Chubb Türkiye Ferdi Kaza ve Sağlık Müdürü Caner Kızılcık güçlenen ekibiyle yola devam ediyor. Kızılcık: "İş seyahat riskleri konusunda artan farkındalık, şirketlerin etkili bir iş seyahati risk yönetimi çerçevesi belirleyip uygulamalarını zorunlu kılıyor."

*****

Chubb’ın Ferdi Kaza ve Sağlık Sigortaları kapsamındaki İş Seyahat Sigortası öne çıkan çözümlerden biri. Chubb İş Seyahat Sigortası’nın sağladığı avantajlar neler?
Chubb İş Seyahat Sağlık Sigortası, beklediğinizden daha fazlasını sunuyor. İçeriğinde yer alan seyahat sağlık sigortası, ferdi kaza sigortası ve sorumluluk sigortası ürünlerine ilişkin teminatları barındıran kompakt bir sigorta çözümü. Teminat nevi ve kapsamı bakımından oldukça geniş olan bu sigorta çözümü, 50’den fazla teminat içeren, işverenin çalışanına karşı yükümlülüğü çerçevesinde tasarlanmış bir ürün.

Türkiye’de yerleşik şirketlerin çalışanlarının yurt dışına yapacakları iş seyahatlerini teminat altına alıyoruz. Bunun yanı sıra sigortalı çalışanlar iş seyahati amacıyla gittikleri ülkede, kişisel olarak kalmaya devam ederlerse iş seyahatini takip eden 15 gün boyunca yine sigortamızın güvencesi altında oluyorlar. İş Seyahat Sigortası kapsamındaki sigortalılara, yurt dışına çıkmak için yaptıkları vize başvurularında kullanabilecekleri sertifikalar sağlıyoruz.

Örneğin iş nedeniyle gittiğiniz yerde siyasal veya toplamsal bir kargaşa meydana geldiğinde, ülkeden çıkamamanız söz konusu ile konaklamadan yurda dönüş masraflarına kadar hepsi teminat altına alınıyor.

Chubb İş Seyahat Sigortası kapsamındaki Chubb Akıllı Seyahat Uygulaması da önemli bir avantaj. En inovatif çözüm ve hizmetlerimizden biri. Normal şartlarda yurt dışında, üçüncü partiler tarafından ücretli olarak sunulan bu uygulamayı biz sigortalılarımıza ücretsiz olarak sunuyoruz.

Peki neler sağlıyor?  Cep telefonuna indirilen Chubb Akıll Seyahat Uygulaması üzerinden, bulunduğunuz ya da seyahat edeceğiniz ülkeyle ilgili kültürel, finansal, medikal ve coğrafi dahil, her türlü bilgiye ve asistans hizmetine de hızlıca ulaşabiliyorsunuz.

Bir diğer özelliği ise anlık uyarı mekanizmasıyla uygulamanın güncel verileri de sunması.  Gittiğiniz yerde olası bir saldırı, eylem olduğunda, uygulamama konumunuza bakarak size uyarı gönderiyor. Bir hasar meydana gelmesi durumunda ise uygulama üzerinden tek tuşla direkt olarak asistans şirketine ulaşabiliyor ve süreçleri tamamlayabiliyorsunuz. Ayrıca şirketin belirleyebileceği bir kişi de konum servisi üzerinden çalışanın tam olarak nerede olduğunu tespit edebiliyor ve gerekli durumlarda iletişime geçebiliyor.

Pandemide iş seyahatleri tabii ki azaldı, ancak sonrasında normal düzeye geldi yine. Ancak pandeminin yansıması olarak bir farkındalık gelişti. Bu noktada işletmelerin, çalışanların güvenliğini sağlama yükümlülükleri artık her zamankinden önemli.  Artık iş seyahatine çıkan çalışanlar da bilgilendirilmek, seyahate hazırlanabilmek ve herhangi bir sürprizle karşılaşmamak adına tüm riskleri teminat altına alabilecek sigorta çözümlerine yöneliyor. Nitekim çözüm odaklı hizmet sunan Chubb İş Seyahat Sigortası’na olan talepte ciddi bir artış görüyoruz. Doğru iş seyahati risk yönetimi planlaması her zamankinden önemli hale gelmiş olup, işverenler iş seyahatlerini daha yönetebilir hale getirmek, seyahat öncesi, sırası ve sonrası aşamalarında süreci planlamak ve yönetmek istiyorlar.

BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN İKİ RAPOR
Bu kapsamda hazırlanan ‘Odak Noktası: İş Seyahatleri’ raporlarından bahsedebilir misiniz?
İş seyahatleri riskleri konusunda artan farkındalık, şirketlerin etkili bir iş seyahati risk yönetimi çerçevesi belirleyip uygulamalarını zorunlu kılıyor. Peki iş seyahati risk yönetimi planlaması nasıl yapılır, nasıl hayata geçirilir? Chubb’ın ‘Spotlight on Business Travel/Odak Noktası İş Seyahatleri’ raporları işte bu sorulara yanıt veriyor, ayrıca sektör liderleri ve risk yöneticilerinden iş seyahatleri riskleriyle ilgili değerlendirmeler, ipuçları ve tavsiyeler sunuyor.

Chubb, iş seyahati risk yönetimi konusunda birbirini tamamlayan iki rapor hazırladı. Uluslararası kabul görmüş ISO 31030 standardının kökenini araştıran ve aynı zamanda değişen iş seyahati ortamını ve bunun özen yükümlülüğü üzerindeki etkisini ortaya koyan pratik ve tavsiye niteliğinde bir rehber hazırladık.

Raporların ilki olan ‘Seyahat Riskinin Yönetilmesine İlişkin ISO 3130 Standardı Hakkında Mutlaka Bilinmesi Gerekenler’de, iş seyahati risk yönetiminde ileriye doğru atılan büyük bir adım olan ISO 31030 standardı detaylı olarak inceleniyor. En büyüğünden en küçüğüne tüm şirketlerin seyahat risk yönetimi planlamaları için bir rehber niteliği taşıyan bir plan oluşturmasına yardımcı olacak bir araç olan ISO 31030’u ele alan rapor, iş seyahati risk yönetimi planlarını oluşturmak veya halihazırdaki planlarını geliştirmek isteyen işletmeler için özet bir kontrol listesi sunuyor.

İkinci rapor ‘Risk Yöneticilerinin Görüşleri – İş Seyahati Riski ve ISO 31030’da ise risk yöneticileriyle yapılan anket ve Honda Europe, Capgemini ile PwC gibi şirketlerle yapılan görüşmelerden, şirketlerin iş seyahati risk eylem planlarını nasıl tasarladıkları, ISO 31030’u kullanmanın faydaları, yaşanan zorluklar ve bunların üstesinden gelmenin yollarını ele alınıyor. Aynı zamanda iş seyahati riskini yönetme konusundaki roller ve sorumluluklarla ilgili uzmanların değerlendirmelerine ve şirketlerin sigortacılardan neler beklediğine yer veriliyor.

Peki iş seyahatlerinde en sık karşılaşılan riskler neler?
Sağlık sorunlarının yanı sıra şirketin sağladığı ekipmanların hasar görmesi, iş seyahatlerinde en sık karşılaşılan riskler. Bilgisayardan değerli evraklara, kredi kartlarından pasaporta kayıplar yaşanabiliyor. Yine bir hastalık veya kaza durumunda, yurtdışındaki çalışanın yerine başka bir ekip arkadaşının geçmesi gerekebiliyor.

Chubb Türkiye Ferdi Kaza ve Sağlık departmanı için 2023 nasıl geçti, 2024 için departman olarak planlarınız neler?
Geçen yıl haziran itibarıyla Chubb Türkiye Ferdi Kaza ve Sağlık departmanında bayrak devri oldu. Chubb Türkiye Ferdi Kaza ve Sağlık Müdürü olarak atanmamdan sonra, temmuz ayında aramıza katılan yeni arkadaşımızla ekibimiz daha güçlendi. Şu anda dört kişilik bir underwriter ekibi olarak hizmet veriyoruz.

2023 yılında da son yıllarda olduğu gibi pazardaki liderler arasında yerimizi koruduk. 2023 bizim için çok verimli geçen bir yıldı.

2023’teki ivmeyi devam ettirmek niyetindeyiz. Ama 2024 itibarıyla bireysel sigortalara daha fazla odaklanmak istiyoruz, müşterilerimize bu alanda da hizmet ve destek vermeyi planlıyoruz.