Çevre Kirliliği

Şirketinizin Çevreye Kirliliğine Etkisini Değerlendirmenize Yardımcı Olacak Beş Soru

industrial smokestack

Küreselleşme, her ölçekteki şirketlere potansiyel faydalar ve büyüme fırsatları sunmakla birlikte, aynı zamanda yeni ve farklı türden risklerin kaynağı olabilir. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2019 Küresel Riskler Raporu’na göre, insanların yol açtığı çevre kirliliği hem olasılık hem etkisi açısından ilk 10 global risk arasında yer alıyor. Şirketinizin çevreye verdiği olası zararları değerlendirmek, kirlilik ve çevresel hasar etkisini en aza indirmek için özel olarak hazırlanmış bir sigorta teminatını belirlemek her zamankinden daha önemli bir konu haline geldi.

İşletmenizin faaliyet alanı ve bulunduğu coğrafi alan, çevresel risk açısından yönetimi daha zor olabilir. İşte çevresel kirliliğe etkinizi ve bununla ilişkili sigorta ihtiyacınızı değerlendirmenize yardımcı olacak beş soruyu inceleyebilirsiniz.

 

 1. Mevcut sigortanızın kapsamında, çevre kirliliği ile ilgili açıklar var mı?

  Şirketinizin genel sorumluluk sigortası, sizi çevre kirliliğine neden olan tek seferlik ani ve kazara oluşan olaylara karşı koruyabilir. Ancak etkileri yavaş yavaş ortaya çıkan, bilinmedik çevresel zararlara karşı korumayabilir. Çevre Kirliliği teminatı, önceki mülk sahibi veya kiracı neden olmuş olsa dahi, uzun vadede ortaya çıkan veya çıkabilecek kirliliğe karşı teminat sağlayan bir yapıdadır. 

 2. En büyük çevresel risk nerede?

  Kapsamlı bir çevre kirliliği sigortası tüm tesislerinizi kapsaması gerekir. Ayrıca en büyük riskin nerede olduğunu, faaliyetlerinizin nerede kirliliğe veya çevrenin zarar görmesine yol açabileceğini ve hangi yasalarını ihlal ediyor olabileceğinize de dikkate almanız gerekir.

 3. Şirketinizin uyum göstermesi gereken çevre kirliliğini korumaya yönelik yönetmelikler ve yasal düzenlemeler?

  Çevre Kirliliğini zorunlu sigortaların da çevresel uyum gereklilikleri ve yasal düzenlemeler ülkeden ülkeye büyük değişiklikler gösteriyor. Şirketinizin bir bölgede gereklilikleri yerine getirilmemesi, finansal ve operasyonel sonuçlar doğurabilir, şirketinizin itibarını zedeleyebilir. Bu nedenle, yasal düzenlemeleri bilmek ve yönetmek çok önemli. Sigortacınızın, yasal uyum ve sigorta gerekliliklerini karşılamanıza yardımcı olacak uzmanlıkta ve coğrafi ekspertiz sunduğundan emin olmanız gerekir. AB'de, şu anda yürürlükte olan mevzuatın en önemli bölümü Çevresel Sorumluluk Yönetmeliği. Avrupa'da faaliyet gösteren işletmeler, çevresel sigorta poliçelerinin bunları kapsadığından emin olmalı.

 1. Şirketinizin geçmişte yaşanan kirliliklerle ilgili sorumluluğu var mı?

  Önceki mülk sahiplerinin neden olmuş olabileceği bir kirliliği tespit edebilmeniz için, binalarınızın ve tesislerinizin geçmişi hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Tesis veya işletmeler satın alırken, daha önce yaşanmış çevresel olayların boyutunu anlamanız da önemli. Çevre kirliliği sigortanız, işletmenizin geçmişte yaşanan bir çevre kirliliği olayın ve bununla ilişkili yükümlülüklerden sorumlu tutulmanız riskini kapsamalıdır.

 2. Sigortacınız kriz yönetimi desteği sunuyor mu?

  Çevre kirliliğine neden olan olaylar, basında veya sosyal medyada yer aldığında, şirket itibarınıza da zarar verebilir. Bir çevre kirliliği yaşandığında, işletmenin ve çevrenin gördüğü zararı telefi etmek kadar, paydaşları ve kamuyu bu olayla ilgili olarak gereken her türlü adımın atıldığı konusunda bilgilendirmesi ve ikna etmesi de gerekiyor. Çevresel zarara başka bir taraf neden olmuş olsa dahi, itibarınızın zarar görmesini önlemek için kriz yönetimi önemli. İşletmeniz, çevresel risklerle karşı karşıya ise buna göre itibarınızı korumaya ve iş devamlılığını sağlamaya yönelik adımları içeren bir kriz yönetim planı hazırlanmalı ve düzenli olarak bu plan güncellemelidir. Kriz yönetimi desteğini sigorta şirketleri alabilir ve bu süreci onlarla yönetebilirsiniz. 

Çevre Kirliliğini Önlemenin Önemi 

Bir çevre kirliliği olayından sonra zararın azaltılması, maliyetlerin en aza indirilmesi ve hasar yönetimi, her kapsamlı çevre kirliliği sigorta programının sadece bir parçasıdır.  En önemli adım ise, faaliyetlerinizi değerlendirmek, spesifik projeleri analiz etmek ve çevresel riski azaltabilecek aksiyonları belirlemek olmalıdır. Yerel çevre yönetmeliklerini anlamanıza ve kirlenme olaylarını veya çevrenin zarar görmesini baştan önleyebilmek için, bu alanda çalışan uzmanlara ulaşmanıza yardımcı olabilecek bir sigorta şirketinin desteğini almalısınız. 

Gizlilik : Gizliliğinizi korumaya büyük önem vermekteyiz. İnternet sitesi aracılığı ile bize göndermiş olduğunuz bilgileri, size Chubb hakkında bigi verebilmek ve ihtiyaçlarınıza daha iyi bir şekilde cevap verebilmek amacıyla kullanmaktayız. Ayrıca bilgileriniz, sizleri yeni ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek amacıyla da kullanılabilir. Kişisel bilgiler, başkalarına satım, ticaret veya kiralama amacıyla kullanılmamaktadır.

Bize Ulaşın
Bize Ulaşın

Sorularınız var mı?

Bir uzmanla konuş