Bu Web Sitesi, Chubb Holding Grubu A.Ş. ve/veya onun Chubb Grup sigorta şirketleri (topluca "Chubb") bünyesindeki bir veya daha fazla bağlı kuruluşunun ("Mal Sahibi", "biz", veya "bizim") mülkiyetinde olup onlarca idame ettirilir.  Chubb, dünya çapında çeşitli ülkelerde ve yetki alanlarında sigorta ve/veya reasürans işi yapmak için lisanslı veya başka şekilde onaylanmış sigorta ve reasürans şirketlerinden oluşur. Chubb ayrıca sigorta sektörüne ve diğer müşterilere hizmet veren şirketleri de içerir.

Bu Web Sitesi, kullanıcıların çevrimiçi bir bilgi ve materyal koleksiyonuna erişimini sağlar. Bu materyaller, Chubb bünyesinde faaliyet gösteren sigorta ve sigortayla ilgili hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan belirli sigorta ürünleri ve hizmetleri ("Ürünler ve Hizmetler") ile ilgili sigorta uygulamaları ve poliçe formlarını ve diğer bilgileri içerebilir. Web Sitesi ayrıca metin, resimler, grafikler, logolar, düğme öğeleri, resimler, yazarlık işleri ve diğer bilgileri (topluca "İçerik") içerir ve bu Web Sitesi ("Yazılım") aracılığıyla sunulan işlevselliği kullanmak ve ondan yararlanmakla bağlantılı olarak kullanılan belli tescilli yazılımlara erişim sağlayabilir.

LÜTFEN DİKKATE ALIN: Bu Web Sitesine (ve Chubb'ın sahip olduğu diğer web sitelerine) erişiminiz ve onu kullanımınız aşağıdaki Kullanım Koşullarının yanı sıra tüm geçerli yasa ve düzenlemelere tabidir. Lütfen bu koşulları dikkatle okuyun. Bu hüküm veya koşullardan herhangi birine bağlı kalmayı kabul etmez ve buna rıza göstermezseniz, bu Web Sitesine veya bu Web Sitesinde yer alan herhangi bir İçeriğe, Hizmete veya Yazılıma erişmeye veya bunları başka şekilde kullanmaya yetkili değilsiniz. Bu Web Sitesine erişiminiz ve bu Web Sitesini kullanımınız, aşağıda belirtilen hüküm ve koşulların her birini kabul ettiğiniz ve bunlara razı olduğunuz anlamına gelir.

Bu Kullanım Koşulları, önceden haber verilmeksizin zaman zaman Mal Sahibi tarafından değiştirilebilir, tadil edilebilir, ilavelere tabi tutulabilir veya güncellenebilir. Aksi belirtilmedikçe, bu Web Sitesine eklenen herhangi bir yeni Ürün ve Hizmet, İçerik ve Yazılım da bu tür bir eklemenin yapıldığı tarih akabinde yürürlükte olan bu Kullanım Koşullarına tabi olacaktır. Güncellemeler ve değişiklikler için Web Sitesini periyodik olarak gözden geçirmeniz önerilir.

Bu Web Sitesinde yer alan bilgiler, bu tür bir kullanımın bir yasa ihlali oluşturacağı herhangi bir ülke veya yetki alanında veya herhangi bir kişi tarafından kullanılamaz. Bu sizin için geçerliyse, bu Web Sitesindeki herhangi bir bilgiye erişme veya onu kullanma yetkiniz yoktur.

ERİŞİM VE İÇERİK

Sınırlı Lisans ve Site Erişimi - İşbu hükümle Mal Sahibi, Web Sitesine erişim ve kişisel kullanım için sınırlı bir lisans verir, ancak Mal Sahibinin açık yazılı izin haricinde Web Siteyi veya herhangi bir bölümünü indiremez (sayfaların önbelleğe alınması dışında) veya değiştiremezsiniz. Bu lisans, bu Web Sitesinin veya içeriğinin yeniden satışını veya ticari kullanımını; herhangi bir ürün listesinin, açıklamasının veya fiyatının herhangi bir şekilde toplanması veya kullanılmasını; bu Web Sitesinin veya içeriğinin herhangi bir türev kullanımını; veya herhangi bir veri madenciliği, robot veya benzer veri toplama ve veri çıkartma araçlarının kullanımını içermez. Bu Web Sitesinin ne kendisi ne de herhangi bir bölümü, Mal Sahibinin açık yazılı izni olmadan herhangi bir ticari amaçla yeniden üretilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, satılamaz, yeniden satılamaz veya başka şekillerde istismar edilemez. Mal Sahibi veya bağlı kuruluşlarının herhangi bir ticari markasını, logosunu veya (resimler, metin, sayfa düzeni veya form dahil) diğer tescilli bilgilerini, açık yazılı izinleri olmadan içermek için çerçeveleyemez veya çerçeveleme tekniklerini kullanamazsınız. Sahiplerinin açık yazılı izni olmadan herhangi bir Chubb ismini veya hizmet markasını kullanan herhangi bir "meta-tag"i veya başka bir "gizli metin"i kullanamazsınız. Herhangi bir yetkisiz kullanım, Mal Sahibi tarafından verilen izni veya lisansı sona erdirir.

