Çeşitlilik ve kapsayıcılık, günümüzün hızla değişen dünyasının olmazsa olmazı. Bu nedenle, sigorta sektöründe kadınların güçlendirilmesi önemli. Chubb olarak, kariyerlerini geliştirmek isteyen kadınları destekliyor, hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz.

 

Sigortacılık eskiden erkek egemen bir meslekti ama bu hem Türkiye de hem de dünyada değişiyor. Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) yayınladığı istihdam istatistiklerine göre, sigortacılık sektöründe çalışanların yüzde 50'den fazlası kadın. Çeşitliliğin ne denli önemli olduğu, olaylar farklı açılardan yaklaşabilmenin kattıkları artık biliniyor. Bu sayede kuruluşlar daha inovatif olabiliyor, daha yüksek performans sergileyebiliyor. Nitekim çeşitlilik ve kapsayıcılık, Chubb kurum kültürünün de değişmez parçaları.

 

Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu 2020’ye göre, ekonomik katılım ve fırsatlar konusunda cinsiyetler arası açığın 257 yılda kapatılabileceği öngörülüyor, çünkü söz konusu bu açığın şimdiye kadar sadece yüzde 57.8’i kapatılabilmiş.

 

Bununla birlikte PwC'nin 'Kadın Çalışma Endeksi 2021', COVID-19 son 10 yılda iş hayatında cinsiyet eşitliği alanında elde edilen önemli kazanımları tersine çevirebilir: Pandeminin kadınlar üzerindeki etkisini doğrudan ele almak veya bakımda önceden var olan cinsiyet eşitsizliklerini gidermek için hiçbir şey yapılmazsa, daha fazla kadın iş dünyasından çıkacak…

 

ÖZEL BÖLGESEL ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK KONSEYİ

 

Chubb’da da lider pozisyonunda birçok kadın var. Chubb olarak, kariyerlerini geliştirmek isteyen kadınları destekliyor, hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca Chubb genelinde kadınların birbirleriyle temaslarını ve katılımcılıklarını artırma hedefiyle network, iletişim ve rehberlik gibi konulara odaklanıyoruz.

 

Avrupa, Avrasya ve Afrika'nın dört bir yanından üst düzey temsilcilerden oluşan özel bir bölgesel Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Konseyi var. Çeşitlilik ve kapsayıcılık girişimlerine öncelik verilmesini sağlıyor, liderlik ekibimizi ilerlemeden sorumlu tutuyor ve bölge genelinde iş birliğini kolaylaştırıyoruz. Stratejimiz aracılığıyla, farklı çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve hissedarlarımızı daha iyi anlamayı ve desteklemeyi amaçlıyoruz.

 

Kadın ve erkek karışık ekiplerin sorunları çözmede, farklı pazarlara ve müşteri segmentlerine ulaşmada daha başarılı. Büyümek ve rekabet üstünlüğünü korumak isteyen sigorta şirketleri de bu nedenle kadın istihdamına önem veriyor.

 

Chubb'da çalışanlarımızın başlıca rekabet avantajımız olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle ekip arkadaşlarımıza, Chubb’da çalışmaya aday olanlara, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza yaşlarına, engellilik durumlarına, ırklarına, inançlarına, cinsiyetlerine, cinsel yönelimlerine, medeni durumlarına bakılmaksızın eşit, adaletli ve saygılı davranıyoruz. Çeşitlilik ve kapsayıcılık bizim için çok önemli. Ekip liderlerinden de buna uygun şekilde davranmalarını bekliyoruz.

 

Çeşitlilik ve kapsayıcılık, günümüzün hızla değişen dünyasının olmazsa olmazı. Bu nedenle, sigorta sektöründe kadınların güçlendirilmesi önemli.