CHUBB OPTRISK szemüvegbiztosítás

A CHUBB OPTRISK szemüvegbiztosítási programnak legfontosabb feltételeit az alábbiakban foglaljuk össze

A szemüvegbiztosítás a Chubb European Group SE és az Optrisk Kft. közös szolgáltatása, amely alapján a program valamely partner optikájában vásárolt és biztosított szemüveget ért káresemény esetén a Szemüveg cseréjéről a Biztosító gondoskodik.

Mi a teendő kárbejelentés esetén?

 1. A káresemény bekövetkezésétől számított legkésőbb 14 napon belül keresse fel az Optikát, ahol a szemüveget vásárolta és jelentse be a kárt.

 2. Lopás esetén tegyen rendőrségi feljelentést

A fedezet kizárólag a szemüvegbiztosítási programhoz csatlakozott partner Optikától újonnan vásárolt Szemüvegre érvényes. A Szemüveg biztosítási díját a biztosítás megkötésekor előre szedi be az Optika a Vásárlótól.

Fedezett biztosítási események:

Véletlenszerű károsodás Pl.:

 • Leesik és eltörik
 • Megnyomódik vagy súly miatt elreped, összetörik
   

Harmadik személy általi rongálás Pl.:

 • Szándékos földhöz vágás, összetörés
   

Lopás Pl.:

 • Gépkocsi feltörés, betöréses lopás, uszodai/munkahelyi szekrény feltörése
 • Rablás (akaratot megtörő fizikai erőszakkal vagy fenyegetéssel)
 • Zseblopás
   

Elvesztés Pl.:

 • Biztosított valahova lerakja és ottfelejti a Szemüveget
 • Folyóba, tóba ejtés
   

Néhány gyakoribb kizárás, amikor nem térít a biztosító:

Véletlenszerű károsodás esetén:

 • Rendeltetésszerű használatot nem befolyásoló, esztétikai sérülések
 • Fokozatos károsodás, elhasználódás, kopás, korrózió
 • Helytelen használat
 • Szervizelési, karbantartási folyamat vagy annak kísérlete
   

Rongálás esetén:

 • Családtagok, lakótársak (egy háztartásban élők), károsult általi rongálás
   

A kizárások teljes körű, részletes listáját az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

A szemüvegbiztosítás egyszeri díját és a kár térítése esetén fizetendő önrészt a Csatlakozási Nyilatkozat tartalmazza.

Jogos kárigény esetén a biztosító megtéríti a Biztosított helyett a biztosított Szemüveg Új Szemüvegre történő cseréjének Önrésszel csökkentett költségét a partner Optika számára. A sérült, elveszett vagy ellopott Szemüveget az Optika az eredetivel megegyezőre cseréli. Amennyiben azonban ugyanaz a keret nem áll rendelkezésre az Optikában a 30 naptári napos kárrendezési határidőn belül, az Új Szemüveg kerete az eredetivel nem pontosan megegyező, de hasonló minőségű és árfekvésű keret is lehet. 

Elfogadott kár esetén a sérült, meghibásodott Szemüveget valamely partner optikában lehet személyesen leadni.

Csatlakozási Nyilatkozat alapján létrejött szemüvegbiztosítási fedezet határozott, 12 vagy 24 hónapos időszakra jön létre és az időszak végével automatikusan megszűnik, továbbá akkor is, ha a maximálisan téríthető 3. vagy 6. káreseményt a Biztosító térítette.

Megszűnik a szemüvegbiztosítási fedezet az ÁSZF-ben meghatározott érdekmúlás esetén is.

Általános információk, ügyfélszolgálat: Tel.: +36 30 174 74 74
A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon 08:00 és 18:00 között hívható.
E-mail cím: info@szemuvegbiztositas.hu 

Panaszkezelés, biztosítási információk: Tel: +36 1 487-4087, Fax: +36 1 487-4081
Levél: Chubb European Group SE Magyarországi Fióktelepe, 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
E-mail: ugyfelszolgalat@chubb.com 

További információért látogasson el a www.szemuvegbiztositas.hu weboldalra.