Ürünlerin ve Hizmetlerin Kullanılabilirliği -  Chubb Mevzuat Durum Çizelgesinde belirtilmediği sürece, Chubb bünyesindeki ABD dışı şirketler, bu Web Sitesi aracılığıyla veya başka bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir işle uğraşmaz veya işlem yapmaz.  Bazı ülkelerde, ABD dışındaki alıcılar ve temsilcileri ABD dışındaki   Chubb şirketleri ile bu Web Sitesinden erişilebilen web siteleri aracılığıyla sigorta işlemi yapabilir.

Çeşitli sigorta kısıtlamaları ve diğer düzenleyici kısıtlamalar nedeniyle, bu Web Sitesinde açıklanan belli Ürünler ve Hizmetler tüm kullanıcılar tarafından kullanılamaz. Ayrıca, Ürünler ve Hizmetler yetki alanlarına göre değişebilir ve tüm Chubb şirketleri tarafından sunulmayabilir ve tüm Ürün ve Hizmetler tüm yetki alanları için mevcut veya uygun değildir. BURADA AÇIKÇA BELİRTİLMEDİKÇE, BU WEB SİTESİNDEKİ BİLGİLER, CHUBB’A AİT, HERHANGİ BİR MENKUL KIYMET, SİGORTA ÜRÜNÜ YA DA BAŞKA ÜRÜN VEYA HİZMET SATMA TEKLİFİ VEYA SATIN ALMA TALEBİ DEĞİLDİR. Chubb tarafından hiçbir menkul kıymet, sigorta ürünü ya da başka ürün veya hizmet sunulmamaktadır veya satılmayacaktır, yoksa, Chubb tarafından satıldığı takdirde, böyle bir teklifin ya da talebin, alım veya satımın menkul kıymetler, sigorta ya da diğer kanunlarına göre kanundışı olacağı bu tip herhangi bir yetki alanında geçerli olacaktır.

Zaman zaman, bağlam gerektirdikçe, "Chubb" veya "Chubb Grubu" ifadeleri, Chubb üyelerinin birleşik mali sonuçlarına veya toplu faaliyetlerine atıfta bulunmak için kullanılabilir.  Bu şekilde kullanıldığında, bu referanslar Chubb SE'nin veya Chubb'ın diğer herhangi bir tekil üye şirketinin belirli faaliyetler yürüttüğü, bir yetki alanında belirli bir lisans statüsüne sahip olduğu veya belirli sonuçlar ürettiği anlamının çıkarılmasına yönelik değildir.

Bulunduğunuz yetki alanında hangi Ürün ve Hizmetlerin sizin için müsait olduğunu öğrenmek için lütfen tayin edilmiş bir Chubb temsilcisi ile veya aracınız ile iletişime geçin.

Güvenli Liman Beyanı - Bu Web Sitesi zaman zaman 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reform Yasası (ABD)’nın anlamı dahilinde ileriye dönük beyanlar içerebilir. Bu Yasa, ileriye dönük beyanlar için yasal bir "güvenli liman" sağlar. Chubb SE veya herhangi bir yan kuruluşu veya işletme bölümleri tarafından veya onlar adına yapılan yazılı veya sözlü beyanlar, gelecekteki olaylar ve finansal performans ile ilgili güncel görüşleri yansıtır. Bu ileriye dönük beyanlar, gerçek sonuçların herhangi bir ileriye dönük beyanda yer alanlardan maddi olarak farklı olmasına neden olabilecek belirsizliklere ve doğal risklere tabidir.

Bu tür belirsizlikler ve doğal riskler ve de 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Davaları Reform Yasası altındaki "güvenli liman" hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Chubb SE'nin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yaptığı, en son 10-K ve 10-Q Formları ile en son 10-K Formundan bu yana yapılan tüm 8-K Formları dahil dosyalamalara bakın.

MÜLKİYET VE KISITLAMALAR

Telif Hakkı - Aksi açıkça belirtilmediği sürece, bu Web Sitesinde görünen tüm İçerik ve Yazılımlar Chubb veya üçüncü taraf içerik tedarikçilerinin telif hakkı alınmış çalışmalarıdır ve ABD ve uluslararası telif hakkı yasaları tarafından korunmaktadır. Tüm İçerik ve Yazılımın derlenmesi (toplama, düzenleme ve montaj anlamına gelir) de Chubb'ın münhasır mülkiyetindedir ve ABD ve uluslararası telif hakkı yasaları tarafından korunmaktadır.

Eksiksiz olarak saklamanız ve bilgilerde bulunan herhangi bir telif hakkı veya diğer uyarıyı kaldırmamanız veya değiştirmemeniz koşuluyla, bu Web Sitesinden bilgi indirebilir ve kişisel kullanımınız için basılı bir kopyasını yazdırabilirsiniz. Burada aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Web Sitesinden elde edilen herhangi bir İçeriği bir bütün olarak ya da kısmen, herhangi bir metin, görüntü, ses ve video dahil olmak üzere herhangi bir şekilde, Mal Sahibinin ve ilgili üçüncü taraf tedarikçilerin önceden yazılı izni olmaksızın değiştiremez, tadil edemez, kopyalayamaz, (bedel veya başka bir şey için) dağıtamaz, iletemez, görüntüleyemez, işleyemez, çoğaltamaz, yeniden kullanamaz, gönderemez, yayınlayamaz, lisanslayamaz, çerçeveleyemez, indiremez, sonraki kullanım için saklayamaz, türev işler oluşturamaz, aktaramaz ya da satamazsınız. Mal Sahibi tarafından bilhassa izin verilmedikçe, görüntüler dahil olmak üzere İçeriğin sizin tarafınızdan veya sizin tarafınızdan yetkilendirilen herhangi biri tarafından kullanılması yasaktır. Metinlerin veya resimlerin yetkisiz kullanımı telif hakkı yasalarını, ticari marka yasalarını, gizlilik ve tanıtım yasalarını ve geçerli yönetmelik ve kanunları ihlal edebilir. Ne Mal Sahibi ne de bağlı kuruluşları, bu Web Sitesinde görüntülenen İçeriği, Hizmetleri, Yazılımı veya diğer materyalleri kullanmanızın üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini garanti ve taahhüt etmez.

