Skyddad livet ut vid olycksfall.
Efter att du slutat jobba blir det ännu viktigare med ett ekonomiskt skydd om du drabbas av en olyckshändelse. Det skydd du hade genom arbetet upphör och många andra försäkringar täcker bara fram till pension. EfterJobbet är en trygg, omfattande olycksfallsförsäkring som täcker många olika områden, gäller livet ut och i stort sett var du än befinner dig i världen. Utom i länder UD avråder resor till eller i krigsdrabbade länder.

Brett skydd

EfterJobbet kan tecknas när du är mellan 45 och 75 år och är ett generöst utformat skydd med sex ersättningsområden. Många passar på att resa när arbetet inte längre upptar all tid och då är det tryggt med en försäkring som gäller även utanför Sveriges gränser.

När får du ersättning?

Försäkringen gäller vid olycksfall. Du kan få ersättning på upp till 500 kr/dygn om du hamnar på sjukhus, upp till 12 500 kr om du skadar dina tänder eller proteser och upp till 937 500 kr vid medicinsk invaliditet. Om du efter en olycka behöver hjälp i hemmet som kanske inte vanlig hemtjänst bistår med, kan du få upp till 15 000 kr till detta. Skulle du pga. ett olycksfall behöva gå i terapi så täcker försäkringen upp till 25 000 kr och max tio tillfällen. Om det värsta händer och du avlider på grund av en olycka kan dödsboet eller förmånstagarna få upp till 62 500 kr för att täcka exempelvis begravningskostnader. Ersättningsnivåerna och premien skiljer sig beroende på vilken nivå du valt, var noga med att läsa fullständiga villkor samt förköpsinformation innan du tecknar försäkringen.

Du bestämmer själv vad du gör med pengarna

Med Chubbs enkla upplägg får du ett fast engångsbelopp i ersättning. Det betyder att du redan när du tecknar en försäkring vet vilken summa du får i handen om något händer. Vad du sen vill använda beloppet till avgör du – inte vi. Ersättningen är skattefri, utan självrisk och betalas ut även om du får ersättning från ett annat försäkringsbolag utom kostnadsersättningar.

Snabb och smidig hantering

Vi vill att din kontakt med oss ska vara så okomplicerad som möjligt. Därför har vi en tydlig struktur, enkla villkor och rimliga krav på dokumentation i anslutning till ett ärende. När du tecknar försäkringen EfterJobbet krävs ingen hälsodeklaration, alla mellan 45 och 75 år skrivna i Sverige är välkomna att försäkra sig.

Om du har frågor eller vill teckna en försäkring är du välkommen att kontakta kundservice på 0771-540055 så hjälper vi dig eller kontakta oss via vårt formulär.

Förköpsinformation och fullständiga villkor

Detta är inte förköpsinformation. Nedan finner du förköpsinformationen och fullständiga försäkringsvillkoren för försäkringen. 


Den senaste versionen av villkoren för respektive försäkring gäller för dig som har köpt en försäkring eller förnyat din försäkring efter det datum som står på framsidan av villkoret.

Förköpsinformation >

Försäkringsvillkor >

Faktablad >