Ocak 2016’da ACE Limited, Chubb Corporation’ı satın alarak, dünyanın en büyük halka açık sabit kıymet ve sorumluluk sigortası şirketini oluşturdu. Şirket ünlü Chubb adı altında faaliyetlerine devam etti.

Chubb Corporation

Chubb Corporation’ın geçmişi 1882 yılına uzanıyor. O yıl Thomas Caldecot Chubb ve oğlu Percy, New York’un liman bölgesinde nakliyat sigortacılığı işini kurdu. İşin alt yapısını oluşturmak için 100 önde gelen tüccarın her birinden 1.000 dolar toplayan Thomas ve Percy, başlangıçta gemilerin ve yüklerinin sigortalanmasına odaklandı. 1895 yılında Hendon Chubb da babası ve ağabeyine katıldı.

Baba-oğul Chubblar, riski başarıya dönüştürmekte, ki bunu genelde sigortalıların başlına felaket gelmeden bunu önleyerek yapıyorlardı, çok başarılıydı. 20. yüzyıla gelindiğinde artık Chubblar müşterilerini Chubb underwriterlarına emanet eden sigorta acenteleri ve brokerler ile güçlü ilişkiler kurmuştu.

Baba ve oğul tek başına rakamsal büyüklüğe değer vermeyen, büyüklüğün hedeflere ulaşmakla elde edileceğini ve bununla ölçülmesi gerektiğini savunan bir vizyona sahipti. Şirketin 75’inci yıl dönümünde Hendon Chubb “Amerikan şirketleri salt büyüklüğe aşırı önem veriyor, oysa bana göre büyüklük iyi yapılan bir işin ürünü olması gerekir” diyerek şirketin bakış açısını özetlemişti.

ACE Limited

ACE Limited 1985 yılında, ABD sigorta piyasasında sorumluluk branşındaki kapasite ihtiyacı arayışına yönelik kuruldu. Bu ihtiyacın farkına varan ileri görüşlü yatırımcılar, yeni tür bir sigorta şirketi kurmak için bir konsorsiyum kurulmasına ve sermaye havuzu oluşturulmasına karar verdi. Fon sağlayan yatırımcılar, aralarında sağlık, ilaç, imalat, nakliyat, altyapı servisleri, petrol ve gaz, bankacılık ve otomotivin de olduğu çok çeşitli sektörden bulunduğu 34 şirketten oluşan etkileyici bir yapı oluşturdu.

Faaliyete geçmesinden itibaren ACE ürün çeşitlendirmesi, stratejik ortaklıklar ve satın almalar yoluyla hızla büyüdü. 1999 yılında Kuzey Amerikalı sigorta şirketi Cigna Corporation’ın (INA) yurtdışı ve yurtiçi sabit kıymet ve sorumluluk iş kolunu satın alması ACE için bir dönüm noktası oldu. Bu satın alma ACE’e küresel bir ağ kazandırdı ve aynı zamanda INA’nın 200 yıllık tarihini şirkete aktardı.

Takip eden 10 yıl ve sonrasında, ACE stratejik satın almalarla büyümeye ve uluslararası alanda organik genişlemesini sürdürmeye devam etti. Bu zaman zarfında ACE benzersiz bir küresel ağ yoluyla istisnai bir hizmet sağlayarak, üstün bir sigorta şirketi olarak ününü pekiştirdi.

ACE, 2016 yılında Chubb’ı satın alana kadar, dünyanın her yerinde, çok uluslu şirketlerden bireylere ve ailelere kadar geniş bir yelpazede yer alan müşterilere hizmet veren önde gelen küresel bir sigorta şirketi haline gelmişti.

Chubb

Bugün Chubb dünyanın en büyük halka açık sabit kıymet ve sorumluluk sigortacısı. 54 ülkede faaliyet gösteren, yaklaşık 30 bin çalışanıyla Chubb, çeşitli müşteri gruplarına kurumsal ve bireysel yangın, sorumluluk, ferdi kaza, destekleyici sağlık koruma sigortası ve reasürans çözümleri ile hizmet veriyor.