Annak érdekében, hogy a webhely elérése optimális legyen az Ön számára, javasoljuk, hogy használjon másik böngészőt.
Az Internet Explorer használata megakadályozhatja a Chubb.com oldal elérését, és előfordulhat, hogy a webhely egyes funkciói nem megfelelően működnek.

X

A Chubb European Group SE biztosító Európa egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkező piacvezető mobiltelefon-biztosítója, 20 országban több mint 3 millió készüléket biztosítunk.

A Magyar Telekom Készülékbiztosítási programjának részletes feltételeit az alábbiakban találja.

Telekom Készülékbiztosítás-összefoglaló

A Készülékbiztosítás a Chubb European Group SE és a Telekom közös szolgáltatása, amely alapján a biztosított készüléket ért káresemény esetén a készülék javításáról vagy cseréjéről a Biztosító gondoskodik.

Mi a teendő kárbejelentés esetén?

 1. Legfontosabb, hogy először is hívja fel kárbejelentési vonalunkat a 06 80/30-00-30-as telefonszámon munkanapokon 9:00-17.00 óráig!
 2. Lopás vagy Rongálás esetén tegyen rendőrségi feljelentést!
 3. FONTOS! A Telekomhoz nem szükséges befáradni személyesen, mert az ügyintézés csak és kizárólag telefonon keresztül történik a fenti telefonszámon!

1. A fedezet - Milyen esetekre vonatkoznak biztosítási csomagjaink?

A fedezet kizárólag arra a Készülékre érvényes, amelyben az adott kárigény alapjául szolgáló Biztosítási Esemény időpontjában benne volt a Telekom által regisztrált és általa jóváhagyott SIM-kártya.

Fedezett biztosítási események:

Véletlenszerű károsodás (minden csomagban fedezett) Pl.:

 • Leesik és eltörik
 • Nyomás vagy súly miatt összetörik, megnyomódik
 • Hirtelen vízzel/folyadékkal való érintkezés miatt károsodik

Harmadik személy általi rongálás (minden csomagban fedezett) Pl.:

 • Szándékos földhöz vágás, vízbe dobás, összetörés

Lopás (az Extra csomagokban fedezett) Pl.:

 • Gépkocsi feltörés, betöréses lopás, uszodai/munkahelyi szekrény feltörése
 • Rablás (akaratot megtörő fizikai erőszakkal vagy fenyegetéssel)
 • Zseblopás

Belső meghibásodás (a Plusz csomagokban fedezett)

 • Ha a gyári garancia letelte után hirtelen belső meghibásodás lép fel
 • A garancia leteltét követően 365 napig érvényesíthető

Párásodás (a Plusz csomagokban fedezett)

 • A készülék bárminemű párásodása vagy nedvesedése (pl. izzadság, páralecsapódás) miatti meghibásodás (a „Plusz” nélküli Alap és Extra csomagokból ki van zárva)

Néhány gyakoribb kizárás, amikor nem térít a biztosító:

Kár bekövetkezése, ha 14 éven aluli kiskorú használja a készüléket

Véletlenszerű károsodás esetén:

 • Rendeltetésszerű működést nem befolyásoló, esztétikai sérülések
 • Garanciális hibák, belső meghibásodás (kivéve Plusz csomagnál)
 • Fokozatos károsodás, elhasználódás, kopás, korrózió
 • Helytelen üzemeltetés vagy gyártói kezelési utasítás be nem tartása
 • Szervizelési, karbantartási folyamat vagy kísérlet

Rongálás esetén:

 • Családtagok, lakótársak, károsult általi rongálás

Lopás esetén:

 • Nyilvános helyen őrizetlenül hagyott készülék ellopása
 • Elvesztés, rejtélyes eltűnés

A kizárások teljes körű, részletes listáját az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák!

2. Ár és önrész

A készülékbiztosítás havi díját és a kár térítése esetén fizetendő önrészt a Csatlakozási Nyilatkozat tartalmazza.

3. A biztosító szolgáltatása

Jogos kárigény esetén a sérült készüléket a Biztosító Szervizpartnere megjavítja. Nem javítható vagy ellopott készülék esetén a Biztosító a kárrendezés időpontjában rendelkezésre álló készülékek függvényében, saját döntése alapján megtéríti a Készülék új, felújított vagy egyéb hibátlan Készülékre történő cseréjének önrésszel csökkentett költségét a Biztosító Szervizpartnerénél. Ekkor a Készüléket a Biztosító Szervizpartnere elsősorban típusazonos készülékre cseréli. Amennyiben ilyen készülék nem áll rendelkezésre a 15 munkanapos kárrendezési határidőn belül, akkor hasonló paraméterekkel rendelkező más típusú készüléket ad a Biztosítottnak. A biztosító a javítás vagy csere önrésszel csökkentett költségét fizeti.

4. Futáros kárrendezés

Elfogadott kár esetén a Biztosító Szervizpartnere által szervezett futár veszi át a károsodott Készüléket a Biztosítottól. A megjavított, illetve cserélt Készülékeket ugyancsak a futár juttatja el vagy vissza a Biztosítotthoz. Az átadás és az átvétel részletes lebonyolításáról a kárrendező kollégák tájékoztatják a Biztosítottat a kárbejelentés során. A futár költségét az ÁSZF feltételei alapján a Biztosító állja. Emiatt a Telekom üzleteiben kárt rendezni 2015. január 5. után már nem lehet.

5. Hogyan mondható le a biztosítás?

A szolgáltatás bármikor lemondható: személyesen Felmondó Nyilatkozat kitöltésével a Telekom üzletekben, valamint írásban, postai levélben a megfelelő egyedi előfizetői azonosítók megadásával.

6. Elérhetőségek:

Kárbejelentés: Tel: +36 80 30-00-30 (zöld szám) Levél: Marsh Kft., 1082 Budapest, Futó u. 47-53., E-mail: keszulekbiztositas@marsh.com

Panaszkezelés, biztosítási információk: Tel: +36 1 487-4087, Fax: +36 1 487-4081 Levél: Chubb European Group SE Magyarországi Fióktelepe, 1054 Budapest, Szabadság tér 7., E-mail: ugyfelszolgalat@chubb.com

Díjfizetéssel, biztosítással kapcsolatos információk - Magyar Telekom Telefonos Ügyfélszolgálat: 1430 Levél: Magyar Telekom Nyrt Lakossági Szolgáltatások Üzletág, 1519 Budapest, Pf. 34. E-mail: ugyfelszolgalat@telekom.hu

A jelen összefoglaló nem teljeskörű, ezért kérjük, olvassa el a biztosításra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket, a Csatlakozási Nyilatkozat mintát és a Biztosítási Termékismertetőt is!