Ongevallen & Welzijn

Multinationale programma’s: lokaal en internationaal toonaangevend

building closed up

De wereld is hard bezig de gevolgen van de Covid-19-pandemie in kaart te brengen en aan te pakken. Landen beginnen langzaam aan hun maatschappelijk en economisch herstel. Werkgevers en werknemers moeten leren omgaan met nieuw beleid en nieuwe gewoontes. Voor multinationals is de impact groot. Deze bedrijven zijn overal ter wereld actief en hebben een zorgplicht te vervullen ten opzichte van hun reizende medewerkers. 

Met het toegenomen risico van Covid-19, naast bestaande risico's als natuurrampen, terrorisme, sociale onlusten en criminaliteit, is een solide verzekeringsprogramma voor zakenreizen en ongevallen cruciaal. Hoewel de wetgeving wereldwijd sterk uiteenloopt, is jurisprudentie in veel landen nog steeds bepalend voor de verdere definitie van de zorgplicht van werkgevers. De veiligheid, bescherming en het welzijn van werknemers zou de belangrijkste zorg van een bedrijf moeten zijn. 

"Covid-19 onderstreept nog maar eens het belang van de zorgplicht. Werkgevers doen er verstandig aan hun bestaande verzekerings- en risicobeleid herzien en actualiseren.  Beleid en protocollen dienen duidelijk, gestructureerd, solide en flexibel te zijn", stelt Natasha Reoutt, vice president Accident & Health Multinational Business bij Chubb.

 

Naadloze dekking - de juiste oplossing aandragen 

Hoe groter het aantal landen waarin een bedrijf opereert, hoe relevanter het voor bedrijven is dat een verzekeraar kan inspelen op hun wereldwijde aanwezigheid. "Het ontwikkelen van een internationaal programma is ingewikkeld, maar Chubb maakt het zijn klanten gemakkelijk", zegt Jean-Baptiste Ramboz, head of Corporate and Multinational Business Development van Chubb. Naast de 54 landen waarin Chubb kantoren heeft, zijn we met ons netwerk van 145 partners in nog veel meer landen lokaal vertegenwoordigd. Dat betekent dat we op vrijwel alle mogelijke reislocaties aanwezig zijn.

De wereldwijde samenwerking met toonaangevende hulpverleningsorganisaties biedt werkgevers extra zekerheid in de vorm van uitgebreide medische en beveiligingshulp bij noodgevallen en een constante informatiestroom over wereldwijde ontwikkelingen.

Zodra zakenreizen hervat worden tijdens het langzame herstelproces "zullen de risico's snel groter worden en tot na de coronacrisis groter blijven", zegt Natasha. "Het is echt belangrijk dat mogelijke gaten in de dekking van werknemers gevonden en gedicht worden." Zelfs nu zakelijk reizen beperkt is, werken medewerkers thuis in omgevingen waar werkgevers praktisch geen zicht op hebben. Een collectieve ongevallenverzekering is een cruciaal onderdeel van een compleet verzekeringsprogramma. De combinatie van ongevallen- en reisdekking beschermt werknemers en helpt werkgevers aan hun zorgplicht te voldoen, ongeacht waar het werk plaatsvindt.

Naast de omvang van de dekking is ook consistentie van groot belang voor een goed programma. Met een gecontroleerde paraplupolis kunnen bedrijven specifieke lokale risico's afdekken in combinatie met een overkoepelende, wereldwijde dekking. "Wereldwijde programma's hebben veel voordelen, waaronder de zekerheid dat werknemers overal dezelfde dekking genieten en dat eventuele hiaten door de parapludekking worden opgevuld", legt Natasha uit. Jean-Baptiste voegt daaraan toe: "Met een zorgvuldig samengestelde paraplupolis kunnen bedrijven voldoen aan zowel alle dekkingseisen als aan de behoeften van werknemers overal ter wereld. Eventueel kunnen ze lokaal toegestane polissen gebruiken onder één paraplupolis met één ingangsdatum. Zo zijn ze verzekerd van consistente dekking en een eenvoudige polisadministratie. De dekking kan ook worden aangepast aan de specifieke behoeften van bepaalde werknemersgroepen." 

Een paraplupolis biedt volop voordelen voor een werkgever, zoals gecentraliseerde schadeafhandeling en inzicht in de naleving van wet- en regelgeving. Worldview, het web-based platform van Chubb, helpt het proces efficiënter te maken. Het platform biedt HR en risk managers gemakkelijke toegang tot alle relevante documentatie, lokale contactpersonen en polisinformatie.

 

Duidelijke communicatie

Transparantie en gemakkelijk te begrijpen bedrijfsprotocollen vormen de basis van elk gedegen multinationaal programma voor reis- en ongevallenverzekeringen. "Werkgevers moeten laten zien dat ze in noodgevallen gemakkelijk bereikbaar zijn", adviseert Jean-Baptiste. Apps als Chubb Travel Smart, waarmee werkgevers en werknemers gemakkelijk en snel kunnen communiceren, kunnen een coherente, directe communicatiestrategie ondersteunen. Daarnaast voorziet de app werknemers van het laatste nieuws en bijgewerkte reisgegevens op basis van hun locatie en bestemming.

Maar hoe zorgt u nu het best voor uw werknemers? "Ik denk dat hier één woord belangrijk is: preventie", zegt Natasha. "Dat is veel minder kostbaar dan zieke of gewonde werknemers. Bedrijven zouden veel proactiever moeten zijn op het gebied van preventie, in plaats van pas te reageren als er iets misgaat." Met risico's die elke dag toenemen en veranderen, loont het om extra aandacht en geld te investeren in een compleet en preventief verzekeringsplan. Dat levert meer op dan achteraf schade beperken en problemen oplossen. Jean-Baptiste zegt hierover: "Met een solide risicobeheersingsprogramma voor reizen en ongevallen kun je sneller beslissingen nemen. Dat komt bij elke crisis van pas." En zelfs nadat de gevaren van Covid-19 voorbij zijn, zal een verzekeringsplan dat bestand is tegen de volgende onverwachte crisis - of dat nu een natuurramp, sociale onlusten, terrorisme of criminaliteit betreft - ervoor zorgen dat preventie voor uw bedrijf een prioriteit blijft.

 

Sterke partnerschappen bevorderen de groei

Vertrouwen vormt de basis voor elk efficiënt multinationaal programma, dat in nauwe samenwerking tussen klant, verzekeringsmaatschappij en makelaar wordt samengesteld. "Goede relaties en wederzijds vertrouwen zijn meer dan woorden alleen. Ze spelen een vitale rol bij het opbouwen van een multinationaal programma. De benadering van Chubb geeft ons en onze klanten vertrouwen", zegt Laurent Cellot, head of Special Risks bij Willis Towers Watson in Frankrijk.

Klanten in staat stellen hun bedrijven te laten groeien terwijl hun medewerkers in veilige handen zijn, vormt de kern van Chubb's productaanbod voor multinationals. Door middel van expertise en optimalisatie van verzekeringsdekking helpt Chubb haar klanten zo goed als mogelijk door deze roerige tijden heen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de klant zelf, hun risk managers, human resources en de teams die zich bezighouden met secundaire arbeidsvoorwaarden, veiligheid of reizen.

Wilt u meer informatie over wat Chubb voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Lees meer over onze waardepropositie voor multinationals

 

Disclaimer: deze informatie is slechts ter illustratie. Het kan zijn dat niet alle producten in elke regio beschikbaar zijn. Voor dekkingsinformatie verwijzen wij u naar uw polisdocumentatie. 

Neem contact op
Neem contact op

Vragen?

Vraag het aan de expert