Ticari Markalar ve Hizmet Markaları - "CHUBB", "ESIS" ve "Westchester" dahil olmak üzere belirli ticari markalar, Chubb SE veya yan kuruluşlarından birinin tescilli hizmet markalarıdır. Bu Web Sitesi için alan adı (www.chubb.com), Chubb logoları, tüm sayfa başlıkları, özel hazırlanmış grafikler ve düğme ikonları, Chubb'ın hizmet markaları, ticari markaları, logoları ve/veya ticari sunum şeklidir. Web Sitesinde kayıtlı olsun veya olmasın, diğer tüm ticari markalar, hizmet markaları, ticari takdim şekli, ürün adları, şirket adları veya logoları kendi mal sahiplerinin mülkiyetindedir. İlgili tüm yasalara uymanın yanı sıra, Mal Sahibinin önceden yazılı izni olmadan bu Web Sitesindeki bu tür ticari markaları, hizmet markalarını, ticari sunum şekillerini veya diğer logoları kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz.

Bu Web Sitesi aracılığıyla gönderilen bilgiler - Gönderdiğiniz herhangi bir (Chubb Çevrimiçi Gizlilik Bildirimimizeuygun olarak muhafaza edilecek) kişisel veri veya bilgi haricinde ve aşağıda "Chubb Faaliyetine Yönelik İnternet Portalları" altında aksi belirtilmedikçe bu Web Sitesi aracılığıyla Mal Sahibine doğrudan giriş, gönderim, elektronik posta yoluyla veya veriler, sorular, yorumlar veya öneriler dahil olmak üzere başka bir şekilde ilettiğiniz herhangi bir bilgi, gizli olmayan ve tescilli olmayan bilgiler olarak ele alınacaktır ve Mal Sahibinin mülkü haline gelecektir. Bu tür bilgiler, çoğaltma, talepler, açıklama, iletim, yayınlama, yayın yapma ve postalama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaç için kullanılabilir. Mal Sahibi, bu Web Sitesi aracılığıyla veya başka herhangi bir yolla kendisine gönderdiğiniz herhangi bir iletişimde yer alan herhangi bir fikir, kavram, know-how veya tekniği bu tür bilgileri kullanarak ürün geliştirme, pazarlama ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaç için kullanmakta özgür olacaktır.  Bununla birlikte, bu kullanım şartlarındaki hiçbir şey, bir üreticinin müşteri listelerinin mülkiyeti ile ilgili bir üretici anlaşmasındaki herhangi bir hükmü değiştirme veya bunlarla çelişme amacını taşımaz.    

Chubb Faaliyetine Yönelik İnternet Portalları - Chubb, üreticilerin, Chubb'ın üreticiye veya üreticinin müşterisine bir sigorta teklifi vermek için kullanacağı bilgileri sunmasına olanak sağlamak için özel olarak tasarlanmış internet portallarını kullanabilir.  Üretici, bu tür bilgileri sunarak, gereken özeni gösterdikten sonra bilgilerin üreticinin bilgisi, malumatı ve inancı dahilinde doğru ve hatasız olduğunu taahhüt eder.  Chubb, kendi takdirine bağlı olarak bunu yapmaya karar verirse, üretici tarafından sağlanan bilgileri bir fiyat teklifi, tahmin veya gösterge geliştirmek için kullanabilir.  Chubb, bu bilgileri sigorta poliçelerini piyasaya sürerken ve ilgili hizmetleri sunarken normal işleyişinde de kullanabilir.  Teklifler, tahminler, uygulamalar, geçici sigorta poliçeleri ve poliçeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu tür bilgilerden geliştirilen Chubb çalışma ürünü Chubb'ın münhasır mülküdür.  

Tescilli Yazılım - Bu Web Sitesi aracılığıyla erişilebilen herhangi bir Yazılım,Mal Sahibinin veya tedarikçilerinin mülkiyetindedir ve ABD patent ve telif hakkı yasaları ve/veya uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır. Bu Web Sitesi aracılığıyla sunulan amaçlanan işlevselliği kullanmak ve ondan yararlanmak için gerekli olmadığı sürece Yazılımın tarafınızca kullanılması yasaktır. Yazılımın kaynak kodunu kopyalamamayı, dağıtmamayı, kamuya açık olarak görüntülememeyi, değiştirmemeyi, tadil etmemeyi, kaynak koda dönüştürmemeyi, bileşenlerine ayırmamayı, tersine mühendislik uygulamamayı veya başka bir şekilde kaynak kodunu keşfetmeye çalışmamayı kabul etmektesiniz. Ayrıca, Hizmetlere veya İçeriğe, İçeriğe erişimde kullanmanız için bu Web Sitesi aracılığıyla Mal Sahibi tarafından sağlanan arayüz dışında herhangi bir yolla erişmemeyi kabul etmektesiniz.

