İhmal veya kusur ya da suistimal iddiaları, doğru olup olmadıklarına bakılmaksızın bir şirketin itibarını zedeleyebilir. Bunlar ayrıca savunma yapmak için değerli zamanın ve paranın harcanmasına neden olur. Chubb’ın kaza ve ihmal sigortaları kapsamındaki hasarlarla ilgilenen ekibi; düşük tutarlı tazminat taleplerinden karmaşık hukuki sorunlara kadar her tür yasal süreçte Chubb’ı sizin yanınızda olması gereken doğru sigorta şirketi yapan hizmetler sunmaktadır.

Her tür dava ve hukuki ihtilafta sizin yanınızdayız

Chubb’ın Sorumluluk Sigortaları kapsamındaki hasar sürecini farklı kılan şeyler nelerdir?

  • Müşterilerimizin faaliyetlerini, kültürünü ve hedeflerini kavrayan uzman hasar sorumluları
  • Tazminat giderlerini azaltıp ölçülebilir faydaları arttırarak, hasara ilişkin davaların / tazminat taleplerinin zamanında ve adil bir şekilde çözülmesi için proaktif bir yaklaşım
  • Daha az karmaşık tazminat davalarında, zamanında çözüm üretilmesine ve maliyetlerin kontrol altına alınmasına imkan veren masaüstü tahkikatlar
  • Katı ve yüksek standartlarımızı karşılayan, mesuliyet sigortası davalarında uzmanlaşmış bağımsız eksperlere erişim
  • Sürecin kısaltılması, tazminat maliyetlerinin azaltılması, çalışanlarla ilişkilerin iyileştirilmesi ve markanın korunması gibi elle tutulur sonuçlar almak amacıyla uzman bir iş ortağı tarafından yürütülen özel amaçlı rehabilitasyon stratejileri
  • Risk ölçümleri ve karşılaştırmalı değerlendirmeler gibi risk azaltma stratejileri, tazminat davalarına karşı savunma yapılabilmesine ilişkin değerlendirmeler ve eğitim paketleri