Szkody z ubezpieczeń finansowych — co nas wyróżnia

Ryzyko związane ze świadczeniem usług finansowych oraz innych usług profesjonalnych jest dziś szczególnie wysokie. Przy ciągłym zagrożeniu pozwami i roszczeniami z najmniej spodziewanej strony trudno jest czasem skoncentrować się na obsłudze klienta czy prowadzeniu firmy. W takich sytuacjach można jednak liczyć na nas. Gdy ubezpieczona firma otrzymuje pozew, do akcji wkracza nasz zespół, który działa proaktywnie i przygotowuje zindywidualizowaną odpowiedź oraz rozwiązania chroniące przedsiębiorstwo, pracowników i reputację klienta. Zajmujemy się wszystkimi szczegółami roszczenia, aby klient mógł skoncentrować się na swojej działalności.
 

Zajmiemy się wszystkimi szczegółami roszczenia, tak abyś mógł skoncentrować się na swojej działalności.

Co wyróżnia procedurę likwidacji szkód z ubezpieczeń finansowych w Chubb?
 

  • Dedykowany likwidator do obsługi dużych klientów, który będzie osobą kontaktową i będzie czuwał nad wszystkimi aspektami rozpatrywania roszczenia
  • Światowa sieć ekspertów, w tym radców prawnych, rzeczoznawców i biegłych w dziedzinie rachunkowości, wspierających naszych likwidatorów
  • Proaktywne i specjalistyczne podejście, którego celem jest opracowanie optymalnej strategii, aby jak najszybciej rozstrzygnąć każdą kwestię
  • Przejrzysta strategia obejmująca otwarty dialog z klientami, pozwalający zidentyfikować wszelkie problemy i zagrożenia na wczesnym etapie likwidacji szkody a także rozstrzygnąć roszczenia bez zbędnej zwłoki


WZ kim się kontaktować:

szkody@chubb.com