Bu Web Sitesinde sağlanan Yazılımın mülkiyeti veya lisansı Mal Sahibine aittir ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ve yetki alanlarının ihracat kontrol yasaları ve yönetmelikleri uyarınca sıkı kontrollere tabi olan teknolojiyi içerebilir. Bu tür yazılımları, bu tür ilgili ihracat yasalarını ve düzenlemelerini ihlal edecek şekilde kopyalayamaz, aktaramaz veya ihraç edemezsiniz. Mal Sahibi, bu Web Sitesinden herhangi bir yazılımın veya teknik verinin bu tür ihracat kontrol yasaları ve yönetmelikleri tarafından yasaklanan herhangi bir yetki alanına download edilmesine veya ihraç edilmesine izin vermez.

Yasaklanmış Kullanım - Aşağıdakiler yasaktır: bu Web Sitesinin (i) herhangi bir yasadışı, yetkisiz, hileli veya kötü amaç için veya (ii) herhangi bir sunucuya ya da herhangi bir sunucuya bağlı ağ(lar)a zarar verebilecek, devre dışı bırakabilecek, onları aşırı yükleyebilecek veya bozabilecek bir şekilde veya (iii) başka bir tarafın Web Siteyi kullanmasına ve ondan yararlanmasına müdahale etmek veya (iv) herhangi bir sunucuya veya sisteme bağlı diğer hesaplara, bilgisayar sistemlerine veya ağlara bilgisayar korsanlığı, parola madenciliği veya başka herhangi bir yolla yetkisiz erişim sağlamak için veya (v) Mal Sahibi tarafından bir kullanıcı için erişilebilir hale getirilmesi amaçlanmamış sistemlere, verilere veya bilgilere erişmek veya (vi) Mal Sahibi tarafından kasıtlı olarak erişilebilir kılınmamış herhangi bir yolla herhangi bir malzeme veya bilgi elde etmek için veya (vii) amaçlandığı iş amacı dışında herhangi bir kullanım için herhangi bir şekilde kullanma veya kullanma girişimi.

Ek olarak, Web Sitesini kullanımınızla bağlantılı olarak, şunları yapmayacağınızı kabul etmektesiniz:

a) Yasadışı, zararlı, tehdit edici, küfürlü, taciz edici, hakaret içeren, karalayıcı, kaba, müstehcen, iftira niteliğinde veya başka türlü sakıncalı veya başka birinin mahremiyet veya aleniyet hakkını ihlal edebilecek herhangi bir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya görüntü veya diğer içeriği ("Materyal") yüklemek veya iletmek;

b) Başkalarını yanıltmak veya herhangi bir Chubb temsilcisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kişi veya tüzel kişiliğin kimliğine bürünmek amacıyla sahte bir kimlik oluşturmak veya bir kişi veya kuruluşla bağlantınızı yanlış ifade etmek veya başka şekilde yanlış sunmak etmek;

c) Herhangi bir yasa uyarınca veya sözleşmeye dayalı veya güvene dayalı ilişkiler (ifşa etmeme anlaşmaları gibi) kapsamında çoğaltma, sergileme veya iletme hakkına sahip olmadığınız herhangi bir Materyali yüklemek veya iletmek;

d) Virüsler, truva atları, solucanlar, saatli bombalar, cancelbotlar, bozuk dosyalar veya başka birinin bilgisayarının çalışmasına veya başka birinin mülküne zarar verebilecek diğer benzer yazılım veya programları içeren dosyaları yüklemek veya uygulamaya koymak;

e) Herhangi bir iletişim özelliğine yüklediğiniz yazar atıflarını, yasal uyarıları veya tescilli atamaları veya etiketleri silmek;

f) Web Sitesinin iletişim özelliklerini, kaynaklarının diğer kullanıcılar tarafından kullanılabilirliğini olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmak (örneğin, aşırı bağırma, tamamen büyük harflerle yazma veya flood yapma, sürekli olarak tekrar eden bir metni gönderme);

g) Herhangi bir istenmeyen reklam, tanıtım materyali, "çöp posta", "spam", "zincir mektuplar", "piramit şemaları" veya ticari veya başka herhangi bir ticari ya da başka türlü bir talep biçimini yüklemek veya iletmek;

h) İlgili herhangi bir yerel yasayı, eyalet yasasını, ulusal veya uluslararası yasayı ihlal etmek;

i) Herhangi bir tarafın herhangi bir patentini, ticari markasını, hizmet markasını, ticari sırrını, telif hakkını veya diğer mülkiyet haklarını ihlal eden herhangi bir Materyal yüklemek veya iletmek;

j) Başka bir kişi veya kuruluş tarafından gönderilen herhangi bir Materyali silmek veya revize etmek;

k) Sınırlı lisans ve yukarıda özetlenen Web Sitesi erişimi gereğince; çerçeveleme, yansıtma ya da benzer bir navigasyon teknolojisi kullanarak veya Web Sitenin ana sayfasından, www.chubb.com, farklı herhangi bir kısmına doğrudan bağlanarak Web Sitesini maniple etmek ya da başka şekilde görüntülemek;

l) Taraflardan herhangi birini, böyle bir taraf tarafından açıkça yetkilendirilmemişseniz, herhangi bir Ürün veya Hizmet için kaydetmek, abone yapmak, kaydetme girişiminde bulunmak, abone yapma girişiminde bulunmak, abonelikten çıkarmak veya abonelikten çıkarma girişiminde bulunmak; veya

(m) E-posta adresleri dahil olmak üzere başkaları hakkında bilgileri saklamak veya başka şekilde toplamak.
 

