Szkody z ubezpieczeń NNW — co nas wyróżnia

Zdajemy sobie sprawę, że udział w wypadku lub zdarzeniu, którego skutkiem jest uszczerbek na zdrowiu lub nawet utrata życia to trudne doświadczenie dla wszystkich osób i firm uczestniczących w takiej sytuacji. Celem Chubb jest ograniczenie traumy i dyskomfortu. Każde zgłoszenie staramy się rozpatrywać maksymalnie przejrzyście i tak, by nie przysparzać nikomu dodatkowego stresu. Uważnie wsłuchujemy się w potrzeby i wątpliwości naszych klientów oraz informujemy ich o każdym etapie procedury. Zespół odpowiedzialny za likwidację szkód kieruje się jasną i prostą zasadą: nasi klienci powinni ufać naszym specjalistom, którzy traktują każde zgłoszenie jako pilne i zajmują się nim z należytą starannością. Nasze działania w tym zakresie są przemyślane, elastyczne i zorientowane na wypracowanie satysfakcjonującego rozwiązania. Wszystkie działania są nakierowane na zaspokojenie potrzeb klienta, nie tylko w odniesieniu do danego zdarzenia.

 

Wszystkie działania są nakierowane na zaspokajanie potrzeb naszych klientów, nie tylko w odniesieniu do danego zdarzenia.

Co wyróżnia procedurę likwidacji szkód z ubezpieczeń NNW w Chubb?

Co wyróżnia procedurę obsługi szkód  z ubezpieczeń NNW i zdrowotnych oraz ubezpieczeń podróżnych w Chubb?
 

Współpraca z profesjonalnymi, międzynarodowymi firmami świadczącymi usługi Assistance, które zapewniają pomoc medyczną na całym świecie, całodobowo, we wszystkie dni tygodnia, oraz rozumieją medyczne, prawne, finansowe i międzynarodowe aspekty roszczeń
 

Indywidualne podejście do klientów
 

Niezwłoczne potwierdzanie przyjęcia zawiadomienia o szkodzie
 

Pracownicy upoważnieni do podejmowania decyzji, czuwający nad sprawnym przebiegiem procedur
 

Ogólnoświatowa sieć oddziałów zapewniających dostęp do odpowiednich lokalnych specjalistów i rozwiązań
 

Z kim się kontaktować:
Szkody z ubezpieczeń NNW i zdrowotnego oraz ubezpieczeń podróżnych
szkody@chubb.com