Siber

Sistemik siber olayları tanımlayıp güvence altına almanın daha iyi bir yolu

cyber

GİRİŞ

Katastrofik bir siber saldırının çok büyük bir bedelle oldukça geniş çaplı bir hasara neden olma potansiyeli kapsamlı şekilde konuşulsa da henüz tam olarak anlaşılmış değil.

Sonuç olarak birçok şirket siber saldırılara karşı önlem artırmaya çalışırken sigorta sektörü de bu riskleri yönetmek adına çözümler geliştiriyor.

Tüm bu çabalara rağmen kurumlar ve tüketicilerin artan teknoloji bağımlılığının yanı sıra teknolojiler ile ortakların birbirine bağlı olması siber risklerin katlanarak genişlediği bir ortama zemin hazırladı. Tıpkı pandemiler gibi siber-CAT olaylarının da coğrafi sınırları veya geçici kısıtlamaları yoktur.

Risk altındaki kuruluşlar, hükümetler ve sigorta düzenleyiciler, brokerler ve siber güvenlik sektörü de dahil olmak üzere tüm paydaşların, kuruluşlara ve bireylere ihtiyaç duydukları sigorta korumasını sağlamaya devam ederken genel ekonomik istikrarı ve toplumsal dayanıklılığı sürdürecek çözümler geliştirmek ve uygulamak için birlikte çalışması gerekir.

Sigorta sektöründe uzun vadeli sürdürülebilirliğin önündeki engellerden biri sistemik siber olaylara ilişkin tutarlı ve net bir tanımın olmamasıdır. Müşterilerin sigorta kapsamını bilmesi ve sigortacıların, üstlendikleri müşteri risklerinin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi adına risk yöneticileri, brokerler ve sigortacılar poliçe hüküm ve koşullarına dair ortak bir anlayışa nasıl varabilirler?

Aşağıdaki Soru-Cevap bölümünde, Chubb Group ve Bölüm Başkanı, Global Siber Risk Başkan yardımcısı Michael Kessler, genel yanlış anlaşılmalar ve çözümler de dahil olmak üzere yaygın siber risklere yönelik olarak gelişmekte olan sigorta piyasasından bahsediyor.

Michael Kessler ile Soru-Cevap

İÇGÖRÜ

Katostrofik riskler çoğalıyor

Sistemik bir siber olayın felaket boyutunda bir kayba neden olma potansiyeli korkutucu düzeyde olup giderek büyümektedir. 2022 yılında, dünya genelinde kötü amaçlı yazılım saldırılarının sayısı, 2021’deki toplam hacimden neredeyse beşte iki daha fazla olmuştur. Bu oran 2022’nin dördüncü çeyreğinde en yüksek noktaya ulaşmış; işletme başına haftada 1.168 saldırı rapor edilmiştir.1

2022 yılında yazılımlarda 25.000’den fazla güvenlik açıklığı tespit edilmiş olup, bu değer bugüne kadar rapor edilen en yüksek yıllık rakamdır.2 Güvenlik açığı, yazılımda bulunan ve kötü amaçlı yazılımlar tarafından istismar edilebilen bir kusur veya zayıflıktır. Nisan, Mayıs ve Haziran 2023’te, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü yazılımlarda toplam 6.991 güvenlik açığı tespit etmiş, bunların 1.027 tanesi “kritik” olarak sınıflandırılmıştır.3

Felaket boyutunda kayıplara neden olan sistemik bir olaya ilişkin tahminler, global sigorta piyasasının toplam kapasitesini aşmaktadır.4 Hükümet Mali Sorumluluk Birimi (GAO) tarafından yayımlanan bir raporda bu olaylar, “ilk hedeften ekonomik olarak bağlantılı firmalara kayarak hasarı büyüten” siber olaylar olarak tanımlanmaktadır. GAO raporunda, tek bir sistemik siber olaydan kaynaklanan potansiyel zararın 2,8 milyon ile 1 trilyon dolar arasında olduğu tahmin edilmiştir.5

YAKLAŞIMIMIZ

Chubb’ın Siber İşletme Risk Yönetimine Yaklaşımı

Yaygın Olaylar da dahil olmak üzere çok çeşitli siber olayların ele alınmasına yönelik sürdürülebilir bir yaklaşım

 

Chubb’ın Siber ERM’sinin üç kolu:  

 • Kayıp Azaltma Hizmetleri – herhangi bir olay meydana gelmeden önce siber güvenlik risklerine ilişkin önemli alanları ele almaya ve belirlemeye yönelik araçlar ve kaynaklara erişim.
 • Olay Müdahalesi Hizmetleri – bir olay meydana geldiğinde kayıp risklerinin sınırlandırılmasına yardımcı olacak; hukuk, adli bilişim, bildirim, çağrı merkezi, halkla ilişkiler, dolandırıcılık danışmanlığı, kredi izleme ve kimlik telafi hizmeti gibi alanlarda uzmanlık sahibi kişilerden oluşan geniş çaplı bir ekip.
 • Risk devri – Chubb’ın finansal gücüyle desteklenen kapsamlı ve sürdürülebilir sigorta teminatı.