Mal Sahibi, kullanıcının yukarıda belirtilen fiili veya şüpheli ihlallerine yanıt olarak, erişiminin ve/veya hesabının askıya alınması veya sonlandırılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, uygun gördüğü her türlü yasal önlemi alma hakkını saklı tutar. Mal Sahibi, şüpheli veya iddia edilen herhangi bir suç veya haksız fiil soruşturmasında yasal makamlarla ve/veya üçüncü taraflarla işbirliği yapabilir. Chubb Çevrimiçi Gizlilik Beyanı ile açıkça sınırlandırılabilecek durumlar haricinde, Mal Sahibi ilgili herhangi bir yasa, düzenleme, yasal süreç veya resmi talebi yerine getirmek için gerekli gördüğü her türlü bilgiyi ifşa etme veya tamamen veya kısmen herhangi bir bilgi veya materyali düzenlemek, yayınlamayı reddetmek veya kaldırmak hakkını yegane takdir yetkisi kendisinde olmak üzere her zaman saklı tutar.

GÜVENLİK VE DENETİM

Parola Hesapları, Parolalar ve Güvenlik - Bu Web Sitesinde size sitenin parola korumalı bölümlerine erişim sağlayacak bir hesap açma seçeneği sunulduysa ve bunu yapmayı seçerseniz, kayıt işlemini bize geçerli kayıt formu tarafından istendiği şekilde güncel, eksiksiz ve doğru bilgiler sağlayarak tamamlamanız ve bir şifre ile kullanıcı adı seçmeniz gerekir. Şifrenizin ve hesabınızın gizliliğini korumaktan ve hesabınız altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden tamamen siz sorumlusunuz. (A) Hesabınızın herhangi bir yetkisiz kullanımını veya farkına vardığınız diğer güvenlik ihlallerini derhal Mal Sahibine bildirmeyi ve (b) her çevrimiçi oturumun sonunda hesabınızdan tamamen çıkmayı kabul etmektesiniz. Mal Sahibi, bilginiz dahilinde veya haricinde başka birinin şifrenizi veya hesabınızı kullanması sonucunda uğrayabileceğiniz herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır. Ancak, başka birinin hesabınızı veya şifrenizi kullanması nedeniyle Mal Sahibinin veya başka bir tarafın maruz kaldığı zararlardan sorumlu tutulabilirsiniz. Hesap sahibinin izni olsun veya olmasın, herhangi bir zamanda başkasının hesabını kullanamazsınız.

İzleme Hakkı - Mal Sahibi, normal koşullar altında ne bu Web Sitesinin genel kullanımını aktif olarak izlemekte ne de herhangi bir üçüncü tarafın web sitesinin, elektronik posta iletiminin, haber grubunun veya bu Web Sitesi üzerinden veya onun aracılığıyla oluşturulan veya erişilebilen diğer materyallerin içeriği üzerinde editoryal denetim uygulamaktadır. Bununla birlikte, Mal Sahibi, uygun gördüğü herhangi bir zamanda bu tür kullanımı izleme ve Mal Sahibinin yegane takdirine bağlı olarak yasadışı olabilecek, Mal Sahibini sorumlu kılabilecek, bu Kullanım Koşullarını ihlal edebilecek ya da Mal Sahibinin yegane takdirine bağlı olarak Mal Sahibinin bu Web Sitesine dair amacı ile tutarsız olan herhangi bir materyali kaldırma hakkını saklı tutar.

Üçüncü Taraf Web Sitelerine Köprüler - Bu Web Sitesi, Sahibi dışındaki tarafların sahip olduğu ve işlettiği diğer sitelere köprüler içerebilir. Bu tür köprüler yalnızca hazır başvuru ve kullanım kolaylığı için sağlanmıştır. Bu tür web sitelerini kontrol etmiyoruz ve içeriklerinden veya doğruluğundan sorumlu tutulamayız ve özellikle belirtmedikçe bu siteleri onaylamıyoruz. Bu Web Sitesinin, Mal Sahibi veya iştiraklerinin mülkiyetinde olmayan, işletilmeyen veya idame ettirilmeyen diğer web sitelerine köprüler sağlaması durumunda, Mal Sahibinin bu tür web sitelerinde bulunan veya bunlardan temin edilebilen içerikten, ürünlerden, hizmetlerden veya diğer materyallerden sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt etmektesiniz. Bu üçüncü taraf web siteleri aracılığıyla erişilebilen herhangi bir bilgi, ürün, reklam, içerik, hizmet veya yazılım için veya bu tür bir web sitesine bağlanmanızın bir sonucu olarak yapabileceğiniz herhangi bir işlem için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu tür web sitelerinin, incelemeniz gereken belirli kullanım koşulları ve gizlilik politikaları ortaya koymaları olasıdır. Mal Sahibi, bu Web Sitesindeki herhangi bir bağlantıyı sürdürme yükümlülüğü altında değildir ve herhangi bir nedenle kendi yegane takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda bir bağlantıyı kaldırabilir. Ne Mal Sahibi ne de bağlı kuruluşları, bu tür herhangi bir web sitesinde yer alan ya da söz konusu web siteler aracılığıyla temin edilebilen bunun gibi içerik, ürün, hizmet veya diğer materyallerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya kaynaklandığı iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.

