X

A CHUBB OPTRISK szemüvegbiztosítási programnak legfontosabb feltételeit az alábbiakban foglaljuk össze

A szemüvegbiztosítás a Chubb European Group SE és az Optrisk Kft. közös szolgáltatása, amely alapján a program valamely partner optikájában vásárolt és biztosított szemüveget ért káresemény esetén a Szemüveg cseréjéről a Biztosító gondoskodik.

Mi a teendő kárbejelentés esetén?

 1. A káresemény bekövetkezésétől számított legkésőbb 14 napon belül keresse fel az Optikát, ahol a szemüveget vásárolta és jelentse be a kárt.
 2. Lopás esetén tegyen rendőrségi feljelentést

1. A fedezet - Milyen esetekre vonatkoznak biztosítási csomagunk?

A fedezet kizárólag a szemüvegbiztosítási programhoz csatlakozott partner Optikától újonnan vásárolt Szemüvegre érvényes. A Szemüveg biztosítási díját a biztosítás megkötésekor előre szedi be az Optika a Vásárlótól.

Fedezett biztosítási események:

Véletlenszerű károsodás Pl.:

 • Leesik és eltörik
 • Megnyomódik vagy súly miatt elreped, összetörik


Harmadik személy általi rongálás Pl.:

 • Szándékos földhöz vágás, összetörés


Lopás Pl.:

 • Gépkocsi feltörés, betöréses lopás, uszodai/munkahelyi szekrény feltörése
 • Rablás (akaratot megtörő fizikai erőszakkal vagy fenyegetéssel)
 • Zseblopás


Elvesztés Pl.:

 • Biztosított valahova lerakja és ottfelejti a Szemüveget
 • Folyóba, tóba ejtés


Néhány gyakoribb kizárás, amikor nem térít a biztosító:

Véletlenszerű károsodás esetén:

 • Rendeltetésszerű használatot nem befolyásoló, esztétikai sérülések
 • Fokozatos károsodás, elhasználódás, kopás, korrózió
 • Helytelen használat
 • Szervizelési, karbantartási folyamat vagy annak kísérlete


Rongálás esetén:

 • Családtagok, lakótársak (egy háztartásban élők), károsult általi rongálás


A kizárások teljes körű, részletes listáját az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

2. Ár és önrész

A szemüvegbiztosítás egyszeri díját és a kár térítése esetén fizetendő önrészt a Csatlakozási Nyilatkozat tartalmazza.

3. A biztosító szolgáltatása

Jogos kárigény esetén a biztosító megtéríti a Biztosított helyett a biztosított Szemüveg Új Szemüvegre történő cseréjének Önrésszel csökkentett költségét a partner Optika számára. A sérült, elveszett vagy ellopott Szemüveget az Optika az eredetivel megegyezőre cseréli. Amennyiben azonban ugyanaz a keret nem áll rendelkezésre az Optikában a 30 naptári napos kárrendezési határidőn belül, az Új Szemüveg kerete az eredetivel nem pontosan megegyező, de hasonló minőségű és árfekvésű keret is lehet. 

4. Személyes kárrendezés

Elfogadott kár esetén a sérült, meghibásodott Szemüveget valamely partner optikában lehet személyesen leadni.

5. Hogyan szűnik meg a szerződés?

Csatlakozási Nyilatkozat alapján létrejött szemüvegbiztosítási fedezet határozott, 12 vagy 24 hónapos időszakra jön létre és az időszak végével automatikusan megszűnik, továbbá akkor is, ha a maximálisan téríthető 3. vagy 6. káreseményt a Biztosító térítette.

Megszűnik a szemüvegbiztosítási fedezet az ÁSZF-ben meghatározott érdekmúlás esetén is.

6. Elérhetőségek:

Általános információk, ügyfélszolgálat: Tel.: +36 30 174 74 74

A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon 08:00 és 18:00 között hívható.

E-mail cím: info@szemuvegbiztositas.hu

Panaszkezelés, biztosítási információk: Tel: +36 1 487-4087, Fax: +36 1 487-4081

Levél: Chubb European Group SE Magyarországi Fióktelepe, 1054 Budapest, Szabadság tér 7.

E-mail: ugyfelszolgalat@chubb.com

További információért látogasson el a www.szemuvegbiztositas.hu weboldalra.

 

A jelen összefoglaló nem teljeskörű, ezért kérjük, olvassa el a biztosításra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket, a Csatlakozási Nyilatkozat MINTÁ-t és a Biztosítási Termékismertetőt is!