RAPORT 2: Przedstawia wewnętrzne spojrzenie na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród menedżerów ds. ryzyka oraz wywiadów z firmami takimi jak Honda Europe, Capgemini i PwC na temat sposobu opracowywania ich planów działania w zakresie ryzyka związanego z podróżami służbowymi, korzyści płynących ze stosowania normy ISO 31030, wyzwań i najlepszych sposobów ich przezwyciężenia, a także podziału funkcji i obowiązków związanych z zarządzaniem ryzykiem podróży służbowych.

24%
Kwota wydatków na międzynarodowe podróże służbowe ma wzrosnąć do końca roku 2023
Julia Graham,
Julia Graham,

“Jest to zestaw wskazówek zapewniających ramy, a nie wzorzec lub recepta na zarządzanie ryzykiem związanym z podróżą. Został on opracowany przez ekspertów, a użytkownik może korzystać z tego kapitału intelektualnego.”

 

CEO, Airmic

OSIEM KLUCZOWYCH WNIOSKÓW
OSIEM KLUCZOWYCH WNIOSKÓW

1

Norma ISO 31030 zapewnia firmom punkt odniesienia do oceny, tworzenia, wdrażania i przeglądu skutecznych ram zarządzania ryzykiem związanym z podróżami służbowymi.

2

Norma ISO 31030 podnosi znaczenie obowiązku zachowania należytej dbałości (duty of care), zaangażowania większej liczby ról organizacyjnych, testowania i trenowania procesów podróży służbowych firmy oraz świadomości i zaangażowania pracowników w procedury zarządzania ryzykiem związanym z podróżami służbowymi.

3

Firmy powinny angażować wiele zainteresowanych stron, w tym dział HR, IT i menedżerów liniowych w opracowywanie planów dotyczących zarządzania ryzykiem związanym z podróżami służbowymi, a wszyscy powinni rozumieć ryzyko i wpływ podróży służbowych na obowiązek dochowania należytej dbałości przez firmę.

4

Przedsiębiorstwa powinny stosować bardziej zaawansowane podejście, aby uchwycić i uwzględnić ryzyko związane z podróżami służbowymi w swoich ramach zarządzania ryzykiem.

5

Dział zarządzania ryzykiem ma do odegrania kluczową rolę w zapewnieniu zaangażowania kierownictwa wyższego szczebla i odpowiedzialności za plan zarządzania ryzykiem w podróży.

6

Podsumowania, testy i szkolenia po podróży są ważne dla poprawy planów zarządzania ryzykiem związanym z podróżowaniem.

7

Należy promować kulturę firmy, ustaloną przez kierownictwo wyższego szczebla, w której ryzyko związane z podróżowaniem jest traktowane poważnie, aby zapewnić, że pracownicy są w pełni świadomi procedur i tego, jaka pomoc jest dla nich dostępna za granicą.

8

Ubezpieczyciele przeszli od podejścia reaktywnego do proaktywnego i mogą odgrywać partnerską rolę w formułowaniu polityki, która pasuje do potrzeb firmy, aby wspierać kompleksowy plan zarządzania ryzykiem w podróży.

RAPORTY
Janene Blizzard
Janene Blizzard

„Ważne jest, aby plan zarządzania ryzykiem związanym z podróżami został zatwierdzony na poziomie zarządu i aby kierownictwo wyższego szczebla mogło przekazać ten plan pozostałym pracownikom”.

 

Vice President Accident & Health, EMEA, Chubb

POROZMAWIAJ Z EKSPERTEM
POROZMAWIAJ Z EKSPERTEM

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat doświadczenia firmy Chubb w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z podróżami oraz naszych usług i produktów związanych z podróżami służbowymi, kliknij poniżej lub skontaktuj się z nami.