Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till oss om det är något du undrar gällande någon av våra försäkringar. Vi arbetar för att besvara dina frågor och ärenden så snabbt som möjligt. För att vi ska kunna ge dig fullständig service via e-post behöver vi ha din e-post registrerad hos oss. Detta krävs exempelvis för att lämna ut personlig information om din försäkring via e-post. Finns din e-post inte registrerad hos oss kommer vi försöka kontakta dig via telefon för att ge personlig information och hjälpa dig på bästa sätt. 

Ibland blir det kö hos kundservice, i grafen nedan ser du när det är störst chans att undvika kö.

Kötider

Kötider

 

Vad gäller ditt ärende?

 

Teckna en ny försäkring

Telefon: 0771-54 00 55 

E-post: kundservice@chubb.com

 

Befintlig försäkring

Telefon:  0771-54 00 55

E-post: kundservice@chubb.com

Reklamation & Klagomål

Vi på Chubb vill att du som kund ska vara nöjd med den service du får, är du missnöjd vill vi gärna veta det. Chubbs klagomålsansvariga är Märta Sjölin. 

 

Chubb European Group
Klagomålsansvarig
Birger Jarlsgatan 43
Box 868
101 37 Stockholm

 

Tel: 0771-54 00 55
e-mail: kundservice@chubb.com

Allmänna reklamationsnämnden

Om du inte är nöjd med vår hantering, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, eller allmän domstol. I frågor som gäller medicinska bedömningar kan man vända sig till Personförsäkringsnämnden (PFR).

European Online Dispute Resolution Platform

Om du har köpt din försäkring via internet eller motsvarande elektronisk metod, och inte är nöjd, har du, i tillägg till att klaga till Allmänna Reklamationsnämnden, möjlighet att använda dig av EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning. Ditt klagomål kommer via plattformen föreslå rätt klagomålsinstans och på din begäran att vidarebefordra ärendet till oss för handläggning. Tänk på att det kan vara en viss fördröjning innan vi får ärendet till oss, varför det oftast är snabbare att kontakta oss eller ARN direkt.