Ekonomiskt skydd om olyckans skulle vara framme.

 
 

Trygghet även utanför arbetstid

På jobbet är man ofta försäkrad mot olycksfall genom arbetsgivare eller fack, men försäkringen täcker bara vissa områden och oftast endast under arbetstid. Resten av tiden på dygnet är det upp till dig att se till att du är försäkrad om något skulle hända. Utan försäkring övrig tid kan en olyckshändelse få onödigt stora konsekvenser och slå hårt mot ekonomin. Därför är det så viktigt att ha ett kompletterande skydd som ger ekonomisk trygghet om du eller någon i din familj skulle råka ut för en olycka.

Brett skydd till hela familjen

Olycksfallsförsäkring är ett förmånligt skydd som kan tecknas både individuellt och till hela familjen, generöst utformad med sex ersättningsområden. Försäkringen gäller dygnet runt i stort sett var du än befinner dig i världen. Utom i länder UD avråder resor till eller i krigsdrabbade länder.

När får du ersättning?

Du kan få ersättning om du hamnar på sjukhus, en engångssumma på 3000 kr vid sjukskrivning och 5000 kr om du skadar dina tänder, upp till 850 000 kr vid medicinsk invaliditet och 2000 kr om du bryter något ben på grund av en olycka. Om det värsta händer och du avlider på grund av en olycka får dina efterlevande mellan 50 000 kr och 900 000 kr beroende på ditt val av premienivå, för att täcka kostnader och säkra att det finns ekonomi att bo kvar i hemmet efter den nya familjesituationen.

Du bestämmer själv vad du gör med pengarna

Med Chubbs enkla upplägg får du ett fast engångsbelopp i ersättning. Det betyder att du redan när du tecknar en olycksfallsförsäkring vet vilken summa du får i handen om något händer. Vad du sen vill använda beloppet till avgör du – inte vi. Ersättningen är skattefri, utan självrisk och betalas ut även om du får ersättning från ett annat försäkringsbolag med undantaget för kostnadsersättningar.

Snabb och smidig hantering

Vi vill att din kontakt med oss ska vara så okomplicerad som möjligt. Därför har vi en tydlig struktur, enkla villkor och rimliga krav på dokumentation i anslutning till ett ärende. När du tecknar en olycksfallsförsäkring hos Chubb krävs heller ingen hälsodeklaration, alla mellan 18 och 64 år skrivna i Sverige är välkomna att försäkra sig.
 

Om du har frågor eller vill teckna en försäkring är du välkommen att kontakta kundservice på 0771-540055 så hjälper vi dig.

Förköpsinformation och fullständiga villkor

Detta är inte förköpsinformation. Nedan finner du förköpsinformation, försäkringsvillkor och faktablad.
 

Förköpsinformation >
 

Försäkringsvillkor >
 

Faktablad >