Ekonomiskt skydd om olyckan skulle vara framme.

 
 

Trygghet även utanför arbetstid

På jobbet är man ofta försäkrad mot olycksfall genom arbetsgivare eller fack, men försäkringen täcker bara vissa områden och oftast endast under arbetstid. Resten av tiden på dygnet är det upp till dig att se till att du är försäkrad om något skulle hända. Utan försäkring övrig tid kan en olyckshändelse få onödigt stora konsekvenser och slå hårt mot ekonomin. Därför är det så viktigt att ha ett kompletterande skydd som ger ekonomisk trygghet om du eller någon i din familj skulle råka ut för en olycka.

Brett skydd till hela familjen

Olycksfallsförsäkring är ett förmånligt skydd som kan tecknas både individuellt och till hela familjen, generöst utformad med sex ersättningsområden. Försäkringen gäller dygnet runt i stort sett var du än befinner dig i världen. Utom i länder UD avråder resor till eller i krigsdrabbade länder.

När får du ersättning?

Försäkringen ersätter dig för en handfull moment om du drabbas av en olycka. Du kan få ersättning om du hamnar på sjukhus med 500 kr per dygn inom Sverige (1 000 kr utomlands), skulle du dessutom bli sjukskriven 100% i mer än 14 dagar får du en engångssumma på 3000 kr. Skulle du skada dina tänder så täcker försäkringen dig upp till 7 500 kr. Om du efter olyckan diagnostiseras med medicinsk invaliditet så ersätter försäkringen upp till 850 000 kr. Det finns också ett skydd för benbrott där en fast ersättning om 4 000 kr betalas ut. Om det värsta händer och du avlider på grund av en olycka får ditt dödsbo eller förmånstagare mellan 50 000 kr och 900 000 kr beroende på ditt val av premienivå, för att täcka kostnader och säkra att det finns ekonomi att bo kvar i hemmet efter den nya familjesituationen.

Du bestämmer själv vad du gör med pengarna

Med Chubbs enkla upplägg får du ett fast engångsbelopp i ersättning. Det betyder att du redan när du tecknar en olycksfallsförsäkring vet vilken summa du får i handen om något händer. Vad du sen vill använda beloppet till avgör du – inte vi. Ersättningen är skattefri, utan självrisk och betalas ut även om du får ersättning från ett annat försäkringsbolag med undantaget för kostnadsersättningar.

Snabb och smidig hantering

Vi vill att din kontakt med oss ska vara så okomplicerad som möjligt. Därför har vi en tydlig struktur, enkla villkor och rimliga krav på dokumentation i anslutning till ett ärende. När du tecknar en olycksfallsförsäkring hos Chubb krävs heller ingen hälsodeklaration, alla mellan 18 och 64 år skrivna i Sverige är välkomna att försäkra sig.
 

Om du har frågor eller vill teckna en försäkring är du välkommen att kontakta kundservice på 0771-540055 så hjälper vi dig eller kontakta oss via vårt formulär.

Förköpsinformation och fullständiga villkor

Detta är inte förköpsinformation. Nedan finner du förköpsinformation, försäkringsvillkor och faktablad.


Den senaste versionen av villkoren för respektive försäkring gäller för dig som har köpt en försäkring eller förnyat din försäkring efter det datum som står på framsidan av villkoret.
 

Förköpsinformation >
 

Försäkringsvillkor >
 

Faktablad >