Ekonomiskt skydd om ditt barn drabbas av cancer.
Om ditt barn drabbas av cancer innebär det en oerhört tuff tid, inte bara för barnet utan för hela familjen. Behandlingar och långa rehabiliteringar kan även sätta ekonomin på hårda prov. En barncancerförsäkring ger ett viktigt stöd till familjen om du som förälder får ökade kostnader till följd av sjukdomen, du kanske till exempel inte kan arbeta som tidigare. En trygghet som åtminstone kan lindra delar av oron för ekonomin, så att fokus helt kan ligga på att stötta det drabbade barnet och familjen.

Hur fungerar försäkringen?

Vid en första cancerdiagnos kan den föräldern som tecknat försäkringen få ett engångsbelopp på 200 000 kronor. Vid sjukhusvistelse kan en ersättning ges på 500 kr/dygn i upp till 100 dagar. Behöver ditt barn vårdas hemma kan du få en ersättning på 10 000 kr per månad upp till sex månader för att täcka eventuella merkostnader. Kristerapi för barnet och/ eller familjeterapi kan ersättas med upp till 10 000 kr under tio behandlingstillfällen i upp till 24 månader. Som ett stöd kan också ersättning ges på upp till 10 000 kr för hemhjälp såsom städning, hemsysslor, läxhjälp med mera när tid och kraft för att ta hand om hem och vardagliga sysslor inte längre finns.

Ersättningen är skattefri, utan självrisk och betalas ut även om du får ersättning från ett annat försäkringsbolag, med undantaget för kostnadsersättningar. Försäkringen kan tecknas för barn mellan 0-17 år och gäller till det att barnet fyller 25 år. Denna försäkring gör det enkelt för dig då ersättningen går till föräldern (fram till det att barnet fyllt 18 år) kanske är mer lämplig nu.

Observera att du som idag har en barnförsäkring hos oss, kan omfattas av ett cancerskydd i din befintliga försäkring.

Snabb och smidig hantering

Vi vill att din kontakt med oss ska vara så okomplicerad som möjligt. Vi har en tydlig struktur, enkla villkor och rimliga krav på dokumentation i anslutning till ett ärende.

Om du har frågor eller vill teckna en försäkring är du välkommen att kontakta kundservice på 0771-540055 så hjälper vi dig eller kontakta oss via vårt formulär.

Vi skänker 10 % av din premie till Barncancerfonden.

 

Förköpsinformation och villkor

Detta är inte en förköpsinformation. Nedan finner du förköpsinformation, försäkringsvillkor och faktablad.


Den senaste versionen av villkoren för respektive försäkring gäller för dig som har köpt en försäkring eller förnyat din försäkring efter det datum som står på framsidan av villkoret.

 

Förköpsinformation >

Försäkringsvillkor >

Faktablad >

Tillägg Juristförsäkring >