Deniz, hava, kara ve demiryoluyla taşınan yüklerinin kaybolması ya da hasar görmesi halinde ciddi finansal sorunlara yol açabilir. Chubb olarak, müşterilerin itibarının korunmasını ve iş ilişkilerinin devam etmesini sağlamak amacıyla, hasar yönetimi süreci boyunca bu ticari ilişkilere hassasiyetle yaklaşıyoruz.

Nakliyat sigortaları kapsamındaki hasarlar, bir işletmenin kârlılığını olumsuz yönde etkileyen ciddi finansal sorunlara yol açabilir.

Chubb’ın Nakliyat Sigortaları kapsamındaki hasar sürecini farklı kılan şeyler nelerdir?

  • Uzmanlık eğitimi almış olan hasar yöneticileri, yurtiçi ve uluslararası ticaret ve mevzuat, yerel yargılama sistemleri, ispat yükümlülüğü kuralları ve denizcilik hukuku konusunda kapsamlı bilgi birikimine sahiptir
  • Müşterilerimizin faaliyetlerini olağan bir biçimde devam ettirebilmeleri amacıyla, müşterilerimizin özel ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamaya yönelik esnek yaklaşım
  • Kurtarma olasılığının en azami düzeye çıkarılmasına ve ticari kayıpların en aza indirilmesine katkıda bulunabilecek hasar tespit uzmanları, kurtarma kuruluşları ve sovtaj (denizden kurtarma) eksperleri ile yakın işbirliği
  • Hasar işlemlerinin zamanında sonuçlandırılmasına ve akabinde risk azaltma çalışmalarına katkı sağlamak üzere uzman risk yönetimi ve risk kontrolü eksperlerinin sürece dahil edilmesi