 

Rekabet avantajları  

 • 1998’de ilk ürünü piyasaya sürüldüğünden beri siber risk çözümleri alanında lider sağlayıcı.
 • Ölçek, sektör veya risk türü fark etmeksizin müşterilerin özel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yenilikçi ve yüksek düzeyde özelleştirilebilir risk çözümleri.
 • Asgari prim ödemesi olmaması. Teminat ve limitler kapsamına göre tüm risk boyutları için primler ölçeği.
 • Poliçeye yapılacak bir ilaveyle ya da Chubb’ın sektör lideri Sadakat Suç ürünleri yoluyla ayrı poliçeler kapsamında sunulan siber suç teminatı.
 • Asgari düzenleyici gerekliliklerinden daha sağlam nitelikteki geniş kapsamlı tüketiciye dayalı çözümler içeren Siber Olay Müdahalesi Masrafları.
 • Uygun nitelikteki küçük riskler için çevrim içi fiyat teklifi ve gerçek zamanlı poliçe tanzimi. Bahsedilen riskler için Chubb sigortacınız hızlı geri dönüşler sağlayacaktır.
 • Değişen mevzuat, hukuk ve siber güvenlik standartlarını kapsayacak ve ileriye dönük değişiklikleri de göz önünde bulunduracak şekilde tasarlanmış yenilikçi teminat
 • Süreç boyunca karar vermeye yardımcı olmak için tipik siber olay akışlarıyla uyumlu hale getirilen kolay okunur formlar.
 • Barındırma ve veri depolamanın devamlı değişen yapısına yönelik dünya genelinde uygulanabilir Teminat Bölgesi

 

Yaygın olay zeyilnamesi  

 • Yaygın Olay Zeyilnamesi, Sigortalı ile hiçbir ilişkisi olmayan tarafları etkileyen ve yaygın bir etkiye sahip olan olayları kapsar. Sel ve deprem risklerinin mal sigortaları dahilinde ele alınmasına benzer şekilde teminat, limitler, konservasyonlar ve koasürans tüm Yaygın Olaylar için veya özel riskler itibarıyla özelleştirilebilir:
  • Yaygın ve Ciddi Nitelikteki Güvenlik Açıkları
  • Yaygın ve Ciddi Sıfır Gün Güvenlik Açıkları
  • Yaygın Yazılım Tedarik Zinciri Güvenlik Açıkları
  • Diğer tüm Yaygın Olaylar
 • Fidye Yazılımı Olayları Zeyilnamesi tüm siber teminatlarda aynı şekilde uygulanacak özelleştirilmiş bir teminat, limit, konservasyon ve koasüransa olanak tanıyarak giderek artan fidye yazılımı riskini ele alır.
 • İhmal Edilen Yazılım Güvenlik Açığı Zeyilnamesi, 45 gün boyunca tam kapsamlı bir teminat sağlayarak iyi bir yazılım yamalama korumasını takdir eder ve ödüllendirir ancak 45 gün sonrasında halen yamalanmamış yazılımlarda ise Sigortalı ile Sigortacı arasındaki risk paylaşımını zaman geçtikçe kademeli olarak yeniden değerlendirir.
DİP NOTLAR

1 Check Point. Küresel Siber Saldırılar 2022’de %38 Artış Gösterdi. 9 Ocak 2023.

2 Tenable Research. Boşluklara Dikkat: 2022’de Açıklanan Güvenlik Açıklarına Yakından Bir Bakış.

3 NIST Ulusal Güvenlik Açığı Veri Tabanı. Wall Street Journal haberi, 20 Haziran 2023

4 Marsh. Siber Sigorta Pazarına Genel Bakış, 2021 Dördüncü Çeyrek.

5 ABD Devlet Hesap Verebilirlik Ofisi. Yıkıcı Siber Olaylara Yönelik Potansiyel Federal Sigorta İşlemleri. 29 Eylül 2022