iSTYLE készülékbiztosítás

Chubb European Group SE biztosító Európa egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkező piacvezető mobiltelefon-biztosítója. Európa 20 országában több mint 3 millió készüléket biztosítunk.

Az iSTYLE Készülékbiztosítási programjának részletes feltételeit az alábbiakban találja

A készülékbiztosítás a Chubb European Group SE és az iSTYLE közös szolgáltatása, amely alapján a biztosított készüléket ért káresemény esetén a készülék javításáról vagy cseréjéről a Biztosító gondoskodik.

2 féle csomag közül választhat: Alap és Extra.

Mi a teendő kárbejelentés esetén?

 1. Legfontosabb, hogy először is hívja fel a belföldről díjmentesen hívható kárbejelentési vonalat a +36 1 477 4129-es telefonszámon munkanapokon 9 és 17 óra között.

 2. Lopás vagy Rongálás esetén tegyen rendőrségi feljelentést

 3. FONTOS! Az iSTYLE-hoz nem szükséges befáradni személyesen, mert az ügyintézés csak és kizárólag telefonon keresztül történik a fenti telefonszámon.

A fedezet kizárólag az iSTYLE-nál újonnan vásárolt Készülékre érvényes, amelynek biztosítási díját az iSTYLE a biztosítás megkötésekor előre szedi be a Vásárlótól.

Fedezett biztosítási események:

Véletlenszerű károsodás (minden csomagban fedezett) Pl.:

 • Leesik és eltörik
 • Megnyomódik vagy súly miatt elreped, összetörik
 • Hirtelen vízzel/folyadékkal való érintkezés miatt károsodik
 • Párásodás: a készülék bárminemű párásodása vagy nedvesedése (pl. izzadság, páralecsapódás) miatti meghibásodás
   

Harmadik személy általi rongálás (minden csomagban fedezett) Pl.:

 • Szándékos földhöz vágás, vízbe dobás, összetörés
   

Lopás (Extra csomagokban fedezett) Pl.:

 • Gépkocsi feltörés, betöréses lopás, uszodai/munkahelyi szekrény feltörése
 • Rablás (akaratot megtörő fizikai erőszakkal vagy fenyegetéssel)
 • Zseblopás
   

Néhány gyakoribb kizárás, amikor nem térít a biztosító:

Kár bekövetkezése, ha 14 éven aluli kiskorú használja a készüléket

Véletlenszerű károsodás esetén:

 • Rendeltetésszerű működést nem befolyásoló, esztétikai sérülések
 • Fokozatos károsodás, elhasználódás, kopás, korrózió
 • Helytelen üzemeltetés vagy gyártói kezelési utasítás be nem tartása
 • Szervizelési, karbantartási folyamat vagy annak kísérlete
   

Rongálás esetén:

 • Családtagok, lakótársak (egy háztartásban élők), károsult általi rongálás
   

Lopás esetén:

 • Nyilvános helyen őrizetlenül hagyott készülék ellopása
 • Elvesztés, rejtélyes eltűnés
   

A kizárások teljes körű, részletes listáját az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

A készülékbiztosítás egyszeri díját és a kár térítése esetén fizetendő önrészt a Csatlakozási Nyilatkozat tartalmazza.

Jogos kárigény esetén a biztosító megtéríti a javítás, vagy csere önrésszel csökkentett költségét. A sérült készüléket az iSTYLE megjavítja (a biztosítás nem terjed ki a készülékben vagy annak SIM-kártyáján tárolt adatok helyreállítására). Nem javítható vagy ellopott készülék esetén a Biztosító a kárrendezés időpontjában rendelkezésre álló készülékek függvényében, saját döntése alapján megtéríti a Készülék új, felújított vagy egyéb hibátlan Készülékre történő cseréjének önrésszel csökkentett költségét az iSTYLE-nak. Ekkor a Készüléket az iSTYLE elsősorban típusazonos készülékre cseréli. Amennyiben ilyen készülék nem áll rendelkezésre a 30 naptári napos kárrendezési határidőn belül, akkor hasonló paraméterekkel rendelkező más szériájú készüléket ad a Biztosítottnak.

Elfogadott kár esetén a sérült, meghibásodott Készülékeket valamely iSTYLE üzletben lehet személyesen leadni. Ezen kívül a Biztosított igénybe veheti a Szolgáltató szerződött futárpartnerét a sérült Készülék iSTYLE-ba való beküldéséhez, illetve a javított Készülék visszaküldéséhez. A futárral történő szállítás költségeit a Biztosítottnak kell megtérítenie és a futárral történő szállítás során bekövetkezett károsodás kockázatát is a Biztosítottnak kell viselnie. A futáros kárrendezés folyamatáról a kárrendező kollégák tájékoztatják a Biztosítottat a kárbejelentés során.

Csatlakozási Nyilatkozat alapján létrejött készülékbiztosítási fedezet határozott, 12 vagy 24 hónapos időszakra jön létre és az időszak végével automatikusan megszűnik, továbbá akkor is, ha a maximálisan téríthető 2. vagy 4. káreseményt a Biztosító térítette.

Megszűnik a szemüvegbiztosítási fedezet az ÁSZF-ben meghatározott érdekmúlás esetén is. 

Kárbejelentés: Tel: +36 1 477-4129
Levél: Marsh Kft., 1082 Budapest, Futó u. 47-53.
E-mail: keszulekbiztositas@marsh.com

Panaszkezelés, biztosítási információk: Tel: +36 1 487-4087, Fax: +36 1 487-4081
Levél: Chubb European Group SE Magyarországi Fióktelepe, 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
E-mail: ugyfelszolgalat@chubb.com