Szkody z ubezpieczeń technicznych — co nas wyróżnia

W przypadku roszczeń dotyczących poważnych zdarzeń ubezpieczeniowych w budownictwie, energetyce, ciężkim i lekkim przemyśle oraz branży komputerowej (segment ubezpieczeń technicznych) niezbędna jest wiedza ekspercka — taka, z jakiej jesteśmy znani na całym świecie.

Po wystąpieniu szkody zespół likwidacji szkód Chubb podejmuje ścisłą współpracę z klientem w celu znalezienia szybkich i adekwatnych rozwiązań — od dostarczenia części zamiennych po zapewnienie bezpiecznych lokalizacji alternatywnych. W całym procesie obsługi roszczenia współpracujemy także ze specjalistami w dziedzinie oceny ryzyka ubezpieczeniowego i inżynierami, starając się przyspieszyć likwidację szkody.
 

Poszukujemy szybkich i skutecznych rozwiązań w ścisłej współpracy z klientem.

Co wyróżnia procedurę likwidacji szkód z ubezpieczeń technicznych w Chubb?
 

  • Rozległa, ogólnoświatowa sieć ekspertów współpracujących ze likwidatorami, umożliwiająca szybką organizację oględzin na miejscu zdarzenia, ustalenie stanu faktycznego oraz skoordynowanie działań placówek z różnych krajów
  • W skład zespołów zajmujących się obsługą roszczenia wchodzą wyspecjalizowani rzeczoznawcy, prawnicy, biegli w dziedzinie rachunkowości i firmy restytucyjne
     

Z kim się kontaktować:

szkody@chubb.com