ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ ชวนทุกท่านช่วยเหลือผู้พิการ ผ่านกิจกรรมท้ายผ่านแอปพลิเคชัน

เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้พิการไปพร้อมๆ กับการมีสุขภาพดี บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมท้าทาย ‘ทุกก้าวของคุณ เพื่อก้าวใหม่ของอีกคน’ ในแอปพลิเคชัน ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ ระหว่างวันที่ 9 เม.ย. – 9 พ.ค. 2565 โดยทุกๆ 1,000 ก้าวเดินของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค 10 บาท มอบให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยกำหนดยอดบริจาคสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

กิจกรรมการกุศล แอปสุขภาพ ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์

  

วิธีการเข้าร่วมผ่านแอปพลิเคชัน ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์

  1. ไปที่เมนูเลือก “กิจกรรมท้าทาย” กดเข้าร่วมกิจกรรม “ทุกก้าวของคุณ เพื่อก้าวใหม่ของอีกคน”
  2. ติดตามการเดินหรือการวิ่ง โดยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์
  3. เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม บริษัทฯ จะแจ้งจำนวนยอดบริจาคที่ผู้ใช้งานทำได้ผ่าน SMS และอีเมล ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ: จำนวนก้าวเป็นไปตามข้อมูลในแอปพลิเคชัน ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ เท่านั้น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อย และยินยอมที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น | บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ร่วมเปลี่ยนก้าวเดินของคุณให้เป็นก้าวใหม่ของอีกคน
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play

  

หรือสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ clb.supportth@chubb.com