Szkody z ubezpieczeń morskich — co nas wyróżnia

Duże i skomplikowane uszkodzenia jednostek pływających, utrata lub uszkodzenie urządzeń bądź ładunku... Roszczenia z tytułu szkód na morzu bywają poważnym obciążeniem finansowym, które może negatywnie odbić się na produktywności przedsiębiorstwa i relacjach z klientami. W Chubb zwracamy uwagę na relacje między kontrahentami w trakcie całego procesu obsługi szkody, starając się chronić reputację klienta oraz jego dobre stosunki z partnerami.
 

Roszczenia z tytułu szkód na morzu mogą być poważnym obciążeniem finansowym i obniżyć produktywność firmy.

Co wyróżnia procedurę likwidacji szkód z ubezpieczeń morskich w Chubb?
 

  • Elastyczne podejście do zaspokajania specyficznych potrzeb i oczekiwań klientów, tak aby mogli bez przeszkód kontynuować swoją działalność
  • Ścisła współpraca z rzeczoznawcami oraz specjalistami w dziedzinie ratownictwa morskiego i odzyskiwania utraconego mienia w celu odzyskania jak największej jego części i zminimalizowania strat
  • Współpraca ze specjalistami w dziedzinie zarządzania ryzykiem i jego kontroli z całego świata w celu szybkiego rozpatrzenia roszczenia oraz podjęcia działań służących ograniczeniu ryzyka w przyszłości


Z kim się kontaktować:
szkody@chubb.com