Ana Özellikler

  • Mobil cihazınızdan 7/24 olay bildirimi
  • Müdahale eylemlerinin koordine edilmesine yardımcı olmak için olay bildirimi geçmişini görüntüleme olanağı
  • Siber olayların ilk kayıttan, değerlendirme sonrası hasar talebi yönetimine kadar ele alınmasına yardımcı olmak üzere Chubb Siber Olay Müdahale Ekibi desteği
  • Olay sonrası zaman kazanmak için olay öncesinde müşteri adları ve konumlar gibi ilgili bilgilerin bulunduğu bir profil oluşturma olanağı
  • Bir olayın değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere ek dosya ve fotoğraf gönderme olanağı
  • Bireysel olarak veya şirket genelindeki olay müdahalesi planının bir parçası olarak kullanılabilme olanağı

İndirme

Chubb siber poliçe sahipleri, Cyber Alert℠ uygulamasına iOS cihazları için Apple Store’dan ve Android cihazları için Android Mağazasından ulaşabilir. Kayıt, Cyber Alert℠ uygulaması üzerinden tamamlanır.

Feragatname Chubb, sigorta ve ilgili hizmetleri sunan Chubb Limited kuruluşunun iştiraklerini ifade etmek için kullanılan pazarlama unvanıdır. Bu iştiraklerin listesini görmek için lütfen www.chubb.com adresini ziyaret edin. Chubb’ın siber hizmetleri, poliçenizdeki herhangi bir hükmün yerini alacak şekilde yorumlanamaz. Sağlanan kapsamla ilgili eksiksiz bilgi almak için tüm ekler de dahil olmak üzere poliçenizi okumalısınız. Chubb, olay müdahalesine yönelik herhangi bir siber hizmet sağlamakla yükümlü değildir. Poliçe sahibi, Chubb Siber Olay Müdahale Ekibi hizmet sağlayıcılarının sunduğu hizmetlerle ilgili sözleşme yapma yükümlülüğüne sahip değildir. Belirli bir Siber Olay Müdahale Ekibi hizmet sağlayıcısının seçimi, tamamen poliçe sahibinin bağımsız takdirine bağlıdır. Chubb, Siber Olay Müdahale Ekibi hizmet sağlayıcısı ile poliçe sahibi arasında imzalanan anlaşmalara taraf değildir. Siber Olay Müdahale Ekibi hizmet sağlayıcılarının Chubb aracıları değil, bağımsız yükleniciler olduğu anlaşılmalıdır. Chubb, herhangi bir Siber Olay Müdahale Ekibi hizmet sağlayıcısı tarafından sunulan hizmetlerden kaynaklanan yükümlülükleri üstlenmez. Chubb, Siber Olay Müdahale Ekibi hizmet sağlayıcısı ve poliçe sahibi arasında imzalanan anlaşmalarda belirtilen sorumluluk ve yükümlülüklere tabi değildir veya bu doğrultuda herhangi bir hakka sahip değildir. Düzenlenen faturalar, ücretler ve sağlanan hizmetler de dahil; ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu tür anlaşmalara ilişkin hak ve yükümlülükler, Chubb tarafından değil, yalnızca ilgili Siber Olay Müdahale Ekibi hizmet sağlayıcısı ve poliçe sahibi tarafından üstlenilecektir ve bu tarafların faydasına olacaktır. Ne Chubb ne de çalışanları veya aracıları, alınan mal ve hizmetler de dahil olmak üzere herhangi bir olay müdahalesi hizmet sağlayıcısının performansına yönelik garantide bulunmaz veya yükümlülük üstlenmez. Chubb, olay müdahalesi hizmet sağlayıcılarını veya ilgili hizmetleri onaylamaz. Poliçe sahibi, herhangi bir olay müdahalesi hizmet sağlayıcısıyla anlaşma yapmadan önce, şirketin ve sağladığı hizmetlerin poliçe sahibi ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak üzere kendi durum tespiti sürecini gerçekleştirmelidir. Telif hakkı©2017