Om oss

Chubb är ett internationellt försäkringsbolag som levererar skräddarsydda försäkringslösningar inom person-, grupp- och företagsförsäkringar. Chubb är världens största börsnoterade sakförsäkringsbolag med verksamhet i 54 länder och över 30 000 medarbetare. Chubb erbjuder sakförsäkring för företag och privatpersoner, sjuk- och olycksfallsförsäkring, återförsäkring och livförsäkring.

 

Det har skett en rad förändringar i vårt företag under åren, men försäkringar har alltid varit och kommer så förbli vår enda verksamhet. Vårt kundfokus i kombination med vår produktspecialitet och starka affärsställning är det som skiljer oss från andra bolag.

 

Chubb har sitt nordiska huvudkontor på Birger Jarlsgatan 43 i Stockholm.

 

Försäkringsförmedlare

Vi på Chubb bedriver vår verksamhet i nära samarbete med ett antal anknutna samt fristående försäkringsförmedlare. En anknuten försäkringsförmedlare behöver inte ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen, men finns registrerad hos Bolagsverket.

De försäkringsförmedlare som arbetar med oss har i uppdrag att:

  • lägga fram eller föreslå försäkringsavtal samt utföra annat förberedande arbete.
  • för Chubbs räkning ingå försäkringsavtal med privatpersoner.
  • bistå vid förvaltning och fullgörande av försäkringsavtal.

 

Har du blivit uppringd?

Telemarketing innebär att vi kontaktar privatpersoner per telefon. Vi på Chubb anlitar enbart erfarna och kvalificerade telemarketingbolag eftersom kvaliteten på samtalen och försäljningen är av högsta vikt för oss. Vi ställer mycket höga krav på våra säljare, som alla har certifierad försäkringsutbildning.

Chubb säkerställer att försäljningen via telemarketing följer alla de lagar, regler och riktlinjer som gäller för den här typen av försäljning. Ett exempel är att du som kund precis som vid all försäljning över telefon har 14 dagars ångerrätt. Detta för att undvika förhastade beslut. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår Kundservice.
 
Nedanstående företag är anknutna försäkringsförmedlare till Chubb:
 
Webhelp Sweden AB
 
Ellos

 

Chubb European Group SE, filial Sverige är registrerat i Bolagsverkets näringslivsregister med organisationsnummer 516403-5601 och har besöksadress Birger Jarlsgatan 43, 111 45 Stockholm. Chubb European Group SE är ett försäkringsföretag reglerat av bestämmelserna i den franska försäkringslagen med organisationsnummer 450 327 374 RCS Nanterre och följande adress: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrike. Chubb European Group SE har ett till fullo betalt aktiekapital på 896 176 662 € och står under tillsyn av Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Den svenska filialen står även under tillsyn av Finansinspektionen