Üçüncü Taraf İçeriği Üzerinde Chubb Editoryal Denetimi ve Doğruluğuyla ilgili Beyanı Yoktur - Web Sitesinde yer alan herhangi bir İçeriğin üçüncü taraf içerik sağlayıcıları tarafından sağlandığı ölçüde, Mal Sahibinin bu tür İçerikler üzerinde herhangi bir editoryal denetimi veya sorumluluğu yoktur. Bu nedenle, bu Web Sitesinde üçüncü taraf tedarikçiler tarafından ifade edilen veya sunulan herhangi bir fikir, beyan, hizmet veya diğer bilgiler, bu tür üçüncü şahıs tedarikçilere aittir. Mal Sahibi, herhangi bir üçüncü taraf tarafından sağlanan herhangi bir görüş, beyan veya diğer bilgilerin doğruluğunu veya güvenilirliğini taahhüt etmez veya onaylamaz, veya bu Web Sitesinde görüntülenen İçeriği veya hizmet sağlayıcıların bu Web Sitesinde atıfta bulunulan içeriğini kullanmanızın Chubb'a ait olmayan veya Chubb'a bağlı olmayan üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt veya garanti etmez.

Elektronik İletişim - Bu Web Sitesini ziyaret ettiğinizde veya bize e-posta gönderdiğinizde, bizimle elektronik olarak iletişim kurmaktasınız. Bizden elektronik olarak ileti almaya rıza vermektesiniz. Sizinle e-posta yoluyla veya bu siteye bildirimler göndererek iletişim kuracağız. Size elektronik olarak sağladığımız tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletilerin, bu tür iletilerin yazılı olmasına ilişkin herhangi bir yasal gerekliliği karşıladığını kabul etmektesiniz.

İçeriğin Tadili- Mal Sahibi, kendi takdirinde olmak üzere, herhangi bir Ürün ve Hizmet, İçerik veya Yazılım veya bunların herhangi bir bölümünü bildirimde bulunarak veya bulunmayarak değiştirebilir veya sona erdirebilir. Ürün ve Hizmetlerin, İçeriklerin veya Yazılımların herhangi birinin değiştirilmesi veya durdurulmasından ne Mal Sahip ne de bağlı kuruluşları size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır.

Gizlilik Politikası - Gizlilik Politikamız, Chubb'ın halka açık olmayan kişisel bilgileri toplamasını, kullanmasını ve korumasını açıklar ve elde ettiğimiz bilgileri nasıl güvence altına aldığımızı ve işlediğimizi anlamanıza yardımcı olacaktır. Bize ait Chubb Çevrimiçi Gizlilik Beyanını okumanızı ısrarla öneririz.

GENEL HÜKÜMLER

Sorumluluğun Reddi - Bu Web Sitesinde yer alan bilgiler, Mal Sahibi tarafından kullanıcılarına kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanmıştır ve kullanıcının güvenebileceği tavsiye veya öneriler teşkil etmeleri amaçlanmamıştır. Mal Sahibi, kaliteli bilgi ve materyal toplamak, hazırlamak ve sağlamak için makul çabayı göstermiştir, ancak bu Web Sitesinde bulunan veya bu Web Sitesi ile bağlantılı bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği veya yeterliliği hakkında hiçbir kefalette bulunmamakta veya garanti vermemektedir.

İşbu belgedeki hiçbir şey bir Chubb sigortacısı tarafından verilen bir fiyat teklifinin bir sigortalı veya sigortalı adına bir üretici tarafından kabul edilemeyeceğini beyan etme amacı taşımaz.   Ancak, bağlayıcı teklifler olarak açıkça tanımlanmayan tahminler, göstergeler veya diğer beyanlar kabul edilmeyebilir.  İlgili yasaya tabi olarak, poliçenin başlangıç ​​tarihinden önce herhangi bir zamanda teklifler geri alınabilir veya değiştirilebilir.

İşbu belgede yer alan bilgiler ve açıklamalar, Ürünler ve Hizmetler için geçerli olan hükümlerin, istisnaların ve koşulların tam açıklamaları olma amacını taşımaz, yalnızca genel bilgi amaçlı sağlanmıştır; tüm hükümler, istisnalar ve koşullar için lütfen asıl poliçeye veya ilgili Ürün veya Hizmetlere ait sözleşmeye bakın. Chubb veya üçüncü bir şahıstan bir Chubb ürünü satın alırsanız şayet, bu işlem için geçerli olan hüküm ve koşullar söz konusu satın alma işlemini yönetecektir ve bu Web Sitesini kullanmanız bu satın alma işlemini hiçbir şekilde etkilemez.

Bu Web Sitesi size hesap makineleri dahil olmak üzere planlama ve eğitim araçları sağlayabilir. Bu tür araçlar ve hesaplayıcılar, sonuçları açıklayıcı olan ve belirlenen bilgi ve varsayımlara dayanan varsayıma dayalı senaryoları modellemenize olanak sağlayabilir. Gösterilen sonuçların mutlaka doğru olduğuna veya elde edileceğine dair hiçbir garanti yoktur. Ayrıca, araçlar ve hesap makineleri bir rapordan türetilen veya raporda yer alan bilgileri içerse bile, bu araçlar ve hesap makineleri, ücret ödemiş olabileceğiniz herhangi bir planlama raporunun parçası değildir.

BU WEB SİTESİNİ KULLANMANIZIN RİSKİ TAMAMEN SİZE AİTTİR. TÜM İÇERİK VE YAZILIM "OLDUĞU GİBİ" VEYA "MÜSAİT OLDUĞU GİBİ" ESASINA GÖRE SAĞLANIR VE MAL SAHİBİ, TİCARİ ELVERİŞLİLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ DAHİL FAKAT ONLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA AÇIK YA DA ZIMNİ HER TÜRDEN GARANTİ VE KOŞULU AÇIKÇA REDDEDER. MAL SAHİBİ, İÇERİK VE YAZILIMIN DOĞRU, GÜNCEL, KESİNTİSİZ, İHLAL BARINDIRMAYAN, VİRÜSSÜZ VEYA HATASIZ OLDUĞUNU VEYA BUNUN GİBİ HERHANGİ BİR SORUNUN DÜZELTİLECEĞİNİ HİÇBİR ŞEKİLDE GARANTİ ETMEZ.

Sorumluluğun Sınırlandırılması - ÜRÜNLERİN, KULLANIMIN, VERİLERİN KAYBINDAN YA DA BAŞKA MADDİ OLMAYAN KAYIPLARDAN İLERİ GELEN ZARARLAR DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA DOĞRUDAN, TALİ, TESADÜFİ, ÖZEL, DOLAYLI YA DA CEZAİ HERHANGİ BİR ZARARDAN, WEB SİTESİNİ, ÜRÜNLERİ VE HİZMETLERİ, İÇERİK VE YAZILIMI YA DA WEB SİTESİYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR BAŞKA KONUYU KULLANIMINIZDAN YA DA KULLANAMAMANIZDAN KAYNAKLANAN ZARARLARA DAİR OLASILIKLAR HAKKINDA UYARILMIŞ BİLE OLSA MAL SAHİBİNİN SORUMLU TUTULAMAYACAĞINI ANLAMAKTA VE KABUL ETMEKTESİNİZ. WEB SİTESİNİ KULLANMANIZIN, WEB SİTESİNİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR KAYIP VEYA ZARAR İÇİN MAL SAHİBİNE VEYA BAĞLI KURULUŞLARINA DOĞRUDAN VEYA TOPLU DAVAYA İŞTİRAK EDEREK DAVA AÇMA HAKKINDAN FERAGATİNİZE DAYANDIĞINI ANLAMAKTA VE KABUL ETMEKTESİNİZ.

Bazı eyalet yasaları, zımni garantilerde sınırlamalara veya belirli hasarların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermez. Bu yasalar sizin için geçerliyse, yukarıdaki sorumluluk reddi beyanları, istisnalar veya sınırlamaların bazıları veya tümü sizin için geçerli olmayabilir ve ek haklarınız olabilir.

Teminat - Mal Sahibini, iştiraklerini ve memurlarını, müdürlerini, çalışanlarını, yüklenicilerini, acentelerini, lisans verenlerini, hizmet sağlayıcılarını, taşeronlarını ve tedarikçilerini, makul avukatlık ücretleri ve mahkeme masrafları dahil olmak üzere Web Sitesini kullanımınızdan ya da bu Kullanım Koşullarına ilişkin herhangi bir ihlalinizden doğan ya da kaynaklanan her türlü ve tüm kayıp, yükümlülük, masraf, zarar ve maliyetten ve bunlara karşı teminat altına almayı, savunmayı ve masun tutmayı kabul etmektesiniz. Web Sitesinde veya siteyi size veya başkalarına ileten sistemlerde teknik bir kesintiye neden olursanız, bu kesintiden doğan veya kaynaklanan makul avukatlık ücretleri ve mahkeme masrafları da dahil olmak üzere her türlü ve tüm kayıp, sorumluluk, masraf, zarar ve maliyetlerden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.  Mal Sahibi, masrafları kendisine ait olmak üzere, aksi takdirde tarafınızdan teminat altında tutulan herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutar ve böyle bir durumda, bu tür bir konunun savunmasında Mal Sahibi ile işbirliği yapmayı kabul edersiniz.

Bu Web Sitesi Taraflarca Uygulanabilecek Bağlayıcı Bir Tahkim Hükmü İçerir.

Uyuşmazlık Çözümü - Bu Kullanım Koşullarından veya bu Web Sitesinin kullanımından kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan her türlü ihtilaf veya iddia, Amerikan Tahkim Derneği'nin ticari tahkim kurallarına uygun olarak bağlayıcı tahkim yoluyla çözülecektir, bunun dışında, herhangi bir şekilde Chubb'ın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğiniz veya ihlal etme tehdidinde bulunduğunuz ölçüde, Mal Sahibi, Pennsylvania Eyaletindeki herhangi bir eyalet veya federal mahkemede ihtiyati tedbir veya diğer uygun tedbirler isteyebilir ve bu tür mahkemelerde münhasır yargı yetkisine ve mahkeme yerine rıza vermiş olursunuz. Bu tür herhangi bir ihtilaf veya iddia, bireysel olarak tahkime götürülecek ve herhangi bir diğer tarafın herhangi bir iddiası veya ihtilafı ile herhangi bir tahkimde birleştirilmeyecektir. Tahkim Pennsylvania, Philadelphia’da yürütülecektir ve hakemin kararı, buna yetkili herhangi bir yetki alanına kaydedilebilir ve/veya orada uygulanabilir. Siz veya Mal Sahibi, tahkimin tamamlanmasına kadar sizin veya Mal Sahibinin haklarını veya mülkiyetini korumak için ihtiyaç halinde, Pennsylvania, Philadelphia'daki yargı yetkisine sahip bir eyalet veya federal mahkemesinden geçici veya ön tedbir isteyebilirsiniz. Bu tahkim hükmünü uygulamak için herhangi bir işlemin Pennsylvania, Philadelphia'da bulunan federal veya eyalet mahkemelerinde yapılacağını kabul etmektesiniz.

Geçerli Hukuk; Hükümlerin Bölünebilirliği - Bu Kullanım Koşulları, kanun hükümlerinin herhangi bir çatışmasına bakılmaksızın ABD Pennsylvania Federal Eyaletinin yasalarına ve denetleyen Amerika Birleşik Devletleri federal kanununa tabidir, meğerki geçerli ilgili yasa uyarınca belirli bir yetki alanında benzer bir yasa uygulanabilsin. Yargı yetkisine sahip bir mahkeme tarafından herhangi bir hükmün hukuka aykırı veya uygulanamaz olduğu kabul edilirse, bu durum kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Bölüm başlıkları sadece kolaylık sağlamak içindir ve herhangi bir hükmü veya etkisi yoktur.

Uluslararası Kullanıcılar - Bu Web Sitesi, Mal Sahibi tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ofislerden kontrol edilir ve işletilir. Bu Web Sitesindeki materyallerin Amerika Birleşik Devletleri dışında kullanıma uygun veya hazır olduğuna veya tüm ülkelerden ve/veya bölgelerden İçeriğe erişimin yasal olduğuna dair hiçbir taahhütte bulunmuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ihracat yasalarını ve yönetmeliklerini ihlal edecek şekilde Web Sitesini kullanamaz veya Web Sitesi materyallerini ihraç edemezsiniz. Bu Web Sitesine Amerika Birleşik Devletleri dışındaki yerlerden erişirseniz, ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uymakla yükümlüsünüz.

Mal Sahibi, içerilen herhangi bir bilgi, malzeme veya özellik/işlevin başka herhangi bir yetki alanında kullanıma uygun olduğuna dair hiçbir taahhütte bulunmaz. Bu Web Sitesi, yayınlanması veya kullanılabilirliğinin ve içeriğinin (söz konusu kişinin uyruğu, ikametgahı, vatandaşlığı veya başka nedenlerle) yerel yasalara veya yönetmeliklere aykırı olduğu bir yetki alanında bulunan bir kişiye yönelik değildir. Bu tür kısıtlamaların veya yasakların geçerli olduğu kişiler bu Web Sitesine erişmemeli veya bu Web Sitesini kullanmamalıdır. Bu Web Sitesine erişirken veya bu Web Sitesini kullanırken, bunu kendi inisiyatifinizle yaparsınız ve bunları yapmakla ilgili yerel yasa ve yönetmeliklere uymaktan yalnızca siz sorumlu olursunuz.

Sözleşmenin Tamamı - İşbu Kullanım Koşulları, Chubb Çevrimiçi Gizlilik Beyanı ve Mal Sahibinin bu Web Sitesinde yayınlayabileceği diğer poliçeler, bu Web Sitesini ve İçeriği ve Yazılımı kullanımınızla bağlantılı olarak Mal Sahibi ile sizin aranızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur, ve bu Kullanım Koşullarının önceki sürümleri de dahil olmak üzere, bu Web Sitesinin kullanımıyla ilgili olarak Mal Sahibi ile sizin aranızdaki önceki tüm sözleşmelerin yerine geçer. Mal Sahibi, size bildirimde bulunmaksızın bu Web Sitesinde revize edilmiş Kullanım Koşulları yayınlayarak bu Kullanım Koşullarını zaman zaman güncelleyebilir ve Web Sitesini daha sonra kullanmanız, bu yeni Kullanım Koşullarını kabul ettiğinizi gösterir ve bu yeni Kullanım Koşullarına tabidir. Bu Kullanım Koşulları, Mal Sahibi tarafından herhangi bir zamanda bildirimde bulunulmaksızın sonlandırılana veya güncellenene kadar geçerlidir. Fesih durumunda, bu Kullanım Koşullarında belirtilen sorumluluk reddi beyanları ve sorumluluk sınırlamaları geçerliliğini koruyacaktır. Bu Kullanım Koşullarının, bu Web Sitesinde yer alan diğer tüm bildirimleri, poliçeleri, sorumluluk reddi beyanlarını ve diğer koşulları içerdiği kabul edilecektir; ancak, bu tür diğer hükümler ile bu Kullanım Koşullarının hükümleri arasında bir çelişki olması durumunda, bu Kullanım Koşulları geçerli olacaktır.  Bu Kullanım Koşullarının basılı bir sürümü, sitenin kullanımına dayalı veya sitenin kullanımı ile ilgili adli veya idari muamelelerde, orijinal olarak oluşturulan ve basılı biçimde tutulan diğer iş belgeleri ve kayıtlarıyla eşit düzeyde makbul ve aynı koşullara tabi olacaktır.

Son güncelleme: 2 Mayıs 2016