Szkody z ubezpieczeń majątkowych — co nas wyróżnia

Od drobnych incydentów do wielkich katastrof — szkody majątkowe mogą być obciążeniem dla zasobów ubezpieczonego i znacznie utrudnić prowadzenie bieżącej działalności. Chubb stara się przyspieszyć rozpatrywanie roszczeń, tak aby klient mógł jak najszybciej wznowić działalność w zwykłym trybie. Nasze podejście obejmuje otwarty dialog na każdym etapie rozpatrywania roszczenia. Mamy przecież wspólny cel: szybkie i sprawiedliwe rozwiązanie problemu.
 

Szkody majątkowe mogą być obciążeniem dla zasobów ubezpieczonego i utrudnić mu działalność.

Co wyróżnia procedurę likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych w Chubb?
 

Zespół wyspecjalizowanych likwidatorów szkód — mogący podejmować decyzje przyspieszające procedurę w przypadku mniej skomplikowanych roszczeń
 

Sieć zewnętrznych ekspertów wysokiej klasy — rzeczoznawcy, biegli w dziedzinie rachunkowości i inżynierowie, których można powołać niezwłocznie, niezależnie od miejsca zdarzenia ubezpieczeniowego
 

Płatności zaliczkowe — aby zapewnić klientom szybki dostęp do środków z ubezpieczenia, kiedy najbardziej ich potrzebują
 

Szybka ścieżka rozpatrywania zgłoszeń — stosowana w przypadku roszczeń niewielkiej wartości oraz masowych zgłoszeń

Łatwy i bezpośredni kontakt z wyznaczoną osobą obsługującą roszczenie

 

Z kim się kontaktować:

szkody@chubb.com