Chubb'ın Şirket Yapısı

Kuzey Amerika’da

Chubb, Kuzey Amerika, çokuluslu şirketlerden orta ölçekli ve küçük işletmelere, yüksek gelirli bireylerden orta gelirlilere ve çiftçilere kadar uzanan geniş bir yelpazede uzanan müşterilere hizmet ediyor.

Şirketin Kuzey Amerika’daki iş kolları şunlardır:

Büyük Müşteriler

Büyük kurumsal firmalara yönelik, brokerler tarafından sunulan sabit kıymet ve sorumluluk sigorta ürünleri

Kurumsal Sigortalar

Orta ölçekli şirketlere yönelik, acenteler ve brokerler tarafından sunulan kurumsal sabit kıymet ve sorumluluk sigorta ürünleri

Küçük İşletmeler

Küçük işletmelere yönelik, acenteler ve brokerler tarafından sunulan sabit kıymet ve sorumluluk sigorta ürünleri

Bireysel Risk Hizmetleri

Yüksek gelirli bireylere ve ailelerine yönelik, acenteler tarafından sunulan konut, oto, değerli eşya, şemsiye ve eğlence amaçlı tekne sigortaları dahil, bireysel sigorta teminatları

Westchester

Kurumsal brokerler tarafından sunulan kurumsal sabit kıymet ve sorumluluk excess ve surplus reasürans sigortaları

Chubb Bermuda

Büyük uluslararası brokerler tarafından sunulan sorumluluk, mühendislik, politik risk teminatları ve bağlılık (captive) programları

Tarım

Acenteler ve brokerler tarafından sunulan yangın, dolu, tarımla ilgili teminatlar ile diğer sabit kıymet ve sorumluluk teminatlarını  içeren tarımsal ürün sigortaları

Birleşik Sigorta

Acenteler tarafından satılan ferdi kaza ve ek sağlık sigortası teminatları

Yurtdışı Sigortacılık Faaliyetleri

Chubb uluslararası sigorta faaliyetlerini iki koldan yürütüyor. Dünyanın beş bölgesinde brokerler aracılığıyla, hasar fazlası (excess) ve eksedan (surplus) branşında da Londra pazarındaki brokerler ve Lloyd’s aracılığıyla dağıtım yapıyor.

Uluslararası Sigortacılık

Chubb uluslararası pazarda operasyonlarını beş bölgede brokerler, acenteler ve diğer satış kanalları aracılığıyla  gerçekleştiriyor. Kurumsal ve bireysel müşterilerine sabit kıymet ve sorumluluk, ferdi kaza ile bireylere özel sigortalar sunar.

Avrupa

Chubb Avrupa’da, Birleşik Krallık ve Avrupa’daki 18 ülkede sabit kıymet ve sorumluluk ürünleri ile kurumsal müşterilere, ferdi kaza ve bireylere özel sigortalarla da bireylere ve ailelerine hizmet vermektedir.

Asya Pasifik

Chubb Asya Pasifik’te 14 ülkede yangın ve sorumluluk ürünleri ile kurumsal müşterilere, ferdi kaza ve bireylere özel sigortalar konusunda da bireylere ve ailelerine hizmet vermektedir. Asya Pasifik’te altı ülkede hem hayat hem de hayat dışı branşlarda faaliyet göstermektedir.

Güney Amerika

Chubb, Güney Amerika’da dokuz ülkede sabit kıymet ve sorumluluk ürünleri ile kurumsal müşterilere, ferdi kaza ve bireylere özel sigortalar konusunda da bireylere ve ailelerine hizmet vermektedir.

Uzakdoğu

Chubb, Japonya’da yangın ve sorumluluk ürünleri ile kurumsal müşterilere, ferdi kaza ve bireylere özel sigortalar konusunda da bireylere ve ailelerine hizmet vermektedir.

Avrasya ve Afrika

Chubb Avrasya ve Afrika’da dokuz ülkede sabit kıymet ve sorumluluk ürünleri ile kurumsal müşterilere, ferdi kaza ve bireylere özel sigortalar konusunda da bireylere ve ailelerine hizmet vermektedir.

Chubb Küresel Piyasalar

Kurumsal sabit kıymet ve sorumluluk hasar fazlası (excess) ve eksedan (surplus) ile kaza ve sağlık sigortaları Londra piyasasındaki brokerler ve Lloyd’s aracılığyla sunuluyor.

Küresel Reasürans

Global reasürans faaliyetleri Chubb Tempest Re markası altında yürütülüyor. Birinci sigortacılara geniş bir yelpazede uzanan sabit kıymet ve sorumluluk reasürans ürünleri sunuluyor.

Hayat Sigortası

Chubb, Life markası ile Asya ve Güney Amerika’daki bireylerin ve grupların geleneksel hayat ve birikim sigortalarındaki ihtiyaçlarını karşılamaktadır.