Szkody z ubezpieczeń dla sektora energetycznego — co nas wyróżnia

W przypadku roszczeń związanych z energetyką, kreatywne i racjonalne podejście może pomóc w rozwiązaniu skomplikowanych sytuacji wymagających znajomości zagranicznego prawa i współpracy z władzami innych krajów. Jako światowy lider rynku ubezpieczeń dla sektora energetyki oferujemy sprawną i zindywidualizowaną obsługę roszczeń. Nasz zespół likwidacji szkód przyczynia się do renomy Chubb w tej branży. Naszą reputację zbudowaliśmy na nieustannym świadczeniu usług na najwyższym poziomie i wsparciu naszych klientów.

Znajdujemy rozwiązania skomplikowanych sytuacji wymagających znajomości prawa zagranicznego i współpracy z władzami innych krajów.

Co wyróżnia procedurę likwidacji szkód z ubezpieczeń dla sektora energetycznego w Chubb?
 

Wyznaczona osoba do likwidacji szkody — główny punkt kontaktu dla każdego klienta, czuwający na sprawną współpracą z brokerami

Pragmatyczne i profesjonalne podejście — aby uzasadnione roszczenia były rozpatrywane szybko i sprawiedliwie

Zespół ekspertów technicznych — złożony z doświadczonych likwidatorów szkód w sektorze energetycznym, prawników oraz biegłych w dziedzinie rachunkowości z całego świata, gwarantujący, że klienci są obsługiwani przez osoby rozumiejące specyfikę ich działalności

Globalny zasięg i znajomość lokalnych realiów — dzięki tym zasobom lepiej rozumiemy lokalną dynamikę, zwyczaje i przepisy

Z kim się kontaktować:
szkody@chubb.com