Trygghet för dina barn även på fritiden.


Alla barn har ett visst försäkringsskydd genom skola och förskola men i de flesta fall gäller det bara vid olycksfall under skoltid och inte på fritiden. Barn är ofta livliga och utsätter sig för en del risker under lek och det är inte ovanligt att de slår sig – oftast inte så illa, lyckligtvis. Om en allvarligare olyckshändelse eller sjukdom drabbar ditt barn kan en kompletterande barnförsäkring ge en ekonomisk trygghet att falla tillbaka på om du som förälder får ökade kostnader till följd av olyckan. 

Brett skydd till alla barn

Barn Aktiv skyddar ditt barn från 125 kr/mån eller alla dina barn från 220 kr/mån. Du betalar alltså samma premie för två eller flera barn. Försäkringen är utformad med åtta ersättningsområden och täcker inte bara olyckor utan även en cancerdiagnos. Försäkringen gäller dygnet runt och i hela världen, läs mer i de fullständiga villkoren. Dessutom skänker vi 10 % av det första årets premie till Barncancerfonden.

När får du ersättning?

Om ditt barn skadar sig så pass illa vid en olycka att barnet blir invalidiserat kan försäkringen ge upp till 1 500 000 kr i ersättning. Skulle ditt barn drabbas av cancer ersätts ni med upp till 250 000 kr vid en första diagnos. Vid sjukhusvistelse ges en ersättning på 300 kr/dygn och för tandskador ges 10 000 kr i ersättning, trots att barntandvård är gratis i Sverige. Ibland krävs kosmetiska operationer och de ersätts inte per automatik av allmänna medel, vi ersätter upp till 100 000 kr. Behöver ditt barn vårdas hemma får du en ersättning på 125kr/dag under de första 60 dagarna och sedan 250 kr/dag upp till 12 månader för att täcka eventuella merkostnader. Avlider du eller den andra föräldern till följd av en olycka får era försäkrade barn 100 000 kr per förälder att dela på.

Du bestämmer själv vad du gör med pengarna

Med Chubbs enkla upplägg ges oftast ett fast engångsbelopp i ersättning. Det betyder att du redan när du tecknar en försäkring vet vilken summa du får i handen om något händer. Vad du sen vill använda beloppet till avgör du – inte vi. Ersättningen är skattefri, utan självrisk och betalas ut även om du får ersättning från ett annat försäkringsbolag med undantaget för kostnadsersättningar.

Snabb och smidig hantering

Vi vill att din kontakt med oss ska vara så okomplicerad som möjligt. Därför har vi en tydlig struktur, enkla villkor och rimliga krav på dokumentation i anslutning till ett ärende. När du tecknar Barn Aktiv krävs heller ingen traditionell hälsodeklaration, alla hemmavarande barn upp till 18 år kan försäkras.  

Om du har frågor eller vill teckna en försäkring är du välkommen att kontakta kundservice på 0771-540055 så hjälper vi dig eller kontakta oss via vårt formulär.

Vi skänker 10 % av din försäkringspremie under första året till Barncancerfonden.

Vi stödja barncancer fonden


Vill du lägga till ett barn till en befintlig försäkring? Hör av dig till vår kundservice!

Förköpsinformation och fullständiga villkor

Texten ovan är inte förköpsinformation, däremot finner du nedan förköpsinformation, försäkringsvillkor och faktablad. Var noga med att läsa igenom alla dokument inklusive fullständiga villkor innan du tecknar försäkringen. 

 

Den senaste versionen av villkoren för respektive försäkring gäller för dig som har köpt en försäkring eller förnyat din försäkring efter det datum som står på framsidan av villkoret.

 

Förköpsinformation >

Försäkringsvillkor >

Faktablad >

Tillägg Juristförsäkring >