Yettel (korábbi Telenor) készülékbiztosítás

Chubb European Group SE biztosító Európa egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkező piacvezető mobiltelefon-biztosítója, 20 országban több mint 3 millió készüléket biztosítunk.

A Yettel (korábbi Telenor) által 2021. októbere előtt értékesített készülékeket a Chubb biztosítja. A program részletes feltételeit az alábbiakban találja.

 

Yettel készülékbiztosítás összefoglaló

A készülékbiztosítás a Chubb European Group SE és a Yettel közös szolgáltatása, amely alapján a biztosított készüléket ért káresemény esetén a készülék javításáról vagy cseréjéről a Biztosító gondoskodik.

3 féle csomag közül választhat: Basic, Medium és Extra.

Mi a teendő kárbejelentés esetén?

 1. Legfontosabb, hogy először is hívja fel a belföldről díjmentesen hívható kárbejelentési vonalat a +36 80 620 400-as telefonszámon munkanapokon 9 és 17 óra között.

 2. Lopás vagy Rongálás esetén tegyen rendőrségi feljelentést. (Lopás esetén tiltassa le a SIM kártyát a Telenornál.)

 3. FONTOS! A Telenorhoz nem szükséges befáradni személyesen, mert az ügyintézés csak és kizárólag telefonon keresztül történik a fenti telefonszámon.

A fedezet kizárólag arra a Készülékre érvényes, amelyben az adott kárigény alapjául szolgáló Biztosítási Esemény időpontjában benne volt a Telenor által regisztrált és általa jóváhagyott SIM-kártya.

Fedezett biztosítási események:

Véletlenszerű károsodás (minden csomagban fedezett) Pl.:

 • Leesik és eltörik
 • Megnyomódik vagy súly miatt elreped, összetörik
 • Hirtelen vízzel/folyadékkal való érintkezés miatt károsodik
   

Harmadik személy általi rongálás (minden csomagban fedezett) Pl.:

 • Szándékos földhöz vágás, vízbe dobás, összetörés
   

Lopás (Medium és Extra csomagokban fedezett) Pl.:

 • Gépkocsi feltörés, betöréses lopás, uszodai/munkahelyi szekrény feltörése
 • Rablás (akaratot megtörő fizikai erőszakkal vagy fenyegetéssel)
 • Zseblopás
   

Belső meghibásodás (Extra csomagban fedezett)

 • A gyári garancia leteltét követő 365 napban fellépő belső meghibásodás
   

Párásodás (Extra csomagban fedezett)

 • A készülék bárminemű párásodása vagy nedvesedése (pl. izzadság, páralecsapódás) miatti meghibásodás (a Basic és Medium csomagokból ki van zárva)
   

Néhány gyakoribb kizárás, amikor nem térít a biztosító:

Kár bekövetkezése, ha 14 éven aluli kiskorú használja a készüléket

Véletlenszerű károsodás esetén:

 • Rendeltetésszerű működést nem befolyásoló, esztétikai sérülések
 • Garanciális hibák, belső meghibásodás (kivéve Extra csomagnál)
 • Fokozatos károsodás, elhasználódás, kopás, korrózió
 • Helytelen üzemeltetés vagy gyártói kezelési utasítás be nem tartása
 • Szervizelési, karbantartási folyamat vagy annak kísérlete
   

Rongálás esetén:

 • Családtagok, lakótársak (egy háztartásban élők), károsult általi rongálás
   

Lopás esetén:

 • Nyilvános helyen őrizetlenül hagyott készülék ellopása
 • Elvesztés, rejtélyes eltűnés
   

A kizárások teljes körű, részletes listáját az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

A készülékbiztosítás havi díját és a kár térítése esetén fizetendő önrészt a Csatlakozási Nyilatkozat tartalmazza.

Jogos kárigény esetén a biztosító megtéríti a javítás, vagy csere önrésszel csökkentett költségét. A sérült készüléket a Biztosító Szervizpartnere megjavítja (a biztosítás nem terjed ki a készülékben vagy annak SIM-kártyáján tárolt adatok helyreállítására). Nem javítható vagy ellopott készülék esetén a Biztosító a kárrendezés időpontjában rendelkezésre álló készülékek függvényében, saját döntése alapján megtéríti a Készülék új, felújított vagy egyéb hibátlan Készülékre történő cseréjének önrésszel csökkentett költségét a Biztosító Szervizpartnerénél. Ekkor a Készüléket a Biztosító Szervizpartnere elsősorban típusazonos készülékre cseréli. Amennyiben ilyen készülék nem áll rendelkezésre a 20 munkanapos kárrendezési határidőn belül, akkor hasonló paraméterekkel rendelkező más típusú készüléket ad a Biztosítottnak. A Biztosító Szervizpartnere a javítás idejére igény esetén kölcsönkészüléket küld.

Elfogadott kár esetén a Biztosító Szervizpartnere által szervezett futár veszi át a károsodott Készüléket a Biztosítottól, és igény esetén kiviszi a kölcsönkészüléket a javítás idejére. A megjavított, illetve cserélt Készülékeket ugyancsak a futár juttatja el vagy vissza a Biztosítotthoz. Az átadás és az átvétel részletes lebonyolításáról a kárrendező kollégák tájékoztatják a Biztosítottat a kárbejelentés során. A futár költségét az ÁSZF feltételei alapján a Biztosító állja.

A szolgáltatás bármikor lemondható:

 • személyesen Felmondó Nyilatkozat kitöltésével a Telenor üzletekben
 • írásban postai levélben vagy e-mailben a megfelelő egyedi előfizetői azonosítók megadásával
 • telefonon a Telenor ügyfélszolgálati számán, a 1220-on.

Kárbejelentés: Tel: +36 80 620-400 (zöld szám)
Levél: Marsh Kft., 1082 Budapest, Futó u. 47-53.
E-mail: keszulekbiztositas@marsh.com 

Panaszkezelés, biztosítási információk: Tel: +36 1 487-4087, Fax: +36 1 487-4081
Levél: Chubb European Group SE Magyarországi Fióktelepe, 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
E-mail: ugyfelszolgalat@chubb.com

 

Kérjük, olvassa el a Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeit is! 

Az alábbi linken találja azon készülékek listáját, melyek meglévő Telenor előfizetés alapján utólag biztosíthatók.