Etämyynnissä annettavat ennakkotiedot

Kuluttajasuojalain 6A luvun ja vakuutusten tarjoamista koskevan lain 32 §:n mukaiset tiedot

Vakuutuksenantaja

Vakuutuksenantajana vahinkovakuutuksissa on Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa (jäljempänä "Chubb"). Henkivakuutusten osalta vakuutuksenantaja on ACE Europe Life SE, sivuliike Suomessa (jäljempänä "ACE Life").

 

Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa

PL 687 (Museokatu 8) 00101 Helsinki

Puh. 09 6861 5151, faksi 09 774 11 10

Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@chubb.com

Y-tunnus: 1855034-2

Kotipaikka Helsinki

www.chubb.com/fi

 

ACE Europe Life SE, sivuliike Suomessa

PL 687 (Museokatu 8) 00101 Helsinki

Puh. 09 6861 5151, faksi 09 774 11 10

Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@chubb.com

Y-tunnus: 2126581-7

Kotipaikka Helsinki

www.chubb.com/fi

 

Vakuutusasiamiehet

ManpowerGroup Contact Center Oy (Y-tunnus 1772658-8)

Kaivokatu 8, 00100 Helsinki

Puh. 020 1700 100

 

Moment Digital Oy (Y-tunnus 1761337-2)

Luuniemenkatu 3 B, 74100 Iisalmi

Puh. 010 400 6001

 

Communicare Finland Oy (Y-tunnus 2439114-9)

Tietotie 1, 37630 Valkeakoski

Puh. 03 755 97 59

 

Webhelp Finland Oy (Y-tunnus: 1776511-4)

Palkkatilanportti 1, 00240 Helsinki

Puh. 020 718 9759

 

Julkiset rekisterit  

Chubb (Y-tunnus 1855034-2) ja ACE Life (2126581-7), on merkitty seuraaviin patentti- ja rekisterihallituksen ja verohallinnon yhteisen yritystietojärjestelmän www.ytj.fi julkisiin rekistereihin:

Kaupparekisteri

Verohallinto

Ennakkoperintärekisteri

Arvonlisäverovelvollisten rekisteri

Vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri

 

Valvontaviranomainen

Chubb on Chubb European Group SE:n sivuliike ja ACE Life on ACE Europe Life SE:n sivuliike.

Chubb European Group SE:n ja ACE Europe Life SE:n toimintaa sääntelee Ranskan vakuutussopimuslaki, rekisterinumero 450 327 374 RCS Nanterre, kotipaikka: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Ranska. Chubb European Group SE ja ACE Europe Life SE on Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionin (ACPR) valvonnassa, 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09.

Chubbin, ACE Lifen sekä vakuutusasiamiesten toimintaa Suomen markkinoilla valvoo Finanssivalvonta

(Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8) PL 103 00101 Helsinki Puh. 010 83 151 Tuotteiden pääominaisuudet

Vakuutuksen laajuutta ja vakuutusturvan keskeisiä rajoituksia koskevat tiedot sekä tuotekohtaiset etämyynnin ennakkotiedot löytyvät kunkin vakuutuksen tuotekohtaiselta verkkosivulta sekä vakuutusehdoista.

 

Vakuutusmaksut  

Vakuutusmaksuihin liittyvät tiedot löytyvät kunkin vakuutuksen tuotekohtaiselta verkkosivulta.

 

Vakuutusmaksun suorittaminen  

Chubb tai ACE Life laskuttavat vakuutusmaksun vakuutuksenottajalta.

Lisätietoja vakuutusmaksun suorittamisesta löytyy kunkin vakuutuksen vakuutusehdoista.

 

Peruuttamisoikeus  

Kuluttajasuojalain peruuttamisoikeutta koskevia säännöksiä ei sovelleta vakuutussopimuksiin, vaan niihin sovelletaan vakuutussopimuslain säännöksiä.

 

Vakuutuksen voimassaolo  

Tiedot Chubbin ja ACE Lifen vastuun alkamisesta ja vakuutussopimuksen ajallisesta voimassaolosta löytyvät kunkin vakuutuksen tuotekohtaiselta sivulta.

 

Vakuutussopimuksen irtisanominen  

Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa irtisanoa vakuutussopimuksen kirjallisesti. Irtisanomistilanteessa vakuutusmaksu peritään vakuutuksen voimassaoloajalta.

 

Sovellettava laki  

Vakuutuksia koskevat ennakkotiedot on annettu Suomen lain mukaisesti. Vakuutussopimuksiin sovelletaan Suomen lakia.

 

Etämyynnin palvelukieli  

Chubbin ja ACE Lifen palvelukieli etämyynnissä on suomi. Vakuutuksiin liittyvät asiakirjat ovat tarvittaessa saatavilla ruotsiksi.

 

Oikeussuojakeinot  

Chubbin tai ACE Lifen korvauskäsittelijä antaa korvauksenhakijan pyynnöstä lisätietoja korvauspäätöksen perusteista ja asiaan vaikuttavista muista seikoista.

 

Korvauksenhakija voi pyytää asian uudelleenkäsittelyä vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään Chubbin tai ACE Lifen edellä mainittuun osoitteeseen. Korvauksenhakija, joka on tyytymätön uudelleenkäsittelyn päätökseen, voi pyytää Chubbin tai ACE Lifen korvauspäällikön käsittelemään asiaa.

 

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutonta neuvontaa korvauksista ja vakuutusehdoista, www.fine.fi, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh: +358 9 6850 120.

 

Vakuutuslautakunta ja kuluttajariitalautakunta antavat ratkaisusuosituksia vakuutusasioissa. Palvelu on maksuton.

 

Vakuutuslautakunta, www.fine.fi, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh: +358 9 6850 120

 

Kuluttajariitalautakunta www.kuluttajariita.fi, PL 306 (Hämeentie 3), 00531 Helsinki, puh: +358 29 566 5200.

 

Chubbin tai ACE Lifen vakuutusasiassa tekemään päätökseen tyytymätön voi panna vireille kanteen Chubbia tai ACE Lifeä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa tai asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa. Kanne on nostettava 3 vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon Chubbin tai ACE Lifen päätöksestä ja tästä määräajasta.

 

Vakuutussopimuslain 5 §:n mukaiset tiedot ennen sopimuksen tekemistä  

Tiedot vakuutusmuodoista, vakuutusmaksuista, vakuutusehdoista ja vakuutusturvan olennaisista rajoituksista on ilmoitettu kunkin vakuutuksen tuotekohtaisella verkkosivulla.