ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ ชวนทุกท่านช่วยเหลือผู้พิการ ผ่านกิจกรรมท้ายผ่านแอปพลิเคชัน

เดินได้ เดินดี

ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ ขอเชิญผู้ใช้งานทุกท่านร่วมกิจกรรมท้าทาย “เดินได้ เดินดี”  โดยทำการบันทึกการเดินผ่านแอปฯ ที่กำหนดก้าวเดินอย่างน้อย 3,000 ก้าว/วัน ให้ครบ 10 วัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ E-coupon จากโลตัสมูลค่า 100 บาท และ ผู้ที่มีจำนวนก้าวมากที่สุดลำดับที่ 1 - 10 รับเพิ่ม การ์ดเทสโก้ โลตัส มูลค่า 1,000 บาท และ มี่ แบนด์ 5 จำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ไปที่เมนู เลือก  “เดินได้ เดินดี”
 2. กดเข้าร่วมกิจกรรมท้าทาย
 3. เมื่อทำกิจกรรมกดติดตามการเดิน และบันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมลงในแอปพลิเคชัน
 4. ระยะเวลากิจกรรม: ระหว่างวันที่  10 – 31 ตุลาคม 2565
   

เงื่อนไข

 1. กิจกรรมนี้สำหรับผู้ใช้งานแอปพลิเคชันทุกท่าน
 2. เข้าร่วมกิจกรรมท้าทาย “เดินได้ เดินดี”  ตามที่กำหนด
 3. จำนวนก้าวยึดตามหรือตรวจสอบจากแอปพลิเคชัน ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ เท่านั้น
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อย และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 5. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 6. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง SMS และอีเมลของผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565


หมายเหตุ: 

สำหรับผู้ชนะอันดับ 1- 10 ต้องติดตามการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ติดตามเท่านั้น

ผู้เข้าแข่งขันสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ติดตามสุขภาพกับแอปพลิเคชัน ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ ได้ตามวิธีการของแต่ละแบรนด์ เช่น

 • การ์มิน เชื่อมต่อจากแอปพลิเคชัน การ์มินคอลเน็ค
 • มี่ ฟิต เชื่อมต่อจากแอปพลิเคชัน กูเกิ้ล ฟิต เป็นต้น

 (อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ติดตามสุขภาพต่างๆ อาจมีการนับจำนวนก้าวที่แตกต่างกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใช้คะแนนจาก แอปพลิเคชัน ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ ในการตัดสินเป็นหลัก)

สงวนสิทธิ์ในการกลั่นกรองและตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้งาน หากพบเหตุหรือสงสัยจากประพฤติหรือใช้วิธีการไม่เป็นตามกติกาสากลที่กำหนด บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วม
 

  

หรือสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ clb.supportth@chubb.com