Szkody z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej — co nas wyróżnia

Zarzut niedbalstwa lub umyślnej winy może zagrozić reputacji firmy — nawet gdy jest nieuzasadniony. Obrona przed takim zarzutem jest kosztowna i czasochłonna. Obsługując roszczenia zgłaszane w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Chubb staje u boku klienta niezależnie od rangi postępowania — od sporów o drobne kwoty po skomplikowane batalie prawne.

Możesz na nas liczyć w każdym sporze prawnym.

Co wyróżnia procedurę likwidacji szkód z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w Chubb?
 

Dostęp do zewnętrznych ekspertów w dziedzinie odpowiedzialności cywilnej, którzy spełniają nasze najwyższe standardy

Kompetentny i doświadczony personel

Bezpośredni kontakt z osobą likwidującą szkodę

Z kim się kontaktować: 
szkody@chubb.com