Etämyynnissä annettavat ennakkotiedot

Kuluttajasuojalain 6A luvun ja vakuutusten tarjoamista koskevan lain 32 §:n mukaiset tiedot

Vakuutuksenantaja

Vakuutuksenantajana vahinkovakuutuksissa on Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa (jäljempänä "Chubb"). Henkivakuutusten osalta vakuutuksenantaja on Chubb Life Europe SE, sivuliike Suomessa (jäljempänä "Chubb Life").

 

Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa

PL 687 (Museokatu 8) 00101 Helsinki

Puh. 09 6861 5151, faksi 09 774 11 10

Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@chubb.com

Y-tunnus: 1855034-2

Kotipaikka Helsinki

www.chubb.com/fi

 

Chubb Life Europe SE, sivuliike Suomessa

PL 687 (Museokatu 8) 00101 Helsinki

Puh. 09 6861 5151, faksi 09 774 11 10

Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@chubb.com

Y-tunnus: 2126581-7

Kotipaikka Helsinki

www.chubb.com/fi

 

Vakuutusasiamiehet

Rainmaker Group Oy (Y-tunnus 2707250-6)

Vattuniemenkatu 21, 00210 Helsinki

Puh. 020 741 1334

 

Moment Digital Oy (Y-tunnus 1761337-2)

Luuniemenkatu 3 B, 74100 Iisalmi

Puh. 010 400 6001

 

Communicare Finland Oy (Y-tunnus 2439114-9)

Tietotie 1, 37630 Valkeakoski

Puh. 03 755 97 59

 

Webhelp Finland Oy (Y-tunnus: 1776511-4)

Palkkatilanportti 1, 00240 Helsinki

Puh. 020 718 9759

 

Julkiset rekisterit  

Chubb (Y-tunnus 1855034-2) ja Chubb Life (2126581-7), on merkitty seuraaviin patentti- ja rekisterihallituksen ja verohallinnon yhteisen yritystietojärjestelmän www.ytj.fi julkisiin rekistereihin:

Kaupparekisteri

Verohallinto

Ennakkoperintärekisteri

Arvonlisäverovelvollisten rekisteri

Vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri

 

Valvontaviranomainen

Chubb on Chubb European Group SE:n sivuliike ja Chubb Life on Chubb Life Europe SE:n sivuliike.

Chubb European Group SE:n ja Chubb Life Europe SE:n toimintaa sääntelee Ranskan vakuutussopimuslaki, rekisterinumero 450 327 374 RCS Nanterre, kotipaikka: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Ranska. Chubb European Group SE ja Chubb Life Europe SE on Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionin (ACPR) valvonnassa, 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09.

Chubbin, ACE Lifen sekä vakuutusasiamiesten toimintaa Suomen markkinoilla valvoo Finanssivalvonta

(Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8) PL 103 00101 Helsinki Puh. 010 83 151

 

Tuotteiden pääominaisuudet

Vakuutuksen laajuutta ja vakuutusturvan keskeisiä rajoituksia koskevat tiedot sekä tuotekohtaiset etämyynnin ennakkotiedot löytyvät kunkin vakuutuksen tuotekohtaiselta verkkosivulta sekä vakuutusehdoista.

 

Vakuutusmaksut  

Vakuutusmaksuihin liittyvät tiedot löytyvät kunkin vakuutuksen tuotekohtaiselta verkkosivulta.

 

Vakuutusmaksun suorittaminen  

Chubb tai Chubb Life laskuttavat vakuutusmaksun vakuutuksenottajalta.

Lisätietoja vakuutusmaksun suorittamisesta löytyy kunkin vakuutuksen vakuutusehdoista.

 

Peruuttamisoikeus  

Kuluttajasuojalain peruuttamisoikeutta koskevia säännöksiä ei sovelleta vakuutussopimuksiin, vaan niihin sovelletaan vakuutussopimuslain säännöksiä.

 

Vakuutuksen voimassaolo  

Tiedot Chubbin ja Chubb Lifen vastuun alkamisesta ja vakuutussopimuksen ajallisesta voimassaolosta löytyvät kunkin vakuutuksen tuotekohtaiselta sivulta.

 

Vakuutussopimuksen irtisanominen  

Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa irtisanoa vakuutussopimuksen kirjallisesti. Irtisanomistilanteessa vakuutusmaksu peritään vakuutuksen voimassaoloajalta.

 

Sovellettava laki  

Vakuutuksia koskevat ennakkotiedot on annettu Suomen lain mukaisesti. Vakuutussopimuksiin sovelletaan Suomen lakia.

 

Etämyynnin palvelukieli  

Chubbin ja Chubb Lifen palvelukieli etämyynnissä on suomi. Vakuutuksiin liittyvät asiakirjat ovat tarvittaessa saatavilla ruotsiksi.

 

Oikeussuojakeinot  

Chubbin tai Chubb Lifen korvauskäsittelijä antaa korvauksenhakijan pyynnöstä lisätietoja korvauspäätöksen perusteista ja asiaan vaikuttavista muista seikoista.

 

Korvauksenhakija voi pyytää asian uudelleenkäsittelyä vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään Chubbin tai Chubb Lifen edellä mainittuun osoitteeseen. Korvauksenhakija, joka on tyytymätön uudelleenkäsittelyn päätökseen, voi pyytää Chubbin tai Chubb Lifen korvauspäällikön käsittelemään asiaa.

 

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutonta neuvontaa korvauksista ja vakuutusehdoista, www.fine.fi, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh: +358 9 6850 120.

 

Vakuutuslautakunta ja kuluttajariitalautakunta antavat ratkaisusuosituksia vakuutusasioissa. Palvelu on maksuton.

 

Vakuutuslautakunta, www.fine.fi, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh: +358 9 6850 120

 

Kuluttajariitalautakunta www.kuluttajariita.fi, PL 306 (Hämeentie 3), 00531 Helsinki, puh: +358 29 566 5200.

 

Chubbin tai Chubb Lifen vakuutusasiassa tekemään päätökseen tyytymätön voi panna vireille kanteen Chubbia tai Chubb Lifeä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa tai asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa. Kanne on nostettava 3 vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon Chubbin tai Chubb Lifen päätöksestä ja tästä määräajasta.

 

Vakuutussopimuslain 5 §:n mukaiset tiedot ennen sopimuksen tekemistä  

Tiedot vakuutusmuodoista, vakuutusmaksuista, vakuutusehdoista ja vakuutusturvan olennaisista rajoituksista on ilmoitettu kunkin vakuutuksen tuotekohtaisella verkkosivulla.