Omtanke for dina närmaste.
Att veta att din familj klarar sig ekonomiskt om det värsta skulle hända och om du skulle avlida till följd av en olycka kan ge ett lugn för dig och trygghet för dina närmaste. Ett efterlevandeskydd ger möjlighet för familjen att kunna gå vidare i sin nya situation utan att händelsen slår onödigt hårt mot ekonomin.

Enkelt och prisvärt

Efterlevandeskydd ger en ersättning på upp till 2 500 000 kr beroende på val av premie om du går bort i en olyckshändelse. Den täcker också begravningskostnaderna med upp till 50 000 kr. Försäkringen kan tecknas av alla mellan 18-70 år och gäller till 75 år. Vid en medförsäkran har både du och din partner en ekonomisk trygghet om någon av er skulle gå bort. Försäkringen gäller dygnet runt i stort sett var du än befinner dig i världen. Utom i länder UD avråder resor till eller i krigsdrabbade länder. Dessutom finns ett utökat skydd för benbrott och tandskada inkluderat i denna produkten på 8 500 kr repektive 10 000 kr. 

Fasta engångsbelopp utan självrisk

Med Chubbs enkla upplägg utbetalas ett fast engångsbelopp i ersättning. Det betyder att du redan när du tecknar en försäkring vet vilken summa som utbetalas om du avlider till följd av en olycka.  Vad ersättningen sen används till avgör dödsboet eller förmånstagarna – inte vi. Ersättningen är skattefri, utan självrisk och betalas ut även om du får ersättning från ett annat försäkringsbolag utom kostnadsersättningar.

Snabb och smidig hantering

Vi vill att din kontakt med oss ska vara så okomplicerad som möjligt. Därför har vi en tydlig struktur, enkla villkor och rimliga krav på dokumentation i anslutning till ett ärende. När du tecknar ett Efterlevandeskydd krävs heller ingen hälsodeklaration.

Om du har frågor eller vill teckna en försäkring är du välkommen att kontakta kundservice på 0771-540055 så hjälper vi dig eller kontakta oss via vårt formulär.

Förköpsinformation och villkor

Detta är inte en förköpsinformation. Nedan finner du förköpsinformation, försäkringsvillkor och faktablad.

Den senaste versionen av villkoren för respektive försäkring gäller för dig som har köpt en försäkring eller förnyat din försäkring efter det datum som står på framsidan av villkoret.

 

Förköpsinformation >

Faktablad >

Försäkringsvillkor >