Skyddad livet ut vid olycksfall.

Efter att du slutat jobba blir det ännu viktigare med ett ekonomiskt skydd om du drabbas av en olyckshändelse. Det skydd du hade genom arbetet upphör och många andra försäkringar täcker bara fram till pension. EfterJobbet är en trygg, omfattande olycksfallsförsäkring som täcker många olika områden, gäller livet ut och i stort sett var du än befinner dig i världen. Utom i länder UD avråder resor till eller i krigsdrabbade länder.

Brett skydd

EfterJobbet kan tecknas när du är mellan 45 och 75 år och är ett generöst utformat skydd med sex ersättningsområden. Många passar på att resa när arbetet inte längre upptar all tid och då är det tryggt med en försäkring som gäller även utanför Sveriges gränser.

När får du ersättning?

Försäkringen gäller vid olycksfall. Du kan få ersättning på upp till 500 kr/dygn om du hamnar på sjukhus (dubbel ersättning om du är utomlands), upp till 12 500 kr om du skadar dina tänder eller proteser och upp till 937 500 kr vid medicinsk invaliditet. Om du efter en olycka behöver hjälp i hemmet som kanske inte vanlig hemtjänst bistår med, kan du få upp till 15 000 kr till detta. Råkar du ut för en olycka som kräver terapihjälp kan ersättning ges för upp till tio besök hos en psykolog som kan hjälpa dig att komma vidare. Om det värsta händer och du avlider på grund av en olycka kan dina anhöriga få upp till 62 500 kr för att täcka exempelvis begravningskostnader.

Du bestämmer själv vad du gör med pengarna

Med Chubbs enkla upplägg får du ett fast engångsbelopp i ersättning. Det betyder att du redan när du tecknar en försäkring vet vilken summa du får i handen om något händer. Vad du sen vill använda beloppet till avgör du – inte vi. Ersättningen är skattefri, utan självrisk och betalas ut även om du får ersättning från ett annat försäkringsbolag utom kostnadsersättningar.

Snabb och smidig hantering

Vi vill att din kontakt med oss ska vara så okomplicerad som möjligt. Därför har vi en tydlig struktur, enkla villkor och rimliga krav på dokumentation i anslutning till ett ärende. När du tecknar försäkringen EfterJobbet krävs ingen hälsodeklaration, alla mellan 45 och 75 år skrivna i Sverige är välkomna att försäkra sig.

Detta är inte förköpsinformation. Nedan finner du förköpsinformationen och fullständiga försäkringsvillkoren för försäkringen. 

Förköpsinformation >

Försäkringsvillkor >

Faktablad >