Dünya dijitalleştikçe siber olayların sıklığı, şiddeti ve karmaşıklığı, teknolojiye bağımlılıkla beraber artmaktadır.

Siber suçlular halihazırda dünya genelindeki işletmelerin tedarik zincirlerine ve kritik altyapılara zarar verebilme becerilerini sergilemektedir. Öte yandan, siber sigortanın giderek artan şekilde benimsenmesi, daha fazla şirketin korumaya sahip olduğu; ancak bu siber risk toplamının, sigorta endüstrisi için genişlediği anlamına gelmektedir.

Yaygın olaylara karşı Sınırlı etki.

Chubb’ın yaklaşımı, piyasa istikrarının sağlanmasına ve poliçe sahiplerine kapsama ilişkin netlik sunulmasına yardımcı oluyor.

catastrophic cyber risks - a growing concern report cover

Felaket Niteliğindeki Siber Riskler - Büyüyen Bir Endişe

Chubb’ın bilgi formu, özellikle bir araya geldiklerinde felakete yol açabilme potansiyeli olan çeşitli siber olay türlerini incelemektedir. 

catastrophic cyber risks - a growing concern report cover

Artan Siber Riskleri Ele Almaya İlişkin Yeni Bir Yaklaşım

Chubb, artan siber riskleri ele almak için esnek ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemektedir. Chubb’ın Yaygın Olaylar, İhmal Edilen Yazılım Güvenlik Açıkları ve Fidye Yazılımı Olaylarına yönelik yeni uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinin.    

catastrophic cyber risks - a growing concern report cover

Siber sistemik risk/Ürün Güncellemesi: Broker SSS’lar

Chubb, yeni çözümlerimizle dağıtım kanallarımızın siber sigorta pazarında daha iyi ve uzun vadeli istikrarlı bir büyüme sağlayacağını düşünüyor. Bu SSS belgesinde brokerler ve poliçe sahiplerine Chubb’ın siber ürün teklifine ilişkin sorulara verilen yanıtları bulabilirsiniz.

İhmal edilen yazılımın istismar edilmesi

Tüm yazılımlar, siber suçluların kurumsal ağlara ve sistemlere erişmek için yararlanabilecekleri güvenlik açıkları içerebilir. Siber suçlular bu açıklardan yararlanma fırsatına sahip olmadan önce güvenlik açığı bulunan yazılımlara yama uygulamak kayıpları önlemeye yardım eder. 

Daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsunuz?