ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ กิจกรรมท้าทาย “เดินวันละนิด พิชิตสุขภาพดี”

 

ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ ชวนผู้ใช้งานทุกท่านมาดูแลสุขภาพด้วยการเดิน โดยกดเข้าร่วมกิจกรรมท้าทาย ซึ่งผู้ใช้งานต้องกดเลือกเพศของท่านเพื่อแยกประเภทชายและหญิง จากนั้นเข้าเมนูกำหนดตั้งเป้าหมายของฉัน -> เลือกเดินเพื่อสุขภาพ-> เลือกเป้าหมาย 2 กิโลเมตร

การเดินเพียง 2 กิโลเมตรต่อวันแม้เป็นเพียงระยะทางสั้นๆ แต่สามารถช่วยเพิ่มการเผาผลาญแคลอรี่ และยังช่วยลดความเครียดได้อีกด้วย 

รายละเอียดของรางวัลแบ่งตามประเภทชายและหญิง:

 • คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 - 5 
  การ์ด Lotus’s มูลค่า 1,000 บาท
 • คะแนนสูงสุดลำดับที่ 5 -10 
  การ์ด Lotus’s มูลค่า 500 บาท  
 • คะแนนสูงสุดลำดับที่ 11 -300
  รับ E-coupon จาก Lotus’s มูลค่า 100 บาท

  พิเศษ!
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบันทึกการเดินทุกท่านรับ 100 คะแนน

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. กดเข้าร่วมกิจกรรมท้าทาย “เดินวันละนิด พิชิตสุขภาพดี” ตามที่กำหนด
 2. เข้าเมนูกำหนดตั้งเป้าหมายของฉัน -> เลือกเดินเพื่อสุขภาพ-> เลือกเป้าหมาย 2 กิโลเมตร 
 3. ระยะเวลากิจกรรม ระหว่างวันที่ 11 -30 กันยายน  2566

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ติดตามสุขภาพกับแอปพลิเคชัน ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ ได้ตามวิธีการของแต่ละแบรนด์ เช่น
  • การ์มิน เชื่อมต่อจากแอปพลิเคชัน การ์มินคอลเน็ค
  • แอปเปิ้ล วอช เชื่อมต่อจากแอปพลิเคชัน เฮลท์แอป เป็นต้น
 • (ด้วยอุปกรณ์ติดตามสุขภาพต่างๆ อาจมีการนับจำนวนก้าวที่แตกต่างกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใช้คะแนนจาก แอปพลิเคชัน ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ ในการตัดสินเป็นหลัก)

เงื่อนไข

 1. กิจกรรมท้าทายนี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันทุกท่านเข้าร่วม
 2. หากมีผู้ที่มีจำนวนระยะทางสูงสุดเท่ากัน ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมท้าทายก่อน
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรม และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ทุกประการ
 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง SMS ของผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 10 ตุลาคม 2566
 5. สามารถสอบถามสิทธิ์การรับของรางวัลได้ที่ clb.supportth@chubb.com
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สงวนสิทธิ์ในการกลั่นกรองและตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้งาน หากพบพฤติกรรมที่ต้องสงสัยหรือใช้วิธีการไม่เป็นตามกติกาสากลที่กำหนด บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ clb.supportth@